Ivanu Merzu

Za 100. rođendan

Hrabra četa Kristovih vojnika
Vedra duha naprijed kroči smjelo
Da proslavi 100. rođendan Ivana Merza
Koji je učinio veliko djelo.
Rastao je među nama
Skroman, nježan kao cvijet,
Duše čiste kao ljiljan
Volio je cijeli svijet.

Sa svojim je životom
Pun kreposti i vrline
Usmjerio život mladih
Da stupaju hrabro stazom
Ne skrenuvši u krivine.
Vodio je našu mladež
Stazom koja vodi Kristu,
Bio je kao zvijezda
Što im pokazuje puta
Da im duša ne zaluta.
A i kuda treba poći
Da mogu Kristu doći.

Imao je plemenito srce
Lijep je bio i dušom i tijelom
Molitve je svoje dnevne
Život, dušu svoju čistu
Sve to je radosno darivao
Isusu Kristu.

Sve molitve svoje, bdijenja
Prikazao je Kristu Kralju
Moleći se uvijek sabran
I u Crkvi, svome domu,
Među braćom i sestrama,
Pred Svetohraništem kod oltara,
Ne skrećući nikad s puta
Svojih dragih Ideala.

Visoko se uzdigao prema nebu
Poput Orla, ptice snažne
Sačuvao dušu čistu
I svoj mladi skroman život
Darivao svome Kristu.
Nek križarstvo brižno čuva
Vječni spomen na mladića
Koji je bio svakome prijatelj i brat
Kojeg je resilo geslo
Žrtva, Euharistija, Apostolat.

Marija Tekeli Rajh,
Ludbreg