UVODNIK

Novi broj Glasila Postulature Ivana Merza, koje izlazi povremeno, imate ponovno u rukama. Dva velika događaja jesu iza nas. Povijesni pohod Pape Ivana Pavla II našoj domovini i obnova životnog djela Ivana Merza - Križarstva. Papin dolazak u našu domovinu za kauzu Ivana Merza ima veliku važnost. Već prvoga dana, kao što o tome opširno izvještavamo u prvom članku, Sveti Otac, a prije njega i Kardinal Kuharić, spomenuli su Ivana Merza u svojim govorima u zagrebačkoj katedrali. Time je pred cijelom javnošću upozoreno na ozbiljnost "kandidature" Ivana Merza na čast oltara. Drugi važan događaj, odnosno događanje jest obnova Križarske organizacije - životnog djela Ivana Merza. Za promicanje kauze za beatifikaciju to je važan korak za upoznavanje Ivana Merza u širim slojevima naroda što je neophodno da bi jedna kauza mogla napredovati. Križari, dok su javno djelovali, bili su veliki štovatelji Sluge Božjega Ivana Merza, on je za njih značio "program života i rada" kako to naglašava Dr.Dragutin Kniewald u prvoj Merzovoj biografiji.

Kauza Ivana Merza u Rimu napreduje. Sada je u fazi prevođenje Merzovih spisa na talijanski što je potrebno za nastavak njegova procesa. U međuvremenu dok se radi administrativni posao potrebno je Merza što bolje upoznavati i širiti njegovo štovanje. Nadasve je važno da mu se molimo u svojim potrebama, a o dobivenim uslišanjima treba izvijestiti Postulaturu.