Ivo SUIĆ, (Bez naslova), Nedjelja, Zagreb, srpnja 1940., br. 30

Smisao našeg križarskog života i uspjeha je samo »mysterium crucis« i Križarstvo će se širiti, uspjehe imati i blagoslovljene plodove dati, ako u našim redovima bude što više radnika, molitelja i patnika«. To nam je rekao naš Merz, to ja Vama hoću naročito podvući i istaknuti.

Mnogo toga bih Vam još kazao ali će Vam sve reći Vaši duhovnici i predavači, pa je stoga moja riječ izlišna pored njihove.

Neopisiva sreća a i nada ispunja moju dušu, što ove godne držite Vaš tečaj na domaku Sarajeva. Tu ste u žarištu križarske misli i pokreta, ogrijani toplinom velike križarske duše, našeg velikog crkvenog kneza, preuzv. g. dr. Šarića, apostola i ljubitelja križarstva, pa mi se stoga duša ispunja velikom nadom, da će ovogodišnji tečaj biti od neocjenjive koristi za Vas i za sve nas.

U duhu Vas pratim i svih ovih dana, više nego ikada, svoje ruke sklapam na molitvu ispred slike našega dragoga brata Merza, da njegov duh, duh Žrtve, Euharistije i Apostolata nikada Vas ne ostavi, jer samo u tome, isključivo u tome, leži tajna Vaših i naših uspjeha.

Bog živi, mladi vitezovi Krista!

Bog neka živi u Vašim mislima, Bog neka živi u Vašim riječima, Bog neka živi u Vašim djelima.

Križari moji, Bog živi!

Od srca Vas pozdravlja Vaš bivši duhovnik

Ivo Suić.