Presnimite glasilo:
  PDF formatu (0,9 MB)

 

 

 

IVAN  MERZ  - GLASILO  POSTULATURE  Br. 1-2, 2001.

ISSN 1334 - 0530

 

 

S A D R Ž A J

 

 

     UVODNIK

 

     PISMO HRVATSKIH BISKUPA SVETOM OCU IVANU PAVLU II. ZA PROGLAŠENJE

     BLAŽENIM

 

     SLUGE BOŽJEGA  IVANA MERZA 26. TRAVNJA 2001.

 

     U SPOMEN BRATU IVANU: TRANSCENDENTNI POZEMLJAR - pjesma

      

     KARDINAL  FRANJO  ŠEPER  I  SLUGA  BOŽJI  IVAN  MERZ

 

     PROSLAVA   DANA  IVANA  MERZA

 

     PROPOVIJED BISKUPA JOSIPA MRZLJAKA NA SV. MISI U POVODU PROSLAVE

     DANA IVANA MERZA

 

     10.V.2001 U BAZILICI SRCA ISUSOVA U ZAGREBU

 

     VIJESTI IZ POSTULATURE

 

     DUHOVNA BAŠTINA IVANA MERZA

 

     AKTIVNOSTI MLADEŽI EUHARISTIJSKOG POKRETA

 

     OPRAŠTAMO SE OD ŠTOVATELJA IVANA MERZA

 

     NOVA KNJIGA: IVAN MERZ - MISLI

 

     IVAN MERZ U OBAVJESNIM SREDSTVIMA

 

     USLIŠANJA - ZAHVALE