Bibliografija članaka o Ivanu Merzu

 

1964. GODINA

 

 

Mira PREISLER, «Naš dobri brat Ivan», pjesma napisana 4. XI. 1964.

Objavljeno kasnije u Glasilu Postulature i u drugim publikacijama o Merzu.