Bibliografija članaka o Ivanu Merzu

 

1975.  godina

 

 

 

Božidar NAGY, «Prijatelj mladih – dr. Ivan Merz», Danica 1975. Hrvatski katolički kalendar, Zagreb, str. 198., sa slikom

 

 

GLASILO POSTULATURE - IVAN MERZ

 

«Ivan Merz i Sveta godina»,Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. III/1975., br. 1-2, str. 1

 

«Bibliografski podaci o Ivanu Merzu», Ivan Merz. Glasilo postolature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. III/1975., br. 1-2

 

«Bibliografija pismenih radova Ivana Merza», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. III/1975., br. 1-2, str. 29

 

Tommaso FEDERICI, «Otkriće Ivana Merza», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. III/1975., br. 1-2, str. 30-31

 

«Iz postulature – Prva dizertacija o Ivanu Merzu», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. III/1975., br. 1-2, str. 31.

 

«Obljetnica Ivana Merza u Zagrebu», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. III/1975., br. 1-2, str. 32

 

 

Ivo ARNERIĆ, «In memoriam Don Anti Marušiću»,  Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. III/1975., br. 1-2, str. 32

 

«Uslišanja – Zahvale». Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. 3/1976., br. 1-2, str. 32