Bibliografija članaka o Ivanu Merzu

 

1967. GODINA

 

 

 

 

Čedomil ČEKADA, «Velikan vjere», Dr. Ivan Merza, Zagreb, 10. svibnja 1967., br. 1332/67, str. 5-23

 

«U zagrebačkoj katedrali…», Hrvatska misao, Buenos Aiers 1967., br. 38

 

«Ivan Merz», Mjesečne novine ''Hrvatski narod'', Buenos Aires, lipanj 1967., br. 5(179)