o. Božidar Nagy, DI, postulator

 

BLAŽENI  IVAN   MERZ
BOŽJA PORUKA NAŠEM VREMENU

 

 

U dokumentarnom filmu što ga je Hrvatska televizija snimila o bl. Ivanu Merzu i prikazala na svojim ekranima u 2000. god. nastupa i Kardinal Franjo Kuharić. Na kraju svoga nastupa Kardinal izjavljuje kako je bl. Ivan Merz «Božja poruka našem vremenu.» Sličnu misao o «poruci» bl. Ivana Kardinal Kuharić potvrdio je i svega četrdeset dana prije svoje smrti u pismu koje je uputio postulatoru kauze bl. Ivana Merza,  31. siječnja 2002. u kojem među ostalim piše: «Ivan Merz je svojim obraćenjem i životom suvremena poruka današnjim generacijama i mladim intelektualcima da je vjera svjetlo Kristovo koje obasjava svakoga čovjeka.»

Promatrajući povijest Crkve možemo reći da je svaki Božji ugodnik, svetac, blaženik ili kandidat oltara određena Božja poruka svome vremenu. U svakom povijesnom vremenu Bog uzdiže svjedoke vjere da nam budu putokazi kako doći do Boga, kako svetije živjeti kršćanski poziv, kako ostvarivati život po Evanđelju. I našem vremenu označenom velikim tehničkim dostignućima, ali isto tako sekularizmom i liberalizacijom, Bog šalje istaknute svjedoke vjere kojima pripada i naš sada već blaženi Ivan Merz. Kao laik, živeći u svojoj laičkoj profesiji, pokazao je kako se u svijetu može živjeti potpuno posvećen Bogu i životu po Evanđelju.

Ivan Merza rođen je 16. XII. 1896. u Banjoj Luci u Bosni, koja je tada bila u sastavu Austrougarske monarhije. 1914. god. završava gimnaziju s maturom u rodnom gradu. Nakon tek započetog studija u Beču, pozvan je u vojsku. Prvi svjetski rat je već u tijeku i mladi je Ivan poslan na bojište na talijanski front. Za vrijeme rata doživljava potpuno obraćenje Bogu, a nakon rata nastavlja studij književnosti u Beču i završava ga u Parizu. Dolazi u Zagreb 1922. gdje postaje profesor na Nadbiskupskoj gimnaziji. Doktorirao je na Zagrebačkom sveučilištu radnjom o utjecaju liturgije na francuske pisce. Sve svoje slobodno vrijeme posvećuje odgoju katoličke mladeži u katoličkim organizacijama. Promiče u Hrvatskoj ideje papinske Katoličke Akcije i zalaže se za liturgijsku obnovu. Duboko vjeran Crkvi širi ljubav prema papinstvu i crkvenom učenju kojega provodi u životu. Kao laik potpuno se posvećuje Kristu i polaže zavjet vječne čistoće. Život ispunja intenzivnom molitvom, svakodnevnom euharistijom i svjesnim nastojanjem oko kršćanske savršenosti. Umire na glasu svetosti 10. svibnja 1928. Nakon smrti primjer njegova  svetog života postao je «program života i rada» cijelom jednom naraštaju hrvatske katoličke mladeži. Svojim podrijetlom, obrazovanjem, kulturom i svetačkom pojavom bl. Ivan Merz nadilazi granice svoje domovine i u ovom povijesnom trenutku kad kročimo prema europskom jedinstvu jest aktualan uzor katoličkog angažiranog i svetačkog života i izvan granica Hrvatske.

Pogledat ćemo podrobnije razne vidove poruke koju nam Bog upućuje preko svetoga života našega blaženog Ivana Merza.

 

1. Bl. Ivan Merz  - svjedok postojanja Boga i nadnaravnog svijeta vjere

 

Kada je bilo završeno snimanje priloga Kardinala Franje Kuharića za dokumentarni film o blaženom Ivanu Merzu,  Kardinal je, opraštajući se od osmočlane tv-ekipe rekao nazočnima i ovu misao: «Veći dokaz da Bog postoji jesu sveci na zemlji, negoli zvijezde na nebu.»  Tim je riječima, dakako, aludirao na blaženog Ivana o kojem je na filmu dao lijepo svjedočanstvo.

         Sveti ljudi, najprije svojim životom po vjeri, a potom svojim djelovanjem za Boga jesu u prvom redu svjedoci da Bog postoji, da duhovni, nadnaravni svijet jest jedna realnost u koju su oni bili neprestano uronjeni. Za blaženog Ivana to su posvjedočili brojni njegovi prijatelji i suvremenici.

          Dr. Čedomil Čekada o petoj obljetnici Ivanove smrti objavljuje članak pod naslovom «Naš svetac u fraku»,  te među ostalim tvrdi: «Na Merzu su, čovjek bi skoro smjelo rekao, milost i duhovni svijet eksperimentalno dokazani. Njegov vjerski razvitak i asketsko sazrijevanje, osobito na početku njegova duhovnog puta, nemaju naravne eksplikacije… Ako nećemo da se na njemu ogriješimo o načelo dovoljna razloga, moramo priznati metafiziku milosti i nevidljivoga svijeta. Ona ga prožima sve jače i jače. Bez nje ne može se Merza uopće razumjeti.»[1]

     Kardinal Franjo Šeper, koji je Merza osobno poznavao i s njime prijateljevao, u svojoj izjavi za Merzov proces beatifikacije veli: «U životu sam susreo samo dvije osobe koje su samom svojom pojavom djelovale na poseban način i stvarale oko sebe kao neku nadnaravnu atmosferu. Jedan od te dvojice bio je dr. Ivan Merz.»

