Bibliografija o Ivanu Merzu

 

1985. GODINA

 

 

 

 

III. 1985. – ožujak

 

Franjo KUHARIĆ, «Lettera del cardinale Kuharić alla gioventu croata», Radiogiornale radiovaticana, Roma, 12. ožujka 1985., br. 71, str. 1-3

 

IX. 1985. – rujan

 

MIHOKOVIĆ, «Zahvalni govor o. Mihokovića», Mali Vjesnik, Zagreb, 14. rujna 1985., br. 4, str. 91

 

Pavao ŽANIĆ, biskup, «Uzor našoj mladeži», Crkva na kamenu, 1985., br. 5, str. 2

 

 

 

GLASILO POSTULATURE: IVAN MERZ

 

(B.Nagy), «Dr. Slavko Šarić – učenik i nasljednik Ivana Merza», Ivan Mrez. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. 11-13/1985., br. 1-3, str. 1-2

 

Slavko ŠARIĆ, «Uspomene dr. Slavka Šarića na život i rad mladih katolika svoga vremena», Ivan Mrez. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. 11-13/1985., br. 1-3, str. 2-5

 

(B. Nagy), «Simpozij o hrvatskom katoličkom laikatu u Rimu 12. i 13. svibnja 1984.», Ivan Mrez. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. 11-13/1985., br. 1-3, str. 6-7

 

«Završetak simpozija u Crkvi i zavodu sv. Jeronima», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, god. 11-13/1985., br. 1-3, str. 8

 

«Papa Ivan Pavao II i simpoziji o Hrvatskom katoličkom laikatu – Papine riječi o Ivanu Merzu», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, god. 11-13/1985., br. 1-3, str. 9-10

 

(B. Nagy), «Papa Ivan Pavao II o Ivanu Merzu i hrvatskim laicima», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, god. 11-13/1985., br. 1-3, str. 11-14

 

«Uz 60. obljetnicu uvođenja katoličke akcije u Crkvi u Hrvatskoj», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, god. 11-13/1985., br. 1-3, str. 14-16

 

(B. Nagy), «Kardinal Opilio Rossi predvodio u Rimu komemoraciju 60. obljetnice Katoličke Akcije u Hrvata», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, god. 11-13/1985., br. 1-3, str. 16-18

 

«Ivan Merz – Čudo milosti Božje», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. 11-13/1985., br. 1-3, str. 18-21

 

Stjepan KOŽUL, «Merz i Euharistija», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. 11-13/ 1985., br. 1-3, str. 22-23

 

«Komemoracija sluge Božjeg Dr. Ivana Merza u Splitu», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, 11-13/ 1985., br. 1-3, str. 24

 

«S raznih strana», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, 11-13/ 1985., br. 1-3, str. 25-26

 

«Uslišanja-zahvale», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, 11-13/ 1985., br. 1-3, str. 26-28