Doktorska disertacija Ivana Merza
IVAN MERZ

SABRANA DJELA
Svezak 1
OEUVRES COMPLETES
Volume 1

L'INFLUENCE DE LA LITURGIE
SUR LES ÉCRIVAINS FRANÇAIS
DE CHATEAUBRIAND A NOS JOURS

These pour le doctorat soutenue devant la Faculté de philosophie de l'Université de Zagreb en 1923

UTJECAJ LITURGIJE NA FRANCUSKE PISCE OD CHATEAUBRIANDA DO NAŠIH DANA

Doktorska disertacija I.Merza pisana na francuskom jeziku i obranjena na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1923.

A l'occasion di centenaire de la naissance d' Ivan Merz 1896 - 1996

Objavljena u povodu stote obljetnice rođenja Ivana Merza

Izdavači:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Ivana Lučića 3
Postulatura kauze za kanonizaciju Ivana Merza, Zagreb, Vlaška 93

Editeurs:
Faculté de philosophie de l'Université de Zagreb
Postulation de la cause pour la canonisation d'Ivan Merz

Z A G R E B, 1996

Za izdavača:
Pour l'editeur:

Božidar Nagy, S.J.

 

 PREDGOVOR KARDINALA FRANJE KUHARIĆA ZA DISERTACIJU IVANA MERZA

U povodu stote obljetnice rođenja Sluge Božjega Ivana Merza (1896.-1996.) započinje izdavanje njegovih Sabranih djela od kojih je većina sve do sada ostala u rukopisu. Kao prva knjiga u tome nizu jest prijevod njegove doktorske disertacije s naslovom "Utjecaj liturgije na francuske pisce".

Zahvaljujem Postulaturi za proglašenje svetim Ivana Merza i izdavaču da je to djelo, kao i ostala koja će slijediti, ponuđeno našoj javnosti. Sluga Božji Ivan Merz umro je 1928.godine u 32 godini života., ali njegovo djelo ima poruku i za naše suvremenike. Drugi vatikanski sabor posvetio je veliku pozornost liturgijskoj obnovi. Crkva upravo iz liturgije živi svoju vjeru, svoju zahvalnost Bogu, svoju ljubav. Crkva iz liturgije, a to znači iz euharistijskog slavlja i sakramenata, crpi snagu za svoju svetost.

Drugi vatikanski sabor kaže: "Doista, liturgija kojom se osobito u božanskoj žrtvi Euharistije vrši djelo našeg otkupljenja, u najvećoj mjeri pridonosi da vjernici životom izraze i drugima očituju otajstvo Kristovo i narav prave Crkve." (SC 2).

Liturgija je zaista izvor i središte života Crkve. Stoga je Crkva u liturgiju sabrala svu svoju pobžnost i izražava je mnogostrukim nadahnućima ljepote i dostojanstva. Arhitektura, slikarstvo, skulptura, glazba u liturgiji crpi svoja najuzvišenija nadahnuća i izraze. Tako Crkva u liturgiji ulijeva kroz pobožnost očitovanje uzvišene ljepote. Stoga je razumljivo da uzvišenost i ljepota liturgije, proživljena vjerom, ne ostavlja ravnodušnima ljude koji u sebi nose težnju za lijepim, uzvišenim i vječnim.

To je osjetila mlada duša Ivana Merza u Parizu. Sam ponesen iskustvom liturgijskog života, piše svoju doktorsku raspravu kako je liturgija utjecala na francuske pisce. Nisu rijekti koji su baš kroz liturgiju nalazili put do Boga i doživjeli obraćenje. To je dobro osjetio Ivan Merz jer je sam u liturgiji našao susret s Bogom, i daje svjedočanstvo kako sveta liturgija posvećuje čovjeka. Sudjelujući u Misi, hraneći se tijelom Kristovim i riječju Božjom, rastao je do pune kršćanske zrelosti. Možemo ga smatrati apostolom liturgijske obnove mnogo vremena prije Drugog vatikanskog sabora.

U vjerskom odgoju hrvatske katoličke mladeži, polagao je najveću pozornost upravo liturgijskom životu mladih da rastu u uvjerenju vjere i čestitosti života.

Ovo djelo svojim sadržajem i sadašnjem naraštaju mladih, a pisao ga je mladi Merz, može biti otkriće i poticaj na aktivno sudjelovanje u svetoj liturgiji.<>P Na sve čitatelje zazivam Božji blagoslov

Zagreb, 19. rujan 1995.