         Marica Stanković, velika katolička javna radnica koja je Ivana Merza poznavala i s njime surađivala u svojoj izjavi za njegov proces beatifikacije tvrdi: «Na njemu se osjećala blizina Božja. On ju je nosio, kudgod je prolazio. Kad smo uz njega bili, mi smo je gotovo osjetno osjećali. I zato je trebao samo jedan Merčev pogled, samo jedan susret s njim, i najnemirnija duša smirivala se, utješila se.»

      Profesor na Papinskom sveučilištu Gregorijani u Rimu, Francuz o. Irennée Hausherr, isusovac, Merza je također poznavao i s njime se susreo nekoliko puta u Banjoj Luci, Parizu i Rimu. Za Merzov proces beatifikacije dao je izvanredno važno svjedočanstvo o svetosti bl. Ivana u kojem, među ostalim, izjavljuje: «Hoće li tko razumjeti ili ne, u njegovoj se blizini osjećala sasvim osobita prisutnost Božja… Hrvati ne bi smjeli dopustiti da ugasne uspomena na Ivana Merza. Čovjek takve inteligencije i tako široke naobrazbe koji je usred svijeta živio potpuno Božjim životom, životom djeteta u evanđeoskom smislu, koji je samom tom jednostavnošću i smirenim predanjem Božjoj dobroti, jedinom Dobru, ustostručavao svoje energije u služenju dobru - to je tako lijep i tako blagotvoran prizor da ga ne bi smjeli skrivati ni u Hrvatskoj ni izvan nje…  Neka njegovi sunarodnjaci zahvale Bogu što im je u njemu dao uzor pravog kršćanina i zaštitnika.»

 

2. Kroz borbu do zrelosti vjere i moralne savršenosti

 

Prva karakteristika duhovnog lika Ivana Merza jest njegovo iskreno obraćenje Bogu i duboko iskustvo katoličke vjere. Do te zrelosti vjere dolazio je postupno, vođen nevidljivom Božjom milošću, kroz mladenačke krize i lutanja, karakteristična za svakog mladog čovjeka u svome odrastanju o čemu nam je ostavio dojmljive i detaljne opise u svome dnevniku. Listajući stranice njegova dnevnika možemo ga pratiti u njegovu usponu, razvoju, kroz priznanje svojih slabosti; slijedimo njegovu borbu protiv grijeha i njegova kolebanja i razmišljanja, te iskustvo trpljenja; a sve to ga, uz Božju Milost koja ga je pratila, dovodi do čvrste vjere. Vihor Prvog svjetskog rata zahvatio je i njega te je morao na bojište kao i blaženi kard. Alojzije Stepinac. I upravo taj boravak u ratu na fronti, gdje se svakodnevno susretao s patnjom i smrću, kako nam je to uvjerljivim riječima opisao u svome dnevniku, proizvodi u njemu definitivno obraćenje i prianjanje uz Boga i istine katoličke vjere. Tako će nakon rata sa studija iz Pariza pisati majci: «Znadeš da me je  život na sveučilištu u Beču, onda rat, studij i napokon Lurd potpuno uvjerio u istinitost katoličke vjere i da se zato cijeli moj život kreće oko Krista Gospodina.»[2]

Istodobno sa svojim potpunim obraćenjem Bogu i prihvaćanjem katoličke vjere kao vrhovne vrijednosti svoga života, u kojoj nalazi cjelovitu istinu koju je još kao gimnazijalac i student iskreno tražio, Ivan osjeća u svojoj duši još jedan snažan zov: težnju za moralnim vrijednostima, za  osobnim usavršavanjem, za kršćanskom svetošću. U svome dnevniku ostavio nam je i o tome dragocjene  zapise u kojima vidimo njegove nutarnje borbe da nadvlada slabosti tijela i druge zavodljivosti svijeta koji ga je okruživao, te njegovo asketsko nastojanje da se uspinje prema idealu kršćanske savršenosti. Tako će zapisati u svome dnevniku:

«Nije dosta samo vjerovati. Naša vjera mora biti sistem, mora biti putokaz života da ne radimo protiv principu pravednosti i vječnosti. I ja kažem: 'Aut catholicus aut nihil, ili katolik ili ništa.' ... Znam i osjećam da je katolicizam jedina prava vjera».[3]

«Ne smijem onako živjeti kao što sam živio prije rata. Moram započeti novi, preporođeni život u duhu novospoznatog katolicizma. Jedini Gospodin neka mi pomogne jer čovjek sam iz sebe ne može ništa.»[4]

«Borba za savršenošću, askeza, mora biti naš svagdanji kruh. Ona nam otvara nutarnje vidike, stvara od nas nesebične ljude, podržava u nama borbu sa zlim i daje nam snage da ne podlegnemo.»[5]

 

3.     Bl. Merz kao laik ostvario svetost života

 

Posebna Božja poruka koja nam preko bl. Ivana Merza dolazi jest činjenica da je kao vjernik laik u svome životu ostvario ideal evanđeoske svetosti života. Merz nije bio ni svećenik, niti redovnik, niti je kao laik radio u crkvenim strukturama. Vršio je laičko zanimanje, bio je srednjoškolski profesor francuskog i njemačkog jezika na gimnaziji i tim si je radom zasluživao svoj svagdanji kruh. Nešto slično kao sv. Pavao koji je u određenom razdoblju svoga života pravio šatore, što mu je bio zanat, samo da ne bude kršćanskoj zajednici na teret i da bude uvjerljivije njegovo propovijedanje Isusa Krista.

