Bibliografija o Ivanu Merzu

 

 1928. god.

 

 

Nekrolozi, članci  i uspomene o  Ivanu Merzu  kronološkim redom

 

 

 

 

V. 1928. – svibanj

 

 

«+Dr. Ivan Merz», Večer,  Zagreb, 10. svibnja 1928., br. 2238, str. 2

 

«Smrt Dr. Ivana Merza», Narodna Politika,  Zagreb, 11. svibnja 1928., br. 52, str. 3

 

«+Dr. Ivan Merz», Jutarnji List, Zagreb, 11. svibnja 1928.

 

«Umro Dr. Ivan Merz», Novosti, Zagreb, svibnja 1928., br. 130, str. 6

 

«+Dr. Ivo Merz», Narodna Politika, Zagreb, 13. svibnja 1928., br. 54. str. 1

 

«Posljednji časovi Dr. Ivana Merza», Narodna Politika, Zagreb, 13. svibnja 1928., br. 54, str. 3

 

D. CEROVAC, «Pokojni Dr. Ivan Merz i Orlovstvo», Narodna Politika, Zagreb, 13. svibnja 1928., br. 54, str. 4

 

«Sprovod Dr. Ivana Merza», Jutarnji list, Zagreb, 14. svibnja 1928., str. 3

 

Dr. D. ĆEPULIĆ, «Sprovod Prof. Dr. Ivana Merza», Hrvat, Zagreb, 14. svibnja 1928., br. 2507, str. 3

 

«+ Dr. Ivan Merz», Glasnik biskupija bosanske i srijemske, 15. svibnja 1928., str.69

 

J. S., «+ Dr. Ivan Merz», Luč, Zagreb, 15. svibnja 1928., str. 234-235

 

«+Dr. Ivan Merz», Narodna Straža, Šibenik, 16. svibnja 1928., br. 18, str. 1-2

 

«Veličanstveni sprovod pokojnog Dr. Ivana Merza», Narodna Politika, Zagreb, 16. svibnja 1928., str. 8

 

«+Dr. Ivan Merz»,  Katolički Tjednik, Sarajevo, 20. svibnja 1928., br. 21. str. 1-2

 

«Nadbiskupova sažalnica», Katolički Tjednik, Sarajevo, 20. svibnja 1928., br. 21. str. 2

 

«Komemoracija Dr. Ivanu Merzu», Narodna Politika, Zagreb, 23. svibnja 1928., br. 58, str. 3

 

«Le Dr. Yvan Merz», La Corix, Paris, 23. svibnja 1928., str. 4

 

«Prigodom smrti  Dr. Ivana Merza, Sažalnice», Narodna Straža, Šibenik, 26. svibnja 1928., br. 19, str. 2

 

 

«Dr. Ivan Merz», Katolički Tjednik, Sarajevo, 27. svibnja 1928., br. 22, str. 2

 

«Sprovod pokojnog Dr. Merza», Katolički Tjednik , Sarajevo, 27. svibnja 1928., br. 22, str. 6

 

«Sažalnice nad smrti Dr. Ivana Merza»,  Katolički Tjednik, Sarajevo, 27. svibnja 1928., br. 22, str. 7

 

«Izaslanici izvan Zagreba na sprovodu Dr. Ivana Merza», Katolički Tjednik, Sarajevo, svibnja 1928., br. 22, str. 7 

 

«Prigodom smrti Dr. Ivana Merza», Katolički Tjednik, Sarajevo, 27. svibnja 1928., br. 22, str. 7

 

«+ Dr. Ivo Merz», Katolički Tjednik, Sarajevo, 27. svibnja 1928., br. 22, str. 7

 

 

VI. 1928.-lipanj

 

 

«Dr. Ivan Merz», Orlovska Straža,  Zagreb, 1. lipnja 1928., br. 6, str. 161

 

D. ŽANKO, «Svjetlo na gori», Orlovska Straža,  Zagreb, 1. lipnja 1928., br. 6, str. 162

 

