Euharistijski  pokret mladih

 

suvremena međunarodna  organizacija katoličke mladeži

 

Kada je Ivan Merz studirao u Parizu proučavao je ondje razne katoličke organizacije i udruženja za mladež. Od svih njih najviše mu se svidjela organizacija “Croisade Eucharistique” upravo stoga jer je kod svojih članova razvijala osjećaj i pobožnost prema presv. Euharistiji. Od njih je Merz uzeo lozinku “Žrtva, Euharistija, Apostolat” i donio je u Hrvatsku te predao Hrvatskom orlovskom savezu kojemu je bio suutemeljitelj. Od tada su po toj lozinci živjeli brojni mladići i djevojke i ostvarivali je u svome životu kao članovi katoličkih organizacija kojima su pripadali.

         1960. godine prilikom jedne audijencije za voditelje i predstavnike iste organizacije tadašnji Papa Ivan XXIII. tražio je izričito od njih da promijene ime. Dapače u svome govoru koji im je uputio dao im je novo ime “Euharistijski pokret”.

Poslušni Svetom Ocu oni su prihvatili novo ime i od tada se zovu EUHARISTIJSKI POKRET MLADIH.

         Da je Ivan Merz poživio sigurno bi slijedio sve ono što je Papa tražio, i nastavio bi se nadahnjivati na francuskim iskustvima i ostvarenjima kao što je to činio i za života.

        Kako se ta organizacija nastavila razvijati, kako danas djeluje, prema kojim ciljevima teži, koje metode upotrebljava vidjet ćemo iz ovoga priloga koji je izrađen prema podacima što ga je francuski MEJ - Mouvement Eucharistique des Jeunes - Euharistijski pokret mladih - ponudio za informaciju. Nadopunili smo ga još nekim našim podacima.

 

 

Što je?

Euharistijski pokret mladih jest suvremena međunarodna katolička organizacija koja okuplja djecu i mladež sve do odrasle dobi. Središnja stvarnost pokreta jest Euharistija koja se mladom članu pokreta predstavlja kao središte njegova kršćanskog života. Pomaže mu se da se najprije osobno izgradi u zrelog kršćanina, kako bi sudjelovao u apostolskom poslanju i postao ono što Euharistija znači: razlomljeni kruh za druge, za novi Božji svijet.

 

 

Gdje postoji?

Euharistijski pokret mladih djeluje u više od pedeset zemalja svijeta, gotovo na svim kontinentima. Računa se da ima preko dva milijuna članova. Navodimo samo neke od zemalja u kojima je pokret posebno razvijen:

            EUROPA: Francuska, Belgija, Španjolska, Velika Britanija, Irska, Italija, Lituanija, Luksemburg, Portugal, Švicarska, Poljska, Češka, Hrvatska; - SJEVERNA AMERIKA: Kanada; JUŽNA AMERIKA: Brazil, Čile, Peru, Haiti, Mauritansko Otočje; - AFRIKA: Alžir, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Centralna Afrika, Kongo, Obala   Bjelokosti, Egipat, Gabon, Guinnee, Libija, Madagaskar, Maroko, Niger,        Rwanda, Senegal, Zaire, Togo, Tchad; - AZIJA: Izrael, Libanon, Sirija, Kuvajt, Tajland;

 

 

Kad je nastao?

            Euharistijski pokret ima svoj početak još u godini 1910. kada je papa sv. Pio X. izdao dokument o čestoj i ranoj sv.pričesti kojim je omogućio da se djeca već od rane dobi mogu pričešćivati.  Da bi se ovaj papin dekret što bolje proveo u djelo pokrenuta je u Francuskoj 1915.g. katolička organizacija pod nazivom “croisade eucharistique” i to u sklopu općecrkvenog pokreta Apostolata Molitve, kao njegov prilagođeni oblik za djecu i mladež. Posebno ohrabrenje i polet pokret dobiva 1960.god. od Pape Ivana XXIII. koji mu daje sadašnje ime i od tada u svim zemljama gdje postoji djeluje pod imenom “EUHARISTIJSKI POKRET MLADIH”.

 

 

Odgojni program pokreta: slaviti i živjeti Euharistiju

            Svaki pokret vođen je jednom središnjom intuicijom koja daje ton i usmjeruje njegovu pedagogiju i odgojne sadržaje. Tako Euharistijski pokret temelji svoj odgojni program na Euharistiji koju se slavi i živi.

            1. Slaviti Euharistiju.  Euharistija je izvor i vrhunac svega kršćanskog života. Kao izvor jedinstva za naš život ona slavi s Kristom ljubav Božju za sve nas. Po tom slavljenju božanskog kruha koji se dijeli, mi smo u zajedništvu sa svima onima s kojima živimo i s kojima postajemo solidarni.

