Ideje Euharistijskog pokreta mladih u Hrvatskoj

 

 

         Još od 1922.godine ideje Euharistijskog pokreta mladih prisutne su među hrvatskom mladeži. Donio ih je iz Francuske Ivan Merz od tamošnje organizacije “Croisade eucharistique” koja mu se najviše svidjela zbog izrazito euharistijskog duha koji je promicala među svojim članstvom. Te su ideje nastavile živjeti u katoličkim organizacijama koje su povezano s Ivanom Merzom, najprije u Orlovstvu, a onda u Križarskoj organizaciji.

         Danas su te ideje ponovno zaživjele među onim mladima koji slijede duhovni put Ivana Merza. Te su ideje postale napose prisutne nakon proslave 12. Svjetskog dana mladih u Parizu gdje su se mladi štovatelji Ivana Merza iz Hrvatske susreli s brojnim članovima Euharistijskog pokreta mladih iz cijeloga svijeta. Od njih su puno toga naučili, njihov način i metode rada su ih oduševili i s njima žele biti povezani u budućnosti kao članovi istog međunarodnog Euharistijskog pokreta mladih.

 

 

 

Papa Ivan Pavao II. predstavnicima Euharistijskog pokreta:

         Primajući u Rimu u audijenciju 1987.g. članove  francuske grane Euharistijskog pokreta mladih Papa Ivan Pavao II. im je među ostalim rekao:

“Slaviti redovno Euharistiju kao sudjelovanje u Tijelu Kristovu, ujediniti svoje prikazanje s njegovom Žrtvom, sjediniti Vaše zahvaljivanje s njegovim, to su veliki uvjeti vaše ustrajnosti u vjeri… Živeći milost crkvenog zajedništva moći ćete skupiti vaše energije da budete Kristovi svjedoci… Crkva računa s velikodušnošću mladih. Odgovorite Kristovu pozivu tamo gdje ste vi sada, i tamo gdje ćete biti sutra.”

 

 

MEJ, MEG, MEP

Suvremena brzina života nameće zahtjev da se mnoge riječi ili nazivi koji se češće rabe izražavaju kraticama. Tako je i Euharistijski pokret mladih zavisno od zemalja u kojima djeluje izradio svoje kratice. U Francuskoj je kratica najprije načinjena i glasi MEJ što su prva tri početna slova naziva: Mouvement Eucharistiques des Jeunes. Slijedeći Francuze talijanska kratica za pokret je MEG (Movimento Eucaristico Giovanile). Da bi se uskladilo s  francuskim i talijanskim nazivom hrvatska kratica glasi MEP. To su prva tri početna slova punog naziva premda ne idu istim redoslijedom; kratica se međutim može čitati i kao: Mladež Euharistijskog Pokreta. Raspoznajni znak pisan rukom ima svoju simboliku: sugerira dinamiku i živahnost pokreta.

Sve ostale informacije o Euharistijskom pokretu mladih dobiju se na adresi: Postulatura Ivana Merza, Zagreb, Vlaška 93.

 

 

Hrvatski biskupi o važnosti katoličkih društava

         Sa svoga zasjedanja u listopadu 1996. u Đakovu hrvatski su biskupi preporučili svećenicima da okupljaju mladež u katolička udruženja ovim riječima:

“Konstatirajući činjenicu da su mladi sve više prepušteni  izazovima  suvremenih sredstava zabave i da je sve manje organizacija koje se bave isključivo mladeži, biskupi također  pozivaju crkvene djelatnike da započnu osnivati društva koja će promicati ideale, zdrav rast osobnosti i ćudorednu čistoću mladih. Posebno se traži od župnika da mlade uključuju u katoličke organizacije.” (XI. plenarno zasjedanje HBK u Đakovu, od 2. do 4. X.1996.).

 

 

Euharistijski pokret mladih u Hrvatskoj

         Nakon duže pripreme i proučavanja suvremenih katoličkih gibanja među mladima i njihovih organizacija u svijetu, 1997. godine započeo je djelovati Euharistijski pokret mladih i u Hrvatskoj. Njegove ideje međutim nisu novost za hrvatsku katoličku javnost, jer ih još 1922.god. sa sobom donio iz  Francuske nakon završenog studija u Parizu Sluga Božji Ivan Merz i ugradio u tadašnje katoličke organizacije.

 

 

Nadbiskup Josip Bozanić mladim Hrvatima u Parizu

         U kolovozu mjesecu održan je u Parizu 12. Svjetski dan mladih i susret s Papom Ivanom Pavlom II. Bio je veliki događaj ne samo za crkvu u Francuskoj nego i za cijelu Crkvu. Među brojnim biskupima iz cijeloga svijeta na ovoj manifestaciji vjere sudjelovao je i novi zagrebački nadbiskup  Josip Bozanić. Svoje trodnevne kateheze za mlade Hrvate, kojih je bilo preko dvije tisuće, zaključio  u petak, na Blagdan Bl. Djevice Marije Kraljice, 22. kolovoza 1997. ovim riječima:“Neka Pariz bude početak jednog novog pokreta mladih u Hrvatskoj i BiH!”

        

 

Euharistijski pokret - pomoć župskom vjeronauku

         S ulaskom vjeronauka u škole župski vjeronauk je u mnogim mjestima došao u krizu. Mnogi svećenici se tuže da veoma teško mogu motivirati djecu i mladež da još dolaze i na treći sat vjeronauku u župu, nakon što su već imali dva sata vjeronauka u školi.

         Međutim ako bi se mladima ponudio drugačiji oblik okupljanja u župi, tj. pripadnost raznim katoličkim društvima ili pokretima, gdje oni mogu biti aktivni, gdje se mogu angažirati, te živjeti kršćansko zajedništvo, što im školski vjeronauk ne može pružiti, tada postoji veća mogućnost da ih se lakše motivira za okupljanje u crkvenom prostoru. Tako se postiže isti cilj, tj. odgoj djece i mladih u vjeri i za vjeru, samo na drugi, aktivniji i privlačiviji način.

         Euharistijski pokret mladih u zemljama gdje djeluje, pokazuje upravo tu vrijednost i korist za odgoj mladeži. Plodovi naravno ne izostaju. Nedavno su provedena istraživanja među svećenstvom u Francuskoj. Statistike su pokazale da je jedna trećina današnjih svećenika proizašla iz organizacije katoličkih skauta-izviđača, jedna trećina je došla iz EUHARISTIJSKOG POKRETA MLADIH, a jedna trećina svećeničkih zvanja nastala je na druge načine.