Antun ŠENDA, «Vitez Božji», Orlovska Straža,  Zagreb, 1. lipnja 1928., br. 6, str. 167-168

 

Dr. Milan BELUHAN, «Osobnost Dr. Ivana Merza», Orlovska Straža,  Zagreb, 1. lipnja 1928., br. 6, str. 168-174

 

«Zadnji dani Dr. Ivana Merza», Orlovska Straža,  Zagreb, 1. lipnja 1928., br. 6, str. 175-178

 

«Veličanstveni sprovod pokojnog dr. Ivana Merza», Orlovska Straža,  Zagreb, 1. lipnja 1928., br. 6, str. 183-185

 

«Komemoracija HOS-a na spomen blagopokojnog svog potpredsjednika dr. Ivana Merza dne 20. V.», Orlovska Straža,  Zagreb, 1. lipnja 1928., br. 6, str. 185

 

«Zahvala», Orlovska Straža,  Zagreb, 1. lipnja 1928.,br. 6, str. 185

 

«+Dr. Ivan Merz», Za Vjeru i Dom,  Zagreb, 1. lipnja 1928., br. 6, str. 151-153 

 

«Za trajni spomen + Dr. Ivana Merza», Za Vjeru i Dom, Zagreb, 1. lipnja 1928., br. 6, str. 153 

 

«Slike Dr. Merza s kratkim životopisom, te slike sa sprovoda», Za Vjeru i Dom, Zagreb, 1. lipnja 1928., br. 6, str. 16

 

«Sažalnice», Orlovska Straža, Zagreb, 1. lipnja 1928., br. 6, str. 187, 191 i na omotu

 

«Zaklada Dra Ivana Merza», Orlovska Straža, Zagreb, 1. lipnja 1928., br. 6, str. 187, 191 i na omotu

 

Dr. KLARIĆ, «Lijet u nebo», Orlovska Straža, Zagreb, 1. lipnja 1928., br. 6, str. 187, 191 i na omotu

 

«Komemoracija za + Dr. Merza», Katolički Tjednik, Sarajevo, 3. lipnja 1928., br. 23, str. 4 i 6

 

«Merzovi roditelji našem Nadbiskupu», Katolički Tjednik, Sarajevo, 3. lipnja 1928., br. 23, str. 4 i 6

 

«Zahvala roditelja pokojnog Dr. Merza», Katolički Tjednik, Sarajevo, 3. lipnja 1928., br. 23, str. 4 i 6

 

«Crtica iz života Dr. Merza», Katolički Tjednik, Sarajevo, 3. lipnja 1928., br. 23, str. 4 i 6

 

Dr. R. «Dr. Ivan Merz», Glasnik sv. Josipa,  Zagreb, lipanj 1928., br. 6, str. 164-165

 

«+ Dr. Ivan Merz», Naša Nada, Chicago, 7. lipnja 1928., br. 23, str. 1 i 4,

 

«Sažalnice», Katolički Tjednik, Sarajevo 10. lipnja 1928., br. 24, str. 6

 

Mgr. BEAUPIN, «Yvan Merz», Les amities catoliques francaises, Paris, 15. Juin 1928., str. 2-5

 

«Sažalnice», Katolički Tjednik , Zagreb, 17. lipnja 1928., br. 25, str. 4 i 5

 

«Orlovski vjesnik», Katolički tjednik, Sarajevo, 24. lipnja 1928., br. 26

 

Marica STANKOVIĆ?, «Studij dr. Ivana Merza», Orlovska misao, Zagreb, lipanj, 1927/1928., br. 9, str. 126 - 129.