+ Franjo Kard. Kuharić
nadbiskup zagrebački

 FRANCUSKI BISKUPI O DISERTACIJI IVANA MERZA

Stota obljetnice rođenja Ivana Merza proslavljena je 1996.g. u Parizu održavanjem znanstvenog simpozija na Sorboni i Katoličkom institutu te drugim manifestacijama, o čemu je donesen opširan izvještaj u prošlom broju Glasila Postulature (br. 1-2, 1996.). Za tu prigodu Postulatura Ivana Merza poslala je svim francuskim biskupima na poklon jedan primjerak disertacije Ivana Merza "Utjecaj liturgije na francuske pisce", koja je objavljena za njegovu stotu obljetnicu kao prvi svezak njegovih Sabranih djela. Disertacija je objavljena na francuskom jeziku, tj. onako kako ju je Merz bio napisao. Mnogi biskupi su uputili Postulaturi svoje zahvalnice. Donosimo samo neke izvatke iz njihovih pisama:

"Zahvaljujem Vam srdačno što ste mi uputili disertaciju koja omogućuje da slijedimo utjecaj Sluge Božjega, Hrvata, na Crkvu, i to počevši od njegova korištenja velikih imena francuske literature i izražavanja u našem jeziku, kao i misli što su ih formulirali ovi prosvjetljeni duhovi, veliki svjedoci suvremene refleksiji i katkada i katoličke vjere. Uzimam na znanje da će za ovim prvim sveskom slijediti ostalih devet u nizu Sabranih djela što bi si možda koja biblioteka naše biskupije mogla nabaviti."
+ Pierre Pican
biskup Bayeux et Lisieux

"Primio sam knjigu Ivana Merza, koju ste mi poslali i najsrdačnije Vam zahvaljujem. Sa zanimanjem ću se s njome upoznati. Obavijestit ću o tome odgovorne naše biskupijske komisije za liturgijski pastoral." + Pierre Plateau
nadbiskup Bourges-a

"Zahvaljujem vam za doktorsku disertaciju Ivana Merz koja obrađuje temu utjecaja liturgije na francuske pisce.
Kao novi biskup Montauban, potječem iz atlantskih Pirineja gdje je živio i sahranjen Francis Jammes. Stoga sam s posebnim zanimanjem čitao poglavlje 16 prvoga dijela disertacije, jer je to jedan pjesnik, koji je zahvaljujući svome kontaktu s Paul Claudelom mogao produbiti kršćansku vjeru. Rad Ivana Merza čini mi se sasvim vrijedan pozornosti. Obavijestit ću o njemu svećenike moje biskupije koji će se moći njime okoristiti."
+ Bernard Housset
biskup Montauban-a

"Zahvaljujem vam što ste mi uputili primjerak disertacije Ivana Merza. Priznajem da je to djelo za mene bilo jedno otkriće i stoga sam Vam tim više zahvalan za njegovo objavljivanje."
+ Louis-Marie Bille
nadbiskup Aix-en Provence

" Primio sam prvi svezak Sabranih djela Ivana Merza, njegovu disertaciju. Veoma je zanimljiva. Tema disertacije Ivana Merza je oduševljavajuća… Ivan daje novo svjedočanstvo svetosti koju susrećemo kod mnogih laika."
+ Jacques Jullien nadbiskup Rennes Dol i Saint Malo

"Puno Vam zahvaljujem za knjigu Ivana Merza 'utjecaj liturgije na francuske pisce'. Ivan Merz zaslužuje da bude više upoznat u Francuskoj. Najprije zbog događaja koji su obilježili Hrvatsku i koji su je učinili poznatom. Potom zbog njegove ljubavi prema Francuskoj, te njegovih studija na Sorboni i Katoličkom institutu, zbog njegovih djela i njegova kršćanskog života. Iako ga nisam poznavao osobno, želim da njegov proces kanonizacije toga kršćanskog intelektualca dođe do kraja. To će biti jedno svjedočanstvo za mladež."
+ Rayomond Bouchex
nadbiskup Avignona

"Puno Vam zahvaljujem što ste mi poslali disertaciju koja se odnosi na Slugu Božjega Ivana Merza. Rado ću je pažljivo pročitati. Čestitam Vam za taj lijepi rad. "
+ Leon Soulier
biskup Limoges-a

" Nadbiskup Georges Gilson primio je vaše pismo i disertaciju Ivana Merza. Njegov život potsjeća ga na Frederica Ozanama, kojega je Sveti Otac proglasio blaženim 22. kolovoza ove godine, za vrijeme Svjetskog dana mladih. U znak zahvale nadbiskup Vam šalje kopiju propovijedi koju je Sveti Otac tom prigodom izrekao."
Tajništvo Msgr. Georges Gilsona
nadbiskup Sens-Auxerre-a

"Zahvaljujem za disertaciju Ivana Merza koju sam primio. Stavit ću je na raspolaganje studentima liturgije."
Claude Frikart
pomoćni biskup Pariza

ORIGINAL DISERTACIJE IVANA MERZA NA FRANCUSKOM