U svojoj enciklici na početku trećeg tisućljeća «Novo millenio ineunte» Papa Ivan Pavao II. daje katoličkim vjernicima program u sedam točaka za novo tisućljeće po kojem treba živjeti i kojega treba ostvarivati. Prva točka toga programa jest upravo ostvarivanje svetosti o kojoj Papa među ostalim veli:

«Ovaj ideal savršenosti ne smije se pogrešno shvatiti kao da bi uključivao neku vrstu izvanrednog života koji mogu živjeti samo neki 'velikani' svetosti. Putovi svetosti su mnogostruki i prikladni pozivu svakoga čovjeka. Zahvaljujem Gospodinu koji mi je dao da tijekom ovih godina proglasim blaženima i svetima tolike kršćane, a među njima mnoge laike koji su se posvetili u najredovitijim životnim okolnostima. Vrijeme je da se svima na uvjerljiv način ponovno ponudi to 'visoko mjerilo' redovitog kršćanskog života.» (Novo millenio ineunet, br. 30.) U životu Ivana Merza upravo se to ostvarivalo. Kroz svoje redovite dužnosti on se posvećivao, uzdizao se prema Bogu, prema svetosti.

No treba  naglasiti i ovo: Ivanu Merzu ta svetost nije bila dana od početka, od djetinjstva. On ju je osvajao iz dana u dan. Vođen milošću Božjom postupno se do nje uzdizao i to kroz osobni trud, nastojanje, kroz borbu sa svojim slabostima, kroz trpljenja Prvog svjetskog rata, koristeći sva duhovna i asketska sredstva što ih Crkva preporuča  onima koji ozbiljno teže k ostvarenju svetosti. Posebno su dojmljive njegove odluke-pravila za moralno usavršavanje i postizanje svetosti koje je činio još od Pariza. Vjeran dokraja s njima je pošao i u smrt ponijevši ih u svome latinsko-francuskom misalu kad je polazio u bolnicu na operaciju nakon koje je umro.

 

 

4.  Bl. Merz - katolički intelektualac spaja znanost, kulturu i vjeru 

 

Osim što je bio laik, Ivan Merz je postigao visoku profesionalnu, sveučilišnu naobrazbu. Doktorirao je u svojoj struci napisavši disertaciju o utjecaju liturgije na francuske književnike. U svome životu spaja znanost i vjeru, pokazuje kako se može povezati  duboko vjersko uvjerenje i svetost života s visokom kulturnom i intelektualnom izobrazbom. U svome kratkom životu naučio je deset jezika i osposobio za četiri zanimanja (profesor što je bio, časnik u vojsci, književnik, a posjedovao je znanje i vrline jednog svećenika). Nakon što je doktorirao u svojoj struci, Merz studira privatno kršćansku filozofiju i teologiju pod vodstvom isusovaca pripremajući se tako i intelektualno za svoj apostolski rad. Uz to se bavio pisanjem; objavio je mnoge radove, a mnogi su ostali u rukopisu i sada se postupno objavljuju.

 

5. Bl. Merz daje prvenstvo euharistijskom duhovnom životu utemeljenom na liturgiji u odnosu na akciju

 

Da bi se mogao uspinjati prema kršćanskoj svetosti Ivan je svjestan da bez Božje pomoći i snage ne može napredovati. Stoga svesrdno gaji molitveni i sakramentalni život, odakle dobiva snagu za ostvarenje kršćanske savršenosti i za svoj apostolski rad. Svoj duhovno-molitveni život Merz temelji najprije na liturgiji, katoličkom bogoslužju, koja je za njega prava škola svetosti.  Tako piše u jednom svome članku: «Na temelju se Liturgije svaka pojedina duša odgaja. Može se reći da je Liturgija pedagogija u pravom smislu riječi, jer pomoću nje vjernik u svojoj duši proživljava sve faze vječnog Kristova života.»[6] Te će njegove ideje o važnosti sudjelovanja vjernika u liturgijskom životu potvrditi kasnije i Drugi vatikanski sabor.

