BIBLIOGRAFIJA


O blaženom Ivanu Merzu objavljeni su po raznim novinama i časopisima brojni članci i studije, a uz to i mnoge knjige. Ovdje, u ovom direktoriju donosimo popis i kratki prikaz publikacija, knjiga i brošura koje su kao posebna izdanja u cijelosti posvećene bl. Ivanu Merzu. To su u prvom redu knjige, većeg ili manjeg opsega, koje prikazuju život bl. Ivana, potom knjige koje obrađuju jedan vid njegova lika ili djelovanja. Ovim knjigama pribrojili smo i one koje su nakon njegove smrti objavljene pod njegovim imenom. Radi se o dijelovima njegova dnevnika ili o izabranim njegovim spisima što ih je objavio za života.


Jedan dio ovih knjiga, pogotovo starija izdanja, rasprodana su i mogu se naći jedino u bibliotekama. Druge knjige, novijeg datuma, mogu se još nabaviti u katoličkim knjižarama ili u Postulaturi bl. Ivana Merza (Zagreb, Trg Kralja Tomislava 15).


Da bi lik bl. Ivana Merza bio što dostupniji javnosti neke od ovih knjiga stavili smo u cijelosti na ovu njegovu Internet-stranicu što je naznačeno uz svaku knjigu.


Knjige su ovdje navedene kronološkim redom kako su nastajale. Uz informaciju o svakoj knjizi dodana je i slika naslovne stranice. Zbog lakšeg učitavanja web-stranice podijelili smo ih u šest cjelina.


Na drugom mjestu donosimo Bibliografiju svih članaka koji su o bl. Ivanu Merzu objavljeni po raznim novinama, časopisima ili kao dio drugih publikacija.


Promatrajući ovo mnoštvo od više od šezdeset naslova što su posvećeni liku i uspomeni ovog mladog 32-godišnjeg katolika–intelektualca, prvog vjernika laika Crkve u Hrvata koji je uzdignut na čast oltara, prisjećamo se proročanskih riječi njegova prijatelja prof. Dušana Žanka što ih je napisao u 10. obljetnici njegove smrti, a koje su se ostvarile u tom mnoštvu publikacija o bl. Ivanu. Piše prof. Žanko:


«Suđeno je za neke ljude, da njihovo ime nikada ne silazi s poprišta duhovne borbe čovječanstva. Pojave se najednom kao neki poslenici višega svijeta i uđu u službu ovoga svijeta…  Kao vjesnici nijeme Providnosti, kao oblici nevidljive ljubavi umiješaju se među ljude i njihova budnost ide pred svima, njihova mudrost uznemiruje sve… Ime Ivana Merza može se već danas sigurno ubrojiti među imena onih koji se neće izbrisati ni na nebu ni na zemlji… Deset godina poslije smrti, njegovo ime poprima istu svježinu kao i u danima najveće popularnosti za života.»


Dušan Žanko, Duša Ivana Merza, Život, br. 5. 1938., str. 245-2732004. – 2005.

 
Matija Maša VEKIĆ  
Blaženi Ivan Merz -  svjedok, zaštitnik, suputnik.
Zagreb, Tisak ZiB Mladost,
2004., 80 str.
Vlastita naklada.

S blaženim Ivanom na Kristovom putu
Zbirka molitava, tekst mise i prigodni tekstovi za slavlja u čast bl. Ivanu Merzu. 
Zagreb, Postulatura bl. Ivana Merza,
2004., 128 str.

Zoran FILIPOVIĆ
Sveti Otac Ivan Pavao II. u II. pastirskom pohodu Bosni i Hercegovini, Banja Luka 22. lipnja 2003.
Beatifikacija Ivana Merza.
Biblioteka ZLATNA KNJIGA 5.

Izdavači: Biskupski Ordinarijat Banja Luka, Naklada ZORO, Državni Odbor za doček Svetog Oca, Sarajevo-Zagreb-Banja Luka,
2004., 224 str.

S blaženim Ivanom Merzom kroz Godinu Euharistije 2005.
Dvanaest-lisni kalendar. Zagreb, Postulatura bl. Ivana Merza,
2005. 14 listova.

Paul Claudel
Križni put.
Preveo s francuskog Ivan Merz.
Pogovor: Božidar Petrač.
Zagreb, Glas Koncila,
2005., 40 str.

Božidar NAGY
Izvor života – Blaženi Ivan Merz i Euharistija.
Izdavač: Postulatura bl. Ivana Merza, Zagreb,
2005., str. 96.

Ivan MERZ
L'influence de la liturgie sur les écrivains français.
(Utjecaj liturgije na francuske književnike).
Doktorska disertacija Ivana Merza na francuskom.
Drugo izdanje. Preface par Thomas Gueydier.

Paris, CERF,
2005., 354 str.

Zdravko MATIĆ
Ivan Merz i Katolička Akcija u Hrvatskoj.
Doktorska disertacija obranjena na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
(Za sada dostupna samo u rukopisu.) Objavljivanje u pripremi.

srpanj 2005. 373 str.

Josip degl'Ivellio
HVALA TI, ORLE KRISTOV
Zbirka skladbi u čast bl. Ivana Merza
Zagreb, Izd. Postulatura bl. Ivana Merza,
2005., str. 96