BIBLIOGRAFIJA


O blaženom Ivanu Merzu objavljeni su po raznim novinama i časopisima brojni članci i studije, a uz to i mnoge knjige. Ovdje, u ovom direktoriju donosimo popis i kratki prikaz publikacija, knjiga i brošura koje su kao posebna izdanja u cijelosti posvećene bl. Ivanu Merzu. To su u prvom redu knjige, većeg ili manjeg opsega, koje prikazuju život bl. Ivana, potom knjige koje obrađuju jedan vid njegova lika ili djelovanja. Ovim knjigama pribrojili smo i one koje su nakon njegove smrti objavljene pod njegovim imenom. Radi se o dijelovima njegova dnevnika ili o izabranim njegovim spisima što ih je objavio za života.


Jedan dio ovih knjiga, pogotovo starija izdanja, rasprodana su i mogu se naći jedino u bibliotekama. Druge knjige, novijeg datuma, mogu se još nabaviti u katoličkim knjižarama ili u Postulaturi bl. Ivana Merza (Zagreb, Trg Kralja Tomislava 15).


Da bi lik bl. Ivana Merza bio što dostupniji javnosti neke od ovih knjiga stavili smo u cijelosti na ovu njegovu Internet-stranicu što je naznačeno uz svaku knjigu.


Knjige su ovdje navedene kronološkim redom kako su nastajale. Uz informaciju o svakoj knjizi dodana je i slika naslovne stranice. Zbog lakšeg učitavanja web-stranice podijelili smo ih u šest cjelina.


Na drugom mjestu donosimo Bibliografiju svih članaka koji su o bl. Ivanu Merzu objavljeni po raznim novinama, časopisima ili kao dio drugih publikacija.


Promatrajući ovo mnoštvo od više od šezdeset naslova što su posvećeni liku i uspomeni ovog mladog 32-godišnjeg katolika–intelektualca, prvog vjernika laika Crkve u Hrvata koji je uzdignut na čast oltara, prisjećamo se proročanskih riječi njegova prijatelja prof. Dušana Žanka što ih je napisao u 10. obljetnici njegove smrti, a koje su se ostvarile u tom mnoštvu publikacija o bl. Ivanu. Piše prof. Žanko:


«Suđeno je za neke ljude, da njihovo ime nikada ne silazi s poprišta duhovne borbe čovječanstva. Pojave se najednom kao neki poslenici višega svijeta i uđu u službu ovoga svijeta…  Kao vjesnici nijeme Providnosti, kao oblici nevidljive ljubavi umiješaju se među ljude i njihova budnost ide pred svima, njihova mudrost uznemiruje sve… Ime Ivana Merza može se već danas sigurno ubrojiti među imena onih koji se neće izbrisati ni na nebu ni na zemlji… Deset godina poslije smrti, njegovo ime poprima istu svježinu kao i u danima najveće popularnosti za života.»


Dušan Žanko, Duša Ivana Merza, Život, br. 5. 1938., str. 245-2731966. – 1990.

 
Dr. Marko KLARIĆ
Dr. Ivan Merz, 1896. –1928.
Zagreb, Izdao Dr. Marko Klarić, vicepostulator. Umnoženo ciklostilom.
1966., 20 str.

Božidar NAGY
Borac s bijelih planina - Ivan Merz.
Zagreb, Filozofsko-Teološki Institut, 
1971.  372 str.

Ivan TOMAS
Dva predvodnika Božje Hrvatske.
Rim, Novi život
1971., 45 str.

Božidar NAGY, DI
Prijatelj mladih - Ivan Merz,
Zagreb, Postulatura I. Merza, 
1974., 132 str.

Ivan MERZ
Put k suncu.
Odabrani spisi
Zagreb, Postulatura Ivana Merza,
1978.,179 str.

Obnovljeni život, br. 4, 1979. str. 291-392. Sva predavanja  sa Simpozija o dr. Ivanu Merzu održanog u Zagrebu  24. i 25. XI. 1978.

Pojava i značenje dr. Ivana Merza u Crkvi u Hrvatskoj.
Zbornik radova sa Simpozija održanog 24. i 25. XI. 1978.g. prigodom 50. obljetnice smrti Ivana Merza.
Zagreb 1979., 130 str.
Pretisak  predavanja objavljenih u: Obnovljeni  života br. 4, 1979.
Dodan esej: Dušan Žanko, Duša dr. Ivana Merza.

Božidar NAGY
Tko je Ivan Merz?
Kratak prikaz života i djelovanja Ivana Merza.
Zagreb, Postulatura I. Merza, 
1980., 88 str.

Marko SINOVČIĆ
Ivan Merz – un joven laico candidato para el altar.
Extrado de la revista «Studia Croatica»,
Buenos Aires, No. 90-91,
1983.

2a reimpresion 1985. 14 str.
Vlastita naklada.

Dragutin KNIEWALD
Sluga Božji dr. Ivan Merz.
2. izdanje.
Zagreb, Župski ured sv. Petra,
1988., 318 str.

Marin ŠKARICA
Ivan Merz - iniziatore del movimento liturgico in Croazia
(Ivan Merz, začetnik liturgijskog pokreta u Hrvatskoj).
Doktorska disertacija na talijanskom jeziku obranjena u Rimu na «Anselmianumu»
1975., 511 str.;
objavljen izvadak  u Splitu, 1989. Izdavač «Crkva u svijetu», 102 str.

Božidar NAGY
Ivan Merz - uomo di fede ed educatore alla fede
(Ivan Merz - čovjek vjere i odgojitelj za vjeru).
Doktorska disertacija na talijanskom jeziku obranjena u Rimu na «Salesianumu»

1977., 354 str.;
objavljen izvadak u Rimu,
1989. 94 str.
Tipografia Ugo Detti. Vlastita naklada.

Dušan ŽANKO
Svjetlo na gori - Dr. Ivan Merz.
Zagreb, Postulatura I. Merza, 
1990., 75 str.