Središte liturgijskog slavljenja jest Euharistija. U životu bl. Ivana Merza to je bilo veoma istaknuto. Njegova ljubav prema Euharistiji očitovala se najprije u njegovu svakodnevnom prisustvovanju sv. misi i primanju sv. Pričesti, te njegovim čestim adoracijama pred Presvetim Sakramentom.  Svijest da u Euharistiji prima samoga Boga Isusa Krista ispunjala je njegovu dušu radošću koja je nalazila odjeka u njegovim brojnim spisima i člancima, te u svjedočanstvima njegovih suvremenika. O važnosti primanja presv. Euharistije piše: «U sv. Pričesti gdje se vaše tijelo i vaša duša ujedinjuje sa samim Božanstvom, treba biti vrhunac vašega života; u tom je činu i vrhunac cjelokupne liturgije. Sve veličanstvene  molitve i pjesme, sva vaša razmatranja, svi vaši čini tijekom dana moraju biti kristocentrični, moraju biti usmjereni prema tom jedinom času vašega dnevnoga života – sv. Pričesti. Na taj se način već na zemlji  ispunjava vaša zadnja svrha i postajete dionicima same biti Božje.»[7]

Merz je čovjek dubokog duhovnog života i nastojanja za svetošću. Prije svakog apostolskog djelovanja smatra Merz da treba prethoditi najprije osobni duhovni život. Tako u svom poznatom članku «Sticanje podmlatka» piše: «Temelj našega apostolskog rada i uspjeha leži prema tome u nama samima, u našem odnosu k Isusu, koji u nama mora živjeti. Koja su, dakle, svojstva da se ponajprije sami izgradimo? To je dnevna jutarnja meditacija, često prisustvovanje sv. misi i primanje sakramenata, dnevno ispitivanje savjesti i dnevno čitanje duhovnog štiva. Činimo li to, to će Isus u nama sve više i jače živjeti, razumjet ćemo bolje smisao života i ekonomiju spasa i uvidjet ćemo s kojom ljubavlju naša Ljubav - Isus - ljubi svaku pojedinu dušu.»  Naravno, da je bl. Merz sve ovo što je drugima preporučivao u prvom redu sam vršio kako su mnogi posvjedočili, a što je i bio izvor njegova uspjeha u apostolatu.

 

6.  Bl. Merz - čovjek Crkve i papinstva

 

«Nema jače ideje u Merčevu liku od ideje Crkve», veli za nj prijatelj D. Žanko i nastavlja: «Crkve, koja kroz papinstvo čuva nauku i jedinstvo, te Crkve koja kroz liturgiju moli i prinosi 'žrtvu hvale' Ocu i 'pomoću koje' - veli Merz – 'vjernik u svojoj duši proživljava sve faze vječnog života Kristova'.  Papinstvo i liturgija, to su krila Merčeve duše, to su bitni karakteristikon čitava njegova bića.»[8] Na poseban način u njegovu osobnom vjerskom životu i apostolskom radu ističe se zadivljujuća vjernost i odanost crkvenim pastirima, u prvom redu Papi kao Kristovu Namjesniku, a potom i mjesnim biskupima, čije je smjernice za rad u Katoličkoj Akciji na poseban način ustrajno provodio u život. Sam je blaženi Ivan dao odgovor odakle u njemu tako velika ljubav prema Crkvi i Papi. Na pitanje jedne ankete zašto ljubi Crkvu i Svetog Oca Papu, odgovorio je: «Jer u njoj vidim jasnu sliku preljubljenog Spasitelja i Boga Isusa sa svim njegovim savršenstvima, a u Svetom Ocu pod prilikama čovjeka vidim Boga svoga i Gospoda svoga.»[9]  Crkva je «velebni odraz neizmjernog Krista»; tim će se riječima izraziti naš blaženik u svome programtaskom članku o duhovnoj obnovi po liturgiji Crkve.[10] I stoga je i razumljiva njegova velika, odana i vjerna ljubav prema svetoj Crkvi i onima koji je vode.

 

7.       Bl. Merz - neumorni i revni apostol

 

Iz njegove doživljene spoznaje Isusa Krista i njegova spasenjskog poslanja koje Crkva kao Kristovo mistično tijelo nastavlja kroz povijest,  u blaženom Ivanu Merzu rađa se svijest da se i on treba aktivno uključiti u to poslanje svojim apostolskim radom. Stoga se nije zadovoljio da  svoju vjeru živi samo unutar četiri zida svoga stana i četiri zida crkve. On izlazi u javnost, na putove, trgove i raskršća suvremenog života; drži predavanja, brani vjeru, promiče njezina moralna načela u javnom životu.

Poznata je njegova rečenica koju je još kao student u Parizu napisao, a koju je, spomenuvši Merza, i Papa Ivan Pavao II. naveo u svome govoru u Splitu prigodom svoga drugog pohoda našoj domovini 1998.g.: «Katolička vjera je moje životno zvanje.»[11]  To je svoje zvanje blaženi Ivan ostvario na zadivljujući i herojski način pa ga je stoga Crkva postavila za uzor kako se u laičkom staležu može ostvariti ideal kršćanske svetosti i angažiranog apostolata. 

To svoje zvanje blaženi Merz je ostvarivao na raznim područjima kršćanskog života. Po povratku sa studija i početkom svoga javnog djelovanja Ivan se aktivno uključuje u rad katoličkih organizacija za mladež i postaje njihov glavni duhovni animator i idejni vođa.[12] U svojoj  apostolskoj revnosti vođen je uvijek i samo nadnaravnim motivima: «Srž svakog apostolata mora biti borba protiv grijeha. To je glavni okvir, u koji  ulaze  druge vrste apostolata - čisto vjerski, prosvjetni, politički, ekonomsko-socijalni. Tko vojuje u redovima Crkve, ima samo jednog neprijatelja - grijeh, sve su ostalo indiferentne stvari kojima se valja služiti za pobijanje grijeha i promicanje spasa duša.»[13]

