BIBLIOGRAFIJA


O blaženom Ivanu Merzu objavljeni su po raznim novinama i časopisima brojni članci i studije, a uz to i mnoge knjige. Ovdje, u ovom direktoriju donosimo popis i kratki prikaz publikacija, knjiga i brošura koje su kao posebna izdanja u cijelosti posvećene bl. Ivanu Merzu. To su u prvom redu knjige, većeg ili manjeg opsega, koje prikazuju život bl. Ivana, potom knjige koje obrađuju jedan vid njegova lika ili djelovanja. Ovim knjigama pribrojili smo i one koje su nakon njegove smrti objavljene pod njegovim imenom. Radi se o dijelovima njegova dnevnika ili o izabranim njegovim spisima što ih je objavio za života.


Jedan dio ovih knjiga, pogotovo starija izdanja, rasprodana su i mogu se naći jedino u bibliotekama. Druge knjige, novijeg datuma, mogu se još nabaviti u katoličkim knjižarama ili u Postulaturi bl. Ivana Merza (Zagreb, Trg Kralja Tomislava 15).


Da bi lik bl. Ivana Merza bio što dostupniji javnosti neke od ovih knjiga stavili smo u cijelosti na ovu njegovu Internet-stranicu što je naznačeno uz svaku knjigu.


Knjige su ovdje navedene kronološkim redom kako su nastajale. Uz informaciju o svakoj knjizi dodana je i slika naslovne stranice. Zbog lakšeg učitavanja web-stranice podijelili smo ih u šest cjelina.


Na drugom mjestu donosimo Bibliografiju svih članaka koji su o bl. Ivanu Merzu objavljeni po raznim novinama, časopisima ili kao dio drugih publikacija.


Promatrajući ovo mnoštvo od više od šezdeset naslova što su posvećeni liku i uspomeni ovog mladog 32-godišnjeg katolika–intelektualca, prvog vjernika laika Crkve u Hrvata koji je uzdignut na čast oltara, prisjećamo se proročanskih riječi njegova prijatelja prof. Dušana Žanka što ih je napisao u 10. obljetnici njegove smrti, a koje su se ostvarile u tom mnoštvu publikacija o bl. Ivanu. Piše prof. Žanko:


«Suđeno je za neke ljude, da njihovo ime nikada ne silazi s poprišta duhovne borbe čovječanstva. Pojave se najednom kao neki poslenici višega svijeta i uđu u službu ovoga svijeta…  Kao vjesnici nijeme Providnosti, kao oblici nevidljive ljubavi umiješaju se među ljude i njihova budnost ide pred svima, njihova mudrost uznemiruje sve… Ime Ivana Merza može se već danas sigurno ubrojiti među imena onih koji se neće izbrisati ni na nebu ni na zemlji… Deset godina poslije smrti, njegovo ime poprima istu svježinu kao i u danima najveće popularnosti za života.»


Dr.Dušan Žanko, Duša Ivana Merza, Život, br. 5. 1938., str. 245-273

 


 

KLIKOM NA OVAJ LINK NAĆI ĆETE SVE KNJIGE I STUDIJE O BL. IVANU MERZU KOJE SU DOSTUPNE NA INTERNETU

 


1932. – 1945.

1966. – 1990.

1991. – 2000.

2001. – 2002.

2003.
BEATIFIKACIJA


2004. – 2005.Ostali brojni članci, studije i eseji o bl. Ivanu Merzu


 


Časopisi o Ivanu Merzu
Glasilo Postulature - Ivan Merz. Časopis za promicanje poznavanja i štovanja Ivana Merza. Izlazi u Zagrebu od 1973.g.

Orao zlatnih krila - List za promicanje štovanja sluge Božjega Ivana Merza. Osnivač i urednik Marko Sinovčić. List izlazio u Buenos Airesu, u Argentini od 1981.g. do 1989.g.

Rycerz krzyza bialego - Vitez bijeloga križa. List I.Merza na poljskom jeziku. Izdaje ga i uređuje Jozef Staszkowian, Gromadka, Poljska. Izlazi od 1993.g.