BIBLIOGRAFIJA


O blaženom Ivanu Merzu objavljeni su po raznim novinama i časopisima brojni članci i studije, a uz to i mnoge knjige. Ovdje, u ovom direktoriju donosimo popis i kratki prikaz publikacija, knjiga i brošura koje su kao posebna izdanja u cijelosti posvećene bl. Ivanu Merzu. To su u prvom redu knjige, većeg ili manjeg opsega, koje prikazuju život bl. Ivana, potom knjige koje obrađuju jedan vid njegova lika ili djelovanja. Ovim knjigama pribrojili smo i one koje su nakon njegove smrti objavljene pod njegovim imenom. Radi se o dijelovima njegova dnevnika ili o izabranim njegovim spisima što ih je objavio za života.


Jedan dio ovih knjiga, pogotovo starija izdanja, rasprodana su i mogu se naći jedino u bibliotekama. Druge knjige, novijeg datuma, mogu se još nabaviti u katoličkim knjižarama ili u Postulaturi bl. Ivana Merza (Zagreb, Trg Kralja Tomislava 15).


Da bi lik bl. Ivana Merza bio što dostupniji javnosti neke od ovih knjiga stavili smo u cijelosti na ovu njegovu Internet-stranicu što je naznačeno uz svaku knjigu.


Knjige su ovdje navedene kronološkim redom kako su nastajale. Uz informaciju o svakoj knjizi dodana je i slika naslovne stranice. Zbog lakšeg učitavanja web-stranice podijelili smo ih u šest cjelina.


Na drugom mjestu donosimo Bibliografiju svih članaka koji su o bl. Ivanu Merzu objavljeni po raznim novinama, časopisima ili kao dio drugih publikacija.


Promatrajući ovo mnoštvo od više od šezdeset naslova što su posvećeni liku i uspomeni ovog mladog 32-godišnjeg katolika–intelektualca, prvog vjernika laika Crkve u Hrvata koji je uzdignut na čast oltara, prisjećamo se proročanskih riječi njegova prijatelja prof. Dušana Žanka što ih je napisao u 10. obljetnici njegove smrti, a koje su se ostvarile u tom mnoštvu publikacija o bl. Ivanu. Piše prof. Žanko:


«Suđeno je za neke ljude, da njihovo ime nikada ne silazi s poprišta duhovne borbe čovječanstva. Pojave se najednom kao neki poslenici višega svijeta i uđu u službu ovoga svijeta…  Kao vjesnici nijeme Providnosti, kao oblici nevidljive ljubavi umiješaju se među ljude i njihova budnost ide pred svima, njihova mudrost uznemiruje sve… Ime Ivana Merza može se već danas sigurno ubrojiti među imena onih koji se neće izbrisati ni na nebu ni na zemlji… Deset godina poslije smrti, njegovo ime poprima istu svježinu kao i u danima najveće popularnosti za života.»


Dušan Žanko, Duša Ivana Merza, Život, br. 5. 1938., str. 245-2732003.
BEATIFIKACIJA

 
Pastirski pohod vrhovnog svećenika Pape Ivana Pavla II. Bosni i Hercegovini 22. lipnja 2003. 
Prigodni Misal za obred Beatifikacije Ivana Merza.
Rim, Vatikanska izdavačka knjižara.
2003., 94 str.

Blaženi čista srca.
Liturgijski vodič za Beatifikaciju Ivana Merza.
Banja Luka, Biskupski Ordinarijat,
2003., 96 str.

Poslanica biskupa BK Bosne i Hercegovine povodom 2. pohoda Pape Ivana Pavla II. i beatifikacije I. Merza.
Biskupski ordinarijati: Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Trebinje,
10.V.2003., 14 str.

Božidar NAGY
Ivan Merz – Putokaz suvremenom naraštaju.
Kratka biografija.
Postulatura Ivana Merza, Zagreb
2003., 64 str.

Blaženi čista srca.
Zajedničko revijalno izdanje pet katoličkih izdavača BiH: Katolička tiskovna agencija KTA - Sarajevo, Katolički tjednik - Sarajevo, Svjetlo riječi - Sarajevo, Crkva na Kamenu - Mostar, Naša Ognjišta - Tomislavgrad,  u povodu 2. pastoralnog pohoda Pape Ivana Pavla II. Bosni i Hercegovini,  Banja Luka 22. 6.
2003., 42 str.

Papa Ivan Pavao II. u Banjoj Luci.
posebno izdanje časopisa Novi Reporter.
Banja Luka,
18. VI. 2003., 20 str.

Papa u Banjoj Luci.
Specijalno izdanje banjalučkih Nezavisnih novina za Beatifikaciju Ivana Merza. Prva polovica izdanja posvećena biografiji Ivana Merza, a druga polovica Papi Ivanu Pavlu II.
Banja Luka
2003., 98 str.

Skupina autora
Glas Crkve o Ivanu Merzu.
Govori i izjave Pape Ivana Pavla II., kardinala i biskupa o bl. Ivanu Merzu. Split, Verbum,
2003., 272 str.

Giampaolo MATTEI
Ivan Merz – un programma di vita e di azione cattolica per i giovani d'oggi
(Ivan Merz – Program katoličkog života i djelovanja za mlade danas).
Citta del Vaticano, L'Osservatore Romano,
2003. 102 str.

»Zemljo Bosno i Hercegovino Papa te nosi u srcu!«
Monografija beatifikacije  bl. I. Merza u Banjoj Luci, 22. VI. 2003.
Banja Luka, Biskupski Ordinarijat,
2003., 168 str.

Bozidar NAGY, TJ
Ivan Merz – Wybitny swiecki w swiadczeniu Ewangelii. Krotka biografia slugi Bozego Ivana Merza.
(Biografija Ivana Merza na poljskom jeziku.)
Legnica-Gromadka, Izdavač: Jozef Staszkowian.
2003, 104 str.

Priredili Bonaventura Duda i Stella Tamhina.
Suradnici u ostvarivanju Kraljevstva Kristova.
Ivan Merz i Marica Stanković. 

Zagreb, Kršćanska sadašnjost,
2003., 128 str.

Božidar NAGY
Bl. Ivan Merz i Crkva
.
Studija o Crkvi u životu i shvaćanju bl. Ivana Merza.
Zagreb, Postulatura bl. Ivana Merza,
2003., 380 str.
Za sada dostupna samo na Internetu:
http://localhost/ivanmerz.hr/merz-crkva/index.htm


Priredili Vlaho Kovačević i Ivanka Sušac.
Bilježnica. Misli Ivana Merza i drugih velikana uma i pera. 
Đakovo, UPT,
2003., 120 str.

Zoran MILOŠEVIĆ,
Ko je Hans Merc, novoblaženik Rimske crkve.
Šabac, 'Beli Anđeo'
2003., 180 str.
(Pamflet-izdanje protiv bl. I. Merza i Rimokatoličke Crkve s pozicije velikosrpskog šovinizma).