         Bl. Merz se spremno odaziva pozivu Pape Pija XI. za uvođenje Katoličke Akcije, tj. sudjelovanje laika u hijerarhijskom apostolatu Crkve i ustrajno promiče njezine ideje. Nakon povratka s hodočašća iz Rima za Svetu Jubilarnu godinu 1925. g., kamo je poveo stotinjak članova Orlovske katoličke organizacije, Merz piše članak o plodovima toga hodočašća nakon susreta s Papom, te veli: «Euharistija i Papa trebaju biti korijen, vrelo i počelo Orlovstvu. Euharistiju i Papu valja dati našem narodu. I kada Orlovstvu uspije da ove dvije ideje učini kraljicama hrvatske narodne duše, tada može mirne duše reći sa sv. Pavlom: 'Dobar  boj vojevah.' To je jedina i najčvršća osnovica bez koje je sav rad osuđen na rasulo. Eto, do te su spoznaje Orlovi ponovno došli na svom rimskom  hodočašću." [14]

I vatikanski dekret o herojskim krepostima naglašava Ivanovu apostolsku revnost, te se u njemu navode i ove njegove misli: «I jer Isus čezne i strepi za svakom pojedinom dušom, jer je ona stvorena za vječno blaženstvo, to se ta čežnja za dušom naših bližnjih prenosi od Isusa na nas i u nama se rađa želja da stavimo u Isusov naručaj sve te duše za koji su one i stvorene.»[15] Sličnu misao izrazio je blaženi Ivan u svome pismu sarajevskom nadbiskupu Ivanu Ev. Šariću 3.V.1926.: «Mi smo se orlovi stavili u službu svete Crkve spremni da je milošću Božjom pomažemo u širenju Kraljevstva njezina Božanskog Zaručnika. Nemamo nikakvih nuzgrednih ciljeva, već onaj jedini, glavni: što više duša sjediniti s Isusom. Stoga se apsolutno pokoravamo i u tom pitanju, kao i u svim drugima, našim biskupima.»[16]

Svoj apostolski žar za spasenje duša, i napose za odgoj mladeži, blaženi je Ivan okrunio posebnim činom na kraju svoga života: svjestan da Bog od njega traži da mlad umre, svoj je život na samrti svjesno prikazao Bogu kao žrtvu za hrvatsku mladež učlanjenu u orlovsku organizaciju. O petoj obljetnici njegove smrti izrečena je o blaženom Ivanu u javnosti i ova tvrdnja: «Nikada nije obukao reverende, a bio je stup Crkvi Božjoj».[17]

 

8.   Bl. Merz - odgojitelj mladeži

 

Po svojoj profesiji bl. Merz je bio srednjoškolski profesor. Kao profesor ne samo da je svoju službu savjesno vršio, nego je na razne načine odgojno djelovao na svoje učenike što su mnogi od njih posvjedočili. «Bio je više naš odgojitelj nego profesor»,  napisat će o njemu njegov učenik Nikola Kralj. No tamo gdje se blaženi Merz posebno istaknuo u svome odgojiteljskom radu bile su katoličke organizacije za mladež u koje se odmah uključio po svome dolasku u Zagreb nakon završenih studija. Bio je izabran za predsjednika Hrvatskog katoličkog omladinskog saveza, potom za potpredsjednika i tajnika Hrvatskog orlovskog saveza, a bio je i član Marijine kongregacije gdje je sve do smrti vršio službu tajnika.  I upravo u apostolskom radu među mladima stekao je najviše zasluga. Važno je ovdje istaknuti njegov apostolski program  koji je napisao kao  predgovor orlovskom priručniku «Zlatna knjiga». U tom dokumentu koji je u pisanoj formi postao žrtva nerazumijevanja njegove okoline, bl. Merz iznosi svu novost svoga apostolskog programa. Tek nakon nekoliko godina taj je svoj program, po kojem je djelovao od početka svoga javnog rada, objavio kao članak.[18] Na poseban način bl. Merz ovdje ističe važnost euharistijskog života i naglašava uključivanje mladeži i njihovih organizacija u Katoličku Akciju.

Blaženi je Ivan ostavio je u svojim brojnim spisima bogatu duhovnu baštinu. Neumoran je bio u pisanju članaka, držanju predavanja, promicanju načela kršćanskog morala na svim područjima. Djelujući kao odgajatelj mladih on ih ne želi učiniti samo karakternim, nego ih nastoji oduševiti za vođenje duhovnog života, za život milosti kroz molitveni i  skaramentalno-liturgijski život. Potom ustrajno u javnosti promiče crkveno učenje i poznavanje papinskih dokumenata, a ljubav prema Crkvi i papi nastoji usaditi u srca svojih suvremenika, napose mladih. Posebno se bori za očuvanje čistoće duše i tijela kod mladeži, te u tu svrhu drži predavanja, piše članke i objavljuje knjižicu za mladiće «Ti i ona»; i za djevojke je mnogo učinio u smislu prosvjećivanja i promicanja moralnih vrijednosti u njihovu životu, tako da su ga prozvale «vitezom ženske časti.»[19]

Odgojitelji i prosvjetni djelatnici, što je naš blaženik i sam bio po svojoj profesiji, mogu pronaći u njegovu odgojiteljskom radu kako se kršćanski odgaja mladoga čovjeka, koje ciljeve, metode i sredstva treba upotrebljavati da bi se odgajanik ispravno usmjerio prema ljudskoj i kršćanskoj zrelosti.[20]

