Bibliografija članaka o Ivanu Merzu

 

 

1963. GODINA

 

 

 

Ivo ARNERIĆ, «Dr. Ivan Merz – naš uzor», Molite braćo, Makarska, I/1963., br. 6-7, str. 10-11