 

«Sažalnice», Katolički Tjednik, Sarajevo, 24. lipnja 1928., br. 26, str. 4 i 5 

 

«Zaklada  Dr. Ivana Merza», Katolički Tjednik, Sarajevo, 24. lipnja 1928., br. 26, str. 4 i 5 

 

«O Dr. Ivanu Merzu», Hrvatska Prosvjeta, Zagreb, 25. lipnja 1928., br. 6, str. 140

 

«+ Dr. Ivan Merz», Vrhbosna, Sarajevo, lipanj 1928., br. 6, str. 92-93

 

«+ Dr. Ivan Merz», Nova Revija, lipnja 1928., br. 2, str. 207

 

Pero CRNKOVAČKI, «Brat – vitez. Uspomene na Dr. Ivu Merza», Luč, Zagreb, 1. lipnja 1928., 276-277

 

Ilija JAKOVLJEVIĆ, «Dr. Ivan Merz u književnom radu», Orlovska Misao, Zagreb, lipanj 1928., br. 9, str. 123

 

 

 

Dr. Avelin ČEPULIĆ, «Iz đačkih dana dr. Ivana Merza», Orlovska Misao, Zagreb, lipanj 1928., br. 9, str. 130

 

«Komemoracija u počast meksičkim mučenicima i Dr. Ivanu Merzu», Narodna Politika, Zagreb, lipnja 1928., br. 62, str. 4, 1

 

«Za spomenik Dr. Ivana Merza», Narodna Politika, Zagreb, lipnja 1928., br. 62, str. 4, 1

 

Milan PAVELIĆ D. I., «+ Dr. Ivan Merz», Glasnik Srca Isusova, Zagreb, lipanj 1928., br. 6, str. 215-216

 

Bonifacije Badrov, «+Dr. Ivan Merz», Franjevački vjesnik, Sarajevo, lipanj 1928., br. 6, str. 192

 

 

VII. 1928. - srpanj

 

 

«Iza Dr. Merza», Orlovska Straža, Zagreb, 1. srpnja 1928., br. 7 i 8, str. 212, 213 i 222

 

«Francuzi o pokojnom Dr. Merzu», Orlovska Straža, Zagreb, 1. srpnja 1928., br. 7 i 8, str. 212, 213 i 222

 

M. MATULINA, «Hrabar Vitez», Orlovska Straža, Zagreb, 1. srpnja 1928., br. 7 i 8, str. 212, 213 i 222

 

«Za spomenik dr. Ivana Merza», Narodna politika, Zagreb, 1. srpnja 1928., br. 62

 

«+ Dr. Ivan Merz», Glasnik Srca Isusova, Zagreb, 7. srpnja 1928., str. 215

 

«Prinosi u Zakladu dr. Ivana Merza», Katolički Tjednik, Sarajevo, 8. srpnja 1928., br. 28, str. 4

 

«Književna djela dr. Ivana Merza», Katolički Tjednik, Sarajevo, 8. srpnja 1928., br. 28, str. 4

 

«Komemoracija u Sinju», Katolički Tjednik, Sarajevo, 15. srpnja 1928.br. 29, str. 5

 

«Sažalnice», Katolički Tjednik, Sarajevo, 15. srpnja 1928., br. 29, str. 8

 

«7. i 8. broj Orlovske Straže», Katolički Tjednik, Sarajevo, 8. srpnja 1928., br. 28, str. 4

 

«Bit i narav Katoličke Akcije», Katolički Tjednik, Sarajevo, 15. srpnja 1928., br. 29, str. 6

 

 

IX. 1925. - rujan

 

 

J. VRBANEK, «Idejni razvoj Dr. Ivana Merza», Život, Zagreb, rujan 1928., br. 4, str. 214-222

 

«Dr. Ivan Merz i pitanje političkog držanja katolika», Katolički Tjednik, Sarajevo, 9. rujna 1928., br. 37, str. 4

 

Pavao MATIJEVIĆ, «Dr. Ivan Merz i političko držanje katolika», Narodna Politika, Zagreb, 19. rujna 1928., br. 121, str. 1

 

«Dr. Ivan Merz o Senioratu», Katolički Tjednik, Sarajevo, 30. rujan 1928., br. 40, str. 1, 5

 