 

9. Bl. Merz uzor Bogu posvećenim  osobama u svećeništvu, redovništvu kao i posvećenim laicima

 

Prigodom proslave 50. obljetnice smrti bl. Ivana Merza, Kardinal Franjo Kuharić u svom je govoru na svečanoj akademiji 26. X. 1978.g. u Zagrebu rekao i ove riječi: «Ivan Merz ima mnogo toga reći danas našim mladima, našim sjemeništarcima, našim bogoslovima, našim redovnicima i redovnicama, nama svećenicima i biskupima. Zaista, ovaj naš dragi Orao bio je apostol vrlo kratko vrijeme, samo šest godina, a unio je mnogo, učinio je mnogo, zapalio je mnoge, jer je sam gorio ljubavlju Duha Svetoga koja se u njemu razgorila u otvorenost duše da prihvati Isusa za Kralja svoga srca i života i da uđe u Njegovo Kraljevstvo.»

Blaženi Ivan, premda nije pripadao kleričkom niti redovničkom staležu, u svijetu je živio potpuno Bogu posvećenim životom na što se i zavjetom obavezao kao laik. Još kao devetnaestogodišnjak učinio je zavjet čistoće do braka, a sa 27 godina (1923.g.) kad mu je bilo jasno da Bog traži cijelo njegovo srce, učinio je zavjet vječne čistoće, čime se potpuno posvetio Bogu. Njegova posvećenost Bogu očitovala se u svakodnevnom sudjelovanju na sv. misi i primanju sv. pričesti. Premda nije bio obvezan, molio je Božanski časoslov. Krunica mu je bila svakodnevno u rukama i svaki dan je obavljao adoraciju pred Presvetim Sakramentom, a veoma često preko tjedna i pobožnost križnog puta, kako to svjedoči njegov duhovnik o. Vrbanek u svojoj biografiji o bl. Ivanu. («Vitez Kristov – Ivan Merz», Zagreb, 1943.)

Ozbiljno je namjeravao osnovati svjetovni institut Bogu posvećenih laika po uzoru na Operu Kardinal Ferrari iz Italije. Nažalost, prerana ga je smrt u tome spriječila, ali je njegovu ideju deset godina nakon njegove smrti djelomično ostvarila njegova bliska suradnica u apostolskom radu Marica Stanković, koja je osnovala zajednicu Suradnica Krista Kralja. U svojim spisima ona izričito naglašava da je osnovala zajednicu samo zahvaljujući Ivanu Merzu koji ju je za to pripremao tijekom života i svojim svetim životom davao joj moralnu snagu za to djelo.

 

10.  Susret s trpljenjem i križem – bl. Ivan uzor i onima koji trpe

 

I bolesnici i patnici mogu naći u Ivanu Merzu divan uzor kako se strpljivo podnose svakodnevne poteškoće, kako se ljubi Isusov križ i kako ga se strpljivo nosi sve do kraja svoga života. Već od mladosti pratila je Merza patnja i trpljenje i nastavila se u raznim oblicima sve do kraja njegova života, a on ju je  svjesno prihvaćao i prikazivao Bogu. Zapisat će Ivan u duhovnim vježbama:

 «Bože, daj mi snagu da u dragovoljnom trpljenju postajem Tebi sve sličniji.»[21]

  «Tebi za uzdarje, Bože, dajem sama sebe. Daj da kalež trpljenja primim i da zazovem na ovoj zemlji Tvoje ime, da Te nakon toga mogu licem u lice gledati!»[22]

  «Život bez križa, udoban, morao bi za mene biti najvećom sramotom. Stoga moram biti sretan i smatrati kao normalno stanje vojnika Isusova teške staleške dužnosti. Zato ih trebam savjesno obavljati i to smatrati za križ mojega života; za moje dnevno razapinjanje, koje donosi blagoslova u radu za spasavanje duša u Katoličkoj Akciji.»[23]

  Posljednjih mjeseci života križ je snažno pritisnuo njegova leđa;  strpljivo ga je nosio sve do kraja. Bolest (upala čeone šupljine) primorala ga je da pođe na operaciju, ali je bio svjestan da će tom prigodom i umrijeti. Prije odlaska na operaciju bl. Ivan je sastavio svoj nadgrobni natpis u obliku oporuke. Duhovniku je rekao da žrtvu svoga života prikazuje za hrvatsku mladež u organizaciji Orlovstva u kojoj je za života djelovao. Tu je svoju spremnost bl. Merz potvrdio i dan prije nego će umrijeti. Koliko je njegova žrtva bila draga Bogu, pokazao je daljnji slijed događaja. Nakon njegove smrti tisuće mladih hrvatskih vjernika uzeli su bl. Ivana Merza kao primjer svoga života i slijedili su njegove ideje. Zato su mu i stavili na grob vijenac s natpisom koji najbolje potvrđuje što je bl. Ivan Merz tada značio za mladež, a znači to i danas: «HVALA TI ORLE KRISTOV ŠTO SI NAM POKAZAO  PUT K SUNCU.»

