IVAN MERZ - HOME PAGE

 

Ž I V O T O P I S

JEROLIMA  MALINARA

(1897. - 1945.)

 

Uvod

1. Djetinjstvo i mladost

2. Dolazak u Zagreb – rad u katoličkim organizacijama

3. Osnivanje obitelji

4. Oproštaj od Ivana Merza

5. Životni put Jerolimove obitelji

6. U vihoru 2. svjetskog rata

7. Puč Vokić – Lorković

8. Kraj rata – ubojstvo Jerolima Malinara

9. Prilozi