Bibliografija o Ivanu Merzu

 

 1948. god.

 

 

 

 

Viktor NOVAK, «Magnum crimen - Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj», Zagreb, 1948.,

 

U ovome komunističkom pamfletu Ivan Merz se spominje na sljedećim stranicama:  290, 292, 585, 834, 840, 925 i 926