Bog je pozvao bl. Merza k sebi u vječnost na onoj životnoj dobnoj granici kad je bio još dovoljno mlad da svojim primjerom mladima može biti blizak, a opet dovoljno zreo i odrastao da odraslim vjernicima može biti uzor kako se može ostvariti svetost i angažirati se u izgradnji Božjeg Kraljevstva počevši od mladih godina života.

 

 

11. Posljednja ispovijest vjere bl. Ivana i očekivanje milosrđa Gospodinova

 

Predosjećajući da će umrijeti, bl. Ivan je prije odlaska na operaciju sastavio svoju oporuku i to na latinskom jeziku, jeziku Crkve. Radilo se u stvari o nacrtu natpisa za nadgrobni spomenik, a Ivan mu je dao naslov "testamentum". To je bilo ujedno i posljednje što je bl. Ivan napisao u svome životu. Oporuka je pronađena u ladici njegova pisaćeg stola nakon smrti. U nekoliko rečenica bl. Ivan je sažeo sav svoj život i svoje vjerovanje u budućnost koju mu obećava Onaj kojemu je povjerovao i posvetio svoj život. U tim riječima nema straha ni neizvjesnosti pred misterijem kojemu ide u susret. Iz svake riječi izvire samo vedra, nada i sigurno pouzdanje u vječni život i blaženstvo što vjerniku obećava kršćanska vjera. U hrvatskom prijevodu natpis glasi:

Umro u miru katoličke vjere. Život mi je bio Krist a smrt dobitak. Očekujem milosrđe Gospodinovo i nepodijeljeno potpuno vječno posjedovanje Presvetog Srca Isusova. I(van) M(erz) sretan u blaženstvu i miru. Duša će moja postići cilj za koji je stvorena. U Gospodinu Bogu.

Ova oporuka bl. Ivana jest divan zaključak njegova života i kruna njegove pobožnosti. Njome je stavio točku na remekdjelo što ga je stvorio od svoje duše i svoga života surađujući s Božjom milošću.

Ove riječi njegove oporuke nalaze se danas uklesane na bijeloj mramornoj ploči kraj njegova groba u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu.

 

 

12. Postigao uspjeh pred Bogom i ljudima – primjer uspjelog života

 

Svoj kratki zemaljski život bl. Ivan Merz je završio u 32. godini postigavši u ljudskom i kršćanskom smislu  nevjerojatne uspjehe.

Pogledajmo njegove zemaljske uspjehe: maturirao je sa 17,5 godina s odličnim uspjehom. Završava fakultet premda je tijekom studija «izgubio» tri godine boraveći na bojištu u Prvom svjetskom ratu. Poslije završetka studija u Parizu (1922. g.)  doktorira 1923. god. na Zagrebačkom sveučilištu iz francuske književnosti. Nakon postignutog doktorata privatno studira kršćansku filozofiju i teologiju kroz dvije godine. Naučio je deset jezika i osposobio se za četiri zanimanja kojima je mogao zasluživati svoj svagdanji kruh: profesor, časnik, književnik i svećenik (premda nije bio zaređen). Napisao je mnoštvo spisa. Njegova sabrana djela koja su počela izlaziti sadržavat će oko deset svezaka! Razvio je veliku uspješnu aktivnost na polju odgoja katoličke mladeži u katoličkim organizacijama. Jedan mladi život, ljudski govoreći, potpuno uspio!

No, ono zbog čega se njegov spomen sačuvao, zbog čega o njemu govorimo i pišemo u Crkvi jest uspjeh koji je ostvario pred Bogom i kršćanskom zajednicom:  postigao je i živio kršćanske vrline u herojskom stupnju i ostvario je  svetost života. Taj njegov kršćanski uspjeh, koji traje vječno i za što je i u nebu zadobio trajnu nagradu,  svečano je od Crkve priznat kad ga je Papa Ivan Pavao II. proglasio blaženim u njegovu rodnom gradu Banjoj Luci. Put kojim je išao bl. Ivan Merz prema Suncu-Kristu, i koji je pokazivao drugima i danas je, a bit će i uvijek, aktualan jer je to put uspona prema Bogu i put ostvarenja kršćanske svetosti.

 

13.    Bl. Merz u svjetlu Drugog vatikanskog sabora

 

Govoreći na proslavi 50. obljetnice smrti časnog sluge Božjega Ivana Merza u Zagrebu, 26. XI. 1978.  nadbiskup Franjo Kuharić bio je rekao i ove riječi: «Kada  čitamo  koncilske  dokumente,  pogotovo  o  apostolatu  laika,  pa  konstituciju  o  Crkvi,  nekako  osjećamo  da je  to  već  sve  živjelo  u  Ivanu  Merzu;  da  je  on  to  ostvario  davno  prije  Koncila,   jer  je  zapravo  ostvario  ono  što  Koncil  želi  da  bude  ostvareno,  a  to  je  autentično,  velikodušno življenje Evanđelja. Ići za  Isusom  Kristom. Vjerovati  u  Crkvu  u  njezin  misterij  u  kojoj  su  neprestano  otvoreni  nepresušni  izvori  spasenja. I  kad  bismo  imali  sve  više  takvih  velikana  duha  u  suvremenom  trenutku,  imali  bismo  mirniju  nadu  za  budućnost  naše  Crkve  i  našeg  naroda.»

