Stope u pijesku

 

 

Danas sam u pijesak vječnosti

utisnula svoje stope.

Sutra će vjetar zaborava načiniti

iz pijeska sag bez nabora.

 

Danas se u ogledalu bogatstva

odrazila slika mojih sinova,

a sutra će ih tama prolaznosti

skriti u svoje dubine.

 

Danas je moj život lanac

koji veže jučer sa sutra,

a onda će i njega zvijer raspadanja

svojim pandžama od budućnosti trgati.

 

Ipak

 

bez mene nema lanca

između prolaznosti i vječnosti.

Mala, kao zaboravljeni život

iz davnina,

velika, kao Misao

koja me za vječnost stvori

 

Stojim.

 

Nisam, jer sjećanje je kratko,

jesam, jer Misao, koja me zamisli,

 

Jest.

 

Jučer sam u pijesak prolaznosti

utisnula stope svoga žića,

a danas mi je darovan

dio Neuništivog Bića.

 

                               Vera Valčić-Belić

                                        Vancouver - Kanada