Bibliografija o Ivanu Merzu

 

 1932. god.

 

 

 

I. 1932. – siječanj

 

«Još se zahvaljuju», Glasnik Srca Isusova, Zagreb, 1. siječanj 1932

 

D. ŽANKO, «Apoštolska duša dr. Ivana Merza», Križ, siječanj 1932., br. 5, str. 8

 

«Sigurnim putem», Za vjeru i dom, Zagreb, siječanj 1932., god. XXI, br. 1

 

«Program za 5-god smrti dra. Merza u Zagrebu», Za vjeru i dom, Zagreb,.siječanj 1932., god. XXI, br. 1

 

«Najnoviji glasovi štampe o Dr. Ivanu Merzu», Za vjeru i dom, Zagreb, siječanj 1932., god. XXI, br.l

 

«Iz pisma dra I. Merza», Za vjeru i dom, Zagreb, siječanj 1932., god. XXI, br.l

 

II. 1932. – veljača

 

Jelka ŠANTIĆ, nema naslova, Zagreb Vjeru i Dom, Zagreb, 1932., br. 2

 

 

IV. 1932. – travanj

 

Prof. Dušan ŽANKO, «Mostar», Katolički tjednik, Sarajevo, 3. travnja 1932., br. 14

 

«Životopis dr. Ivana Merza», Nedjelja, Zagreb, 3. travnja 1932., br.14, 

 

«Dr. Ivan Merz», Jutarnji list, Zagreb, 13. travnja 1932.

 

«Dr. Kniewald protiv ''političkog klerikalizma''», Hrvatska straža, Zagreb, 14. travnja 1932., br.? str.?

 

«Životopis dr. Ivana Merza», Hrvatska straža, Zagreb, 17. travnja 1932., br. 87

 

«Ispravak: Životopis dr. Ivana Merza», Hrvatska straža, Zagreb, 22. travnja 1932., br. 91

 

Dr. B. M, «Kristov vitez, povodom knjige: Dr. Ivan Merz, život i djelovanje», Nedjelja, Zagreb, 24. travnja 1932., br.17, str. 4-5

 

V. 1932. – svibanj

 

«Životopis dr. Ivana Merza», Katolik, Šibenik, 1. svibnja 1932., br. 18

 

«Audiatur et altera pars»,Hrvatska straža, Zagreb, 1. svibnja 1932., br. 99

 

Dr. Dragutin KNIEWALD, «Životopis dr. Ivana Merza», Hrvatska straža, Zagreb, 1. svibnja 1932., br. 99

 

«Dr. Ivan Merz: Život i djelovanje», Svetište sv. Antuna, 1. svibnja 1932., br. 5

 

«Život dr. Ivana Merza», Glasnik sv. Josipa, Zagreb, svibanj 1932., br. 5

 

«Dr. Ivan Merz», Vjesnik Marijinih kongregacija, Zagreb, svibnja 1932., br. 5-6

 

T. M., «Dr. Ivan Merz, prikaz životopisa Dr. Kniewalda», Katoličke misije, 1932., br. 5, str. 3-4

 

T. POGLAJEN, «Uzor katoličkog intelektualca: Dr. Ivan Merz», Život, Zagreb, svibnja 1932., br. 5, str. 231-233

 

S. ŠARIĆ, «Orao zlatnih krila», Katolički Tjednik, Sarajevo 8. svibnja 1932., br. 19, str. 2

 

Nadbiskup vrhbosanski IVAN, bez naslova, Katolički tjednik, Sarajevo, 8. svibanj 1932., br. 19

 

Dr. Dragutin KNIEWALD, «Napominjemo», Hrvatska straža, Zagreb, 10. svibnja 1932., br. 105

 

Zvonimir MARKOVIĆ, «Dr. Ivan Merz: napisao Dr. Dragutin Kniewald», Glasnik biskupije bosanske i srijemske, Đakovo, 15. svibnja 1932., br. 9, str.71-72

 

«Listovi i knjige», Nedjelja, Zagreb, 16. svibnja 1932., br. 20

 

I. M., «Na grobu pokojnog dr. Merza», Nedjelja, Zagreb, 16. svibnja 1932., br. 20

 

Nadbiskup vrhbosanski IVAN, bez naslova, Nedjelja, Zagreb, 19. svibanj 1932., br. 22

 

Bogoljub STRIŽIĆ, D. I. «Dr. Ivan Merz život i djelovanje», Katolički tjednik, Sarajevo, 22. svibnja 1932., br. 21

 

 

VI. 1932. – lipnja

 

F. MAŠIĆ, «Vitez Presvetog Srca Isusova – Uspomene na Dr. Ivana Merza», Glasnik Srca Isusova, Zagreb, lipnja 1932., br. 6, str. 165-168

 

Bez naslova, Nedjelja, Zagreb, 12. lipnja 1932., br. 24.

 

 

VII. – VIII. 1932. – srpanj – kolovoz

 

Š., «O biografiji dr. Ivana Merza», Za vjeru i dom, Zagreb, srpanj-kolovoz 1932., br. 7-8, str. 110-112

 

Bez naslova, srpanj-kolovoz, 1932.

 

Bez naslova, Nedjelja, Zagreb, 14. kolovoza 1932., br.32.

 

X. 1932. – listopad

 

Bez naslova, Nedjelja, Zagreb, 30. listopada 1932., br.43

 

 

XI. 1932. – studeni

 

«Posjet vođama», Nedjelja, Zagreb, 6. studeni 1932., br. 44

 

XII. 1932. - prosinac

 

D. ŽANKO, Dr. Dragutin KNIEWALD, «Životopis Dr. Ivana Merza», Nedjelja,  Zagreb, 24. prosinac 1932., br. 51/52, str. 7-8

 

I.D., «Iz života za život – Na sveti spomen Kristovom vitezu», Nedjelja, Zagreb, 1932., br. 19, str. 8.