+Dr. Ivan MERZ, «Orlovstvo nije nikakva novotarija», Katolički Tjednik, Sarajevo, 30. rujan 1928., br. 40, str. 1, 5

 

Dr. Dragutin ĆEPULIĆ, «Dr. Ivan Merz; U spomen uzornome Marijanu Zborniku i milome drugu», Vjesnik Marijine Kongregacije, Zagreb, listopad 1928., br. 1. str. 9-11

 

Ilija JAKOVLJEVIĆ, «Dr. Ivan Merz u književnom radu», Orlovska misao, Zagreb, rujan 1927. -1928., br. 9, str. 123-126

 

«Studij dr. Ivana Merza», Orlovska misao, Zagreb, rujan 1927. -1928., br. 9, str. 126-130

 

Dr. Avelin ČEPULIĆ, «Iz đačkih dana dr. Ivana Merza», Orlovska misao, Zagreb, rujan 1927. -1928., br. 9, str. 130-134

 

 

X. 1928. - listopad

 

 

Josip Vrbanek: «Vitez Kristusa Kralja», Glasnik Presvetog Srca Jezusovega, Ljubljana, oktober 1928., br. 10, str. 267-269

 

«Iz pisama + Dra Merza, katolička savjest i H. P. S.», Katolički Tjednik, Sarajevo, 7. listopada 1928.,  br. 41, str. 3

 

Anima DELLA VERNA, «Orlovskoj inteligenciji», Orlovska Misao, Zagreb,  listopad 1928/29., br. 3-4, str. 33

 

Dragutin ĆEPULIĆ, «Dr. Ivan Merz», Vjesnik Marijinih kongregacija, Zagreb, 10. listopada 4/1928., br.1, str. 9-11

 

M. BLAŠKOVIĆ, «Na našoj Madeiri», Orlovska misao, Zagreb, listopad  1928.1929., str. 23-24

 

 

«Kraj groba», Za vjeru i dom, Zagreb,  br. 10, str. 239-240

 

«Iz pisama + Dra Merza, katolička savjest i H. P. S.: ispravak», Katolički Tjednik, Sarajevo,  br. 44, str. 4

 

 

 

Ostali članci iz iste godine bez točno određenog datuma

 

 

«Anđeo tješitelj», Orlovska misao, Zagreb, 1928-29., br. 8, str. 106

 

«Dr. Ivan Merz», Katolički tjednik, Sarajevo, 1928., br. 21, str. 1

 

Tomislav POGLAJEN, «Pokojni dr. Ivan Merz», Orlovski vjesnik, Zagreb, 1928., br.5, str. 1

 

«Pokojni dr. Ivan Merz», Za vjeru i dom, Zagreb, 1928., br. 6, str. 152

 

«Pokojni dr. Ivan Merz», Narodna politika, Zagreb, 1928, br. 54, str. 1

 

Ante RADIĆ, «Pokojni Dr. Ivan Merz», Narodna straža, Zagreb, 1928., br. 18, str. 1-2

 

 «Dr. Ivan Merz», Hrvatske novine, Zagreb, 9/1928., br. 11, str. 4

 

S. P. i dr., «Uspomeni dr. Ivana Merza», Hrvatska obrana, Osijek, 24/1928., br. 19, str. 2

 

J., «Dr. Ivan Merz», Katolički list, 89/1928., br. 20, str. 258-260

 

«Za trajni spomen pokojnog dr. Ivana Merza», Narodna straža, Šibenik, 1928., br. 8, str. 21

 

«Dr. Ivan Merz», Slovenec, 56/1928., br. 110, str. 8

 

«Zadnji dani Dr. Ivana Merza», Orlovska Straža, Zagreb, 1928., br. 6, str. 175-178

 

«Dr. Ivan Merz», Katolički Tjednik, Sarajevo, 1928., br. 22, str. 6

 

K. IVIĆ, «Dr. Ivan Merz», Kalendar sv. Ante, 1928., str. 71-72