Bibliografija članaka o Ivanu Merzu

 

1987. GODINA

 

 

 

 

 

XI. 1987. – studeni

 

Božidar NAGY, «Testimonianza di spiritualita di un giovane laico croato», L'Osservatore Romano, Roma, 25. studenog 1987., br. 281, str. 6

 

 

V. 1987. – svibanj

 

Marin ŠKARICA, «Ivan Merz-vizionar pokoncilske obnove», Glasnik Srca Isusova i Marijina, Zagreb, svibnja 1987., br. 5, str. 168-170

 

Nada KORDIĆ, «Ili katolik ili ništa», Glas Koncila, Zagreb, 25. svibnja 1987., br. 20, str. 6

 

 

X. 1987. - kolovoz

 

RRORAM, «Spiritualita laicale nella vita di Ivan Merz», Simposio, Sabato, 10. ottobre 1987

 

 

************************

 

Milan  MAGLICA, «Ivan Merz-apostol hrvatske mladeži», Hrvatski kalendar, Chicago, 1987.,  str. 78-87

 

Josip ANTOLOVIĆ, D. I., «Ivan Merz», Crkva na Kamenu,  Mostar, 1987., br. 11, str. 11

 

M. V., «Sličan Mariji-sluga Božji Ivan Merz», Marija, Zagreb, 1987., br. 11, str. 360-361

 

Josip KRIBL, «Dr. Ivan Merz i svećenstvo», Prilog službenom vjesniku Zagrebačke Nadbiskupije, Zagreb, 1987., br. 2, str. 2-5

 

Marin ŠKARICA, «Dr. Ivan Merz vizionar pokoncilskih vremena (1896-1928.)», Živo Vrelo, , 1987., br. 4, str. 4-5

 

Marin ŠKARICA, «Dr. Ivan Merz vizionar pokoncilskih vremena-Merčeva teološko liturgijska razmišljanja», Živo Vrelo, Zadar, 1987., br. 5, str. 4-5

 

M. ŠKARICA, «Zauzeti katolički laik Ivan Merz», Put, 1987., br. 9, str. 30-34.

 

ID., «Duhovna obnova po liturgiji. Iz bogatstva teološko-liturgijskog razmišljanja Ivana Merza», Služba Božja, Makarska, 1987., br. 3, str. 213-224

 

Marin ŠKARICA, «Ivan Merz – vizionar pokoncilske obnove», Glasnik Srca Isusova, 1987., br. 5, str. 168

 

D. B., «Proslava Merzova dana», Glas Koncila, Zagreb, 1987., br. 21, str. 19

 

 

 

 

GLASILO POSTULATURE: IVAN MERZ

 

 

«In memoriam – mr. pharm. Zlata Župan Dugački», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. 15/1987., br. 1-2, str. 4

 

Mirko VALIDŽIĆ, «Božjem slugi Ivanu Merzu», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. 15/1987., br. 1-2, str. 3

 

Vito CIPRIŠ, «Akademija u čast sluge Božjega Ivana Merza», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. 15/1987, br. 1-2, str. 5

 

Josip KOKIĆ, «Ivan Merz uzor laika uoči godine laikata», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. 15/1987., br. 1-2, str. 6-9

 

Josip KIRBL, «Dr. Ivan Merz i svećenstvo», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. 15/1987., br. 1-2, str. 9-13

 

Stanislav VITKOVIĆ, «Merz i Katolička akcija», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. 15/1987., br. 1-2, str. 13-15

 

M. KLARIĆ, «Životopis dr. Ivana Merza», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. 15/1987., br. 1-2, str. 16-20

 

«Iz dnevnika Ivana Merza», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. 15/1987., br. 1-2, str. 20-27

 

«Ivan Merz pred Papom Ivanom Pavlom II», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. 15/1987., br. 1-2. str. 28

 

«Proslava 90. obljetnice rođenja Ivana Merza po svijetu», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. 15/1987., br. 1-2, str. 29-30

 

«Uslišanja – zahvale», Ivan Merz. Glasilo postulature za beatifikaciju Dr. Ivana Merza, Zagreb, god. 15/1987., br. 1-2, str. 30-31