IVAN MERZ O EUHARISTIJI

 

Svoju viziju apostolskog rada Ivan Merz je izložio u poznatom Predgovoru Zlatnoj Knjizi, priručniku Orlovske organizacije. U tom svome Apostolskom programu Merz jasno naznačuje kako je Euharistija temelj svakog apostolskog djelovanja.

             Novija katolička generacija pošla je za jedan korak dalje. Nju su danas zahvatili valovi onih rijeka koje potekoše iz vječnog Rima već god.1905., kada je blage uspomene papa Pio X. izdao breve o čestoj i svagdanjoj svetoj Pričesti. Mladi naraštaj goji zanosnu ljubav prema našemu Spasitelju, koji je uvijek s njim u presvetoj Euharistiji; tu crpe on svu svoju snagu za svoje djelovanje, za svoj apostolat. Dok je starija generacija morala afirmirati kršćanstvo na intelektualan, apologetski način i pokazivala silnu odlučnost u suzbijanju navala liberalizma, nova je generacija smirenija; ona je u neprestanom i intimnom dodiru s Isusom, koji kraljuje i vlada njenim dušama.

              S tim je u vezi zanosna ljubav mlađih prema Svetoj Crkvi, Isusovoj neokaljanoj zaručnici, te njenim biskupima i svećenicima. Oni su se uvjerili da svećenika zapada prva i najvažnija uloga u širenju Kraljevstva Božjega, a da se svjetovnjaci moraju njima pridružiti; moraju postati njihovim pomoćnicima....

              Iz ove se Zlatne Knjige također vidi da omladina ima oči uvijek usmjerene spram Rima, gdje je onaj  svjetionik koji svojim zrakama obasjava cijelu zemlju.”