Iste misli izrekao je bio četiri godine ranije i banjalučki biskup Alfred Pichler kad je predvodio sv. misu u zagrebačkoj katedrali na Dan Ivana Merza, 10. V. 1974.:

       "Iznenadila me jedna činjenica kad sam pred neki dan opet pročitao njegov životopis. Otkrio sam da je Merz upravo onaj čovjek kakvog traži II. vat. sabor. Među koncilskim dokumentima ima jedan dekret o apostolatu laika. O tome istom predmetu govori II. dogmatska konstitucija o Crkvi. Tu su o vjernicima laicima iznesene zapravo sasvim nove nauke. I shvatio sam da je Ivan Merz izvanredno suvremen čovjek. Kad svijet dobro shvati dekrete Drugog vatikanskog sabora, tada će tek dr. Merz postati poznat i biti još suvremeniji."

Dr. Marin Škarica u svojoj doktorskoj disertaciji koju je napisao o bl. Merzu kao promicatelju liturgijske obnove, u jednom cijelom poglavlju obrađuje suvremenost bl. Ivana Merza pod vidom liturgije. Mnoge ideje koje je Koncil donio i odobrio, bl.  Ivan Merz je propagirao i provodio već prije četrdesetak godina. Vidjeli smo, iako kratko, koliko je Ivan cijenio liturgiju i shvaćao njezinu važnost za duhovni život kršćana. Isto tako veoma je nastojao da ljudi razumiju ono što svećenik moli kod sv. mise i da budu kod nje aktivni. Nakon Koncila te su ideje postale opća svojina Crkve, a bl. Merz ih je već davno prije ostvarivao.

U Ivanovoj biografiji "Borac s bijelih planina" (FTI, Zagreb, 1971.) pri koncu knjige nalazi se cijelo jedno poglavlje koje nosi naslov "Suvremen i nakon Drugog vatikanskog koncila". U poglavlju su doneseni mnogi koncilski tekstovi kojima se uspoređuje učenje Koncila s onim što je bl. Ivan Merz zastupao i činio. Najveće značenje gledano kroz prizmu Koncila jest njegovo pionirsko nastojanje oko ostvarivanja autentičnog apostolata vjernika laika. Ono što je bl. Ivan samoinicijativno i vođen Milošću Božjom činio i ostvarivao, takav angažman za proširenje Kraljevstva Kristova Drugi vatikanski sabor danas traži od svakoga laika. U tome nam Ivan svijetli svojim nenadmašivim primjerom.

Vrhunac priznanja da je bl. Merz živio ideje i smjernice Koncila prije Koncila nalazimo u službenom vatikanskom Dekretu o njegovim herojskim krepostima koji je proglašen prije beatifikacije, 5. srpnja 2002. god. i kojim je priznata njegova svetost. Ovaj službeni crkveni dokument odmah na početku stavlja jedan citat iz dokumenta o Apostolatu laika Drugog vatikanskog sabora i primjenjuje ga na bl. Ivana pokazujući kako je to on već sve u djelo provodio i prije samog Sabora. Dekret započinje ovim riječima:

«Meni je život Krist a smrt dobitak. Ove riječi koje je Sluga Božji Ivan Merz htio da mu budu napisane na grobu, mogu se smatrati sažetkom njegova života koji je sav bio ispunjen ljubavlju prema Kristu, svjedočenjem za Evanđelje i služenjem Crkvi.  On je, potpuno vođen Kristovim Duhom, žurno išao putem svetosti, te je riječju i djelom svijetlio svojoj okolini svjetlom Božanskog Otkupitelja, pa je tako ostvario ono što će kasnije reći 2. Vatikanski Sabor: 'Zapovijed ljubavi koja je najveći Gospodinov nalog, sili sve kršćane da rade za slavu Božju koja se ostvaruje dolaženjem njegova kraljevstva, a tako i za vječni život svih ljudi, kako bi spoznali jedinoga pravoga Boga i onoga koga je poslao Isusa Krista. (Usp. Iv 17,3). Svim je kršćanima časno breme da porade kako bi božansku poruku spasa spoznali i primili svi ljudi posvuda na zemlji.(Dekret o apostolatu laika, Apostolicam Actuositatem, AA, br. 3)»

Beatifikacija Ivana Merza koju je Papa Ivan Pavao II. izvršio u Banjoj Luci 22. lipnja 2004. jest svečana potvrda i priznanje svetosti Ivana Merza i aktualnosti njegove poruke i za naše vrijeme nakon Drugog vatikanskog sabora.

 

                                                                          

14. Katolički laik europskih dimenzija

 

         Još jedan vid aktualnosti bl. Ivana Merza dolazi nam iz njegova podrijetla i njegove naobrazbe. Otac Mavro (Moritz), Nijemac podrijetlom, bio je iz Češke (Plzen), majka Terezija iz židovske obitelji iz Mađarske (Nagy-Kaniža). Bl. Ivan je rođen u Banjoj Luci, u Bosni. Studirao je na europskim sveučilištima u Beču i Parizu, a srcem je sav bio okrenut prema Rimu, središtu katoličanstva. Proživio je prvi svjetski rat na talijanskom bojištu, prije toga je vojnu obuku polazio u Sloveniji i Austriji. U ratu doživljava duboko obraćenje Bogu. Nakon završenog studija, vrativši se u svoju hrvatsku domovinu, u Zagreