Iz duhovne oporuke Ivanke Batušić
Bez Euharistije ništa, s Euharistijom sve!

 

Gospođa Ivanka Batušić, bila je velika štovateljica presvete Euharistije. Ovu ljubav i štovanje prema Kristu nazočnom u Euharistiji gđa Ivanka dobila je od Sluge Božjega Ivana Merza u svojoj mladosti i toj je ljubavi ostala cijeli život vjerna, dapače još ju je više razvijala i širila oko sebe. U srpnju mjesecu 1981.g. bila je pozvana pratiti skupinu od 150 mladih Hrvata koji su kao predstavnici hrvatske mladeži pošli u Lurd na jubilarni Euharistijski kongres kojim se proslavljala 100. obljetnica kako je pokrenuto održavanje euharistijskih kongresa u Crkvi. Kongres se održavao od 16. do 23. srpnja 1981.g. Za tu prigodu gđa Ivanka bila je također zamoljena održati mladima referat o Euharistiji što je ona rado učinila.

            Imajući u vidu njezinu ljubav prema Euharistiji slobodno možemo ovaj referat smatrati njezinom duhovnom oporukom. Mnogi koji su gđu Ivanku poznavali prepoznat će u ovom referatu njezin duh i njezin lik jer je ostala do zadnjeg dana vjerna onome što je u mladosti naučila, cijeli život živjela i iz srca napisala još 1981.g. Ovdje donosimo samo neke izvatke iz tog referata odnosno iz njezine duhovne oporuke. Cjelovita oporuka-referat objavljena je u časopisu KRIŽ, br. 1-2, 1997.

Križ se može nositi samo s Euharistijom
Hrvatska katolička mladež organizirana u orlovsko-križarskim redovima bila je vođena ponajviše idejama i smjernicama velikog čovjeka katoličke Hrvatske dr.Ivana Merza……
             Bez žrtava se ne može nositi križ koji nam je Providnost namijenila. Treba, znači, postati ljubitelj križa i žrtve, jer je i Gospodin bio žrtva. Samo da se to provede u život, treba snaga: to je Bog sam, to je gospodin u Euharistiji. Čitava organizacija Križarstva bila bi nezamisliva bez Euharistije. Ono najbolje, najdublje i najljepše što je Merz ostavio mladeži koju je toliko volio, jest, što ju je svojim životnim stavom naučio kako se vjerno ljubi Krist. Pokazao joj je svu slast euharistijskog blagovanja, svu vitalnu snagu Božanske mane. Merz je bio čovjek Euharistije. I njegovi mladići i djevojke nastojali su slijediti svoj veliki uzor.

Bog se skrio u Hostiji
Na jednom mjestu u svojem dnevniku napisao je Merz kako katolička organizacija ima zadaću da uništava grijeh. Ako želimo grijeh izbaciti iz najdubljih i najskrovitijih kutova naše duše, trebamo jako sredstvo koje sve liječi i iscjeljuje u nama i drugim dušama - to je Bog sam. To je Gospodin u Euharistiji. Bog se sakrio u Hostiji, jer ne bismo mogli podnijeti njegova sjaja. Euharistija je bila početna i završna točka križarskog rada….
           Križarstvo je uvelo Euharistijsku obnovu među hrvatsku mladež. Zajednička mjesečna Sv. Pričest koja se uobičajila u križarskim redovima značila je najveću duhovnu revoluciju u Hrvatskoj. Nepregledne povorke hrvatske mladosti po gradovima i selima unosile su Krista u svoje domove, škole i radionice….
          "Euharistija je davala prodornost nastojanjima, plodnost akcijama i privlačnost pojedinim ličnostima u organizaciji. I Merz je bio tako privlačiv, tako bliz svima, jer je bio čovjek Euharistije" izjavljuje prof. Marica Stanković. Takvi su bili mnogi između braće i sestara koji su pošli tim putem…

Tko posjeduje Gospodina ne može biti egoist
Tko posjeduje Gospodina ne može biti egoist, ne može ga zadržati samo za sebe. On će ga htjeti dati i drugima. Tako su mislili i radili ti dragi mladići i djevojke. Bila je to dužnost iz ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Obaveza po sv. krštenju, po kome smo svi postali udovi Tijela Gospodnjeg. Dane su nam jednake milosti, otkupljeni smo jednakom cijenom. Pa ako jedan od udova obamre, zar ga nije drugi dužan oživjeti, podići, liječiti? Oni su vršili i apostolat primjera u svojoj okolini, jer dobar primjer je privlačniji od najljepših riječi i najglasnijih propovijedi. Tako su te tri riječi lozinke Ž E A ispunile ne jedan, već tisuće mladih života u Hrvatskoj.
          U redovima Merčeve mladeži niklo je svećeničkih i redovničkih zvanja, čak i kontemplativnih. Njihove molitve i danas su velika uzdanica Crkve u Hrvatskoj. A brojne hrvatske katoličke obitelji koje su stupovi vjere našeg naroda mogu to zahvaliti očevima i majkama nekadašnjim križarima i križaricama.

Po Mariji k Isusu
U ovo vrijeme kad hrvatska Crkva moli da bude proglašen svetim dr. Ivan Merz, molimo i mi ovdje, na ovom velikom međunarodnom Euharistijskom kongresu u Lurdu našu dragu Gospu za veliku milost da dobijemo tog sveca - laika. Taj naš dragi brat koji je čitav život žrtvovao za dobrobit hrvatske mladeži, a čiju dobrotu i sada često osjećamo, bio je sinovski odan nebeskoj Majci.
          Kao što je Merz nastojao da hrvatska mladež bude veliki poklonik Euharistije, tako je isto želio da njegovi mladi nježno ljube Gospu - Kraljicu Hrvata. Neka i nama svima ovdje sabranima po uzoru križarske mladeži Gospodin u Euharistiji bude alfa i omega… Bez Euharistije ništa, sa Euharistijom sve.
                                                                                                                                               Ivanka Batušić