            2. Živjeti Euharistiju.  Kroz Euharistiju mi primamo Boga u našu osobnu i zajedničku povijest. Dopuštajući da nas on oblikuje, postajemo tako mi sami "kruh" za druge. To se želi živjeti u pokretu ne samo jedan sat tjedno, nego cijeli dan, cijeli tjedan i cijeli život. Stoga je Euharistija srž  odgojnog programa pokreta. Ona daje polet akcijama i čini dinamičnima sve pothvate.

            Tako se u pokretu priznaje da su svakidašnji život, (škola i obitelj, društveni život, aktivnosti svih vrsta) i duhovna dimenzija - neodjeljivi. Nastoji se oko odgojnog jedinstva koje obuhvaća cijelu osobu.

           

 

Četiri metodološka načela pokreta

            Četiri područja usmjeruju djelovanje pokreta, od kojih svako predstavlja i jedan odgojni cilj:

    1.  SUDJELOVANJE U ŽIVOTU kroz IZRAŽAVANJE što uključuje odgoj za autonomiju i odgovornost, za zajednički život i komunikaciju.

     2. UČENJE MOLITVE – INTERIORIZACIJA: sastoji se od odgoja za transcendenciju, te otkriće Isusa Krista.

    3.    PRODUBLJENJE VJERE – FORMACIJA: uključuje odgoj za kršćansku vjeru, te dublje upoznavanje Biblije i Crkve.

    4.    OTVARANJE DRUGIMA – AKCIJA znači odgoj za solidarnost, za angažman, za suočenje s realnošću te kršćanski apostolat.

            Povezujući ova četiri cilja i razvijajući među njima uravnoteženi sklad, potvrđuje se identitet ovog pokreta kao odgojni i apostolski.

 

            Cilj Euharistijskog pokreta možemo stoga izraziti i ovim riječima: omogućuje mladima osobnu izgradnju, rast u poznavanju i življenju kršćanske vjere kako bi mogli preuzeti ljudske i vjerničke odgovornosti u zajednici i u sredini u kojoj žive.

            Vjeran svome programu i euharistijskom dinamizmu, pokret prilagođuje svoje djelovanje prihvaćajući mlade takve kakvi jesu, u njihovoj različitosti dobi, spola, sredine i društvenog uključivanja. Pokret želi pomoći svim mladima koji se njemu priključuju da se razviju u zrele muževe i žene, te postanu angažirani kršćani.

 

 

Struktura pokreta i način djelovanja

            Tijekom dugih godina svoga postojanja i razvoja pokret je usavršio metode svoga djelovanja prihvaćajući i primjenjujući najnovija pedagoška načela u radu sa skupinama kako bi se glavni sadržaji i ciljevi pokreta mogli što bolje ostvarivati.

Osnovna jedinica pokreta naziva se ekipa ili društvo, a broji između 5 do 7 članova. Posebno u mlađim društvima uvijek je nazočan jedan stariji voditelj. Društva (ekipe) organizirane su prema dobnoj granici i okupljaju mlade od 9-11, 11-13, 13-15, 15-17, 17-19 godina te od 19 godina i dalje.

Svaka od ovih dobnih skupina ima svoj časopis i svoj unutarnji naziv što varira prema zemljama u kojima djeluju. Voditelji imaju svoja udruženja i svoje časopise. Glavno sjedište pokreta jest u Rimu.U svakoj zemlji u kojoj je pokret nazočan ima svoje nacionalno vodstvo i svoju vlastitu strukturu. U samom pokretu ima dosta autonomije jer se prilagođuje prilikama naroda i zemalja u kojima djeluje.

 

 

Život i djelovanje osnovne zajednice pokreta - ekipa

            U svojoj bazi pokret djeluje kroz skupine od pet do šest članova koje se zovu ekipe. S njima je uvijek netko od odraslih, ili koji puta i netko od starijih mladih.

    Ekipa - mjesto sudjelovanja. Sastanak je vrijeme života u zajednici. U klimi prijateljstva, slušanja i povjerenja mladi pričaju sve što su doživjeli kroz protekli tjedan pročitavši što su zabilježili u svoju osobnu bilježnicu. Nakon određenog vremena nastoji se "pročitati" u tim zapisima i prepoznati Božja prisutnost u životu kroz svakodnevne događaje. Ekipa tako postaje mjesto gdje svatko može otvoreno govoriti o sebi i svome iskustvu bez straha da će biti neshvaćen. Pomalo se oslobađaju iznositi svoja pitanja, probleme, strahove. Zajedno, uz pomoć odraslog, mladi se oslanjaju jedan na drugoga. - Riječi nisu jedino sredstvo izraza u ekipi. Pokret (MEJ) promiče stvaralačku aktivnost mladih u funkciji njihove dobi i njihovih mogućnosti kroz mimiku, igru, manuelni rad, crtanje, pjesmu, tjelesne geste itd.

 

    Ekipa - mjesto angažiranja. Mladi, gledajući što se oko njih zbiva, otvaraju se polagano jedni drugima. Otvaraju se svijetu koji ih okružuje. Postaju pažljivi za blize stvarnosti, kao i za one dalje. Tako postaju svjesni što trebaju u sebi i oko sebe mijenjati. Tako se oni mogu individualno ili u ekipi angažirati u izgradnji pravednijeg i bratskijeg svijeta na razne načine (karitas, animacija liturgijskih slavlja, itd.). Promatranje i djelovanje predstavljaju dva važna vida razvoja osobe. Svatko na svojoj razini zapaža svoje mjesto koje treba zauzeti.

 

    Ekipa - mjesto Crkve. Kroz sudjelovanje i angažman ekipa je također mjesto života i kršćanske formacije. Mladi mogu zajedno prepoznati nazočnost Božju u njihovu životu.

            Kroz slušanje Božje Riječi, kroz otkriće Evanđelja, kroz iskustvo osobne i zajedničke molitve, kroz slavljenje blagdana i čitanje biblijskih tekstova, mladi rastu u svojoj vjeri.

            Euharistija im dopušta slaviti zajedno, da prikazati svoja otkrića, svoja djela svoju solidarnost i da zahvaliti Bogu.

            Ekipa je jedna mala kršćanska zajednica u vezi sa svim ekipama pokreta kao i s cjelinom Crkve.

 

 

Život u cjelini pokreta

            Godišnja tema. Svake godine nacionalna ekipa odredi temu godine što predstavlja pedagošku pomoć i dinamizam za skup aktivnosti pokreta. Ta se tema potom razrađuje mjesec po mjesec kroz časopise i prilagođuje svakom uzrastu.

            Časopisi - Prva veza s pokretom jest časopis. Svaki član u njemu nalazi sugestiju za život ekipe, prijedloge za refleksiju i razmjenu, ideje za osobnu i zajedničku akciju, putokaze za molitvu i čitanje Biblije, članke, svjedočanstva i drugo što daje veću otvorenost prema stvarnosti.

            Intenzivna vremena - To su susreti koji okupljaju članove pokreta određene dobi po biskupijama ili regijama. Radi se o nenadomjestivim iskustvima života pokreta i Crkve. Na njima se mladi dinamiziraju. Tih susreta ima nekoliko vrsta: 1. vikendi po biskupijama i regijama; 2. mini-camping od tri do četiri dana po regijama: 3. nacionalno okupljanje pojedinačnih grana pokreta svake dvije do tri godina. 4. blagdan MEJ-a u trećem tromjesečju šk.godine na koji su pozvani, osim članova, njihovi roditelji, voditelji, prijatelji kao i druga udruženja.

            Ljetna logorovanja - Svakog ljeta MEJ organizira na nacionalnom planu pedesetak logorovanja (kampova) za razne grane. Na tim ljetovanjima ne suprotstavlja se zabava i duhovnost, nego se nastoji pronaći njihovo jedinstvo. Kroz to vrijeme stavlja se u praksu program pokreta i nastoji se živjeti s mladima iskustvo kršćanskog zajedništva.

            Voditelji pokreta - Laici i svećenici redovito se sastaju u manjim mjesnim ekipama (P.E.R.L.) Zajedno izmjenjuju iskustva o svome radu. U časopisu "Partage" objavljuju članke za pomoć i refleksiju. Na regionalnom planu također se upriličuju susreti, a svakog ljeta organizira se poseban tjedni tečaj formacije voditelja.

            Nacionalni kongres pokreta - Organizira se svakih pet godina. Na njemu se načini bilanca proteklog rada, te na temelju toga iskustva, kao i odazivajući se pozivima Crkve i svijeta određuju se smjernice za daljnje djelovanje pokreta  u narednom razdoblju.

 

 

Euharistijski pokret mladih (MEJ) u Crkvi

            Povezanost s biskupima - Kao pokret mladih u Crkvi u Francuskoj, MEJ ovisi o francuskom episkopatu. Jedan biskup je zadužen da slijedi život pokreta i u kontaktu je s vodstvom pokreta.

            Veza s drugim pokretima - MEJ je član Apostolata laika. Prisutan je u drugim odgojnim pokretima mladih (Skauti, Fokolarini itd.)

            U kontaktu s inozemstvom. MEJ podržava kontakte s drugim euharistijskim pokretima u inozemstvu. Neki imaju vlastite strukture, a drugi se direktno nadahnjuju na MEJ-u i koriste njegove časopise, koji se rasparčavaju u četrdesetak zemalja.

                                                                                    ***************

    I na kraju dodajmo još i ovo: Euharistijski pokret mladih(MEJ) sebe redovito naziva "un tremplin pour la vie - odskočna daska za život". Time se želi naznačiti kako sam pokret  usmjeruje mladoga vjernika kršćanina da se što bolje može pripremiti i potom uključiti kao kršćanin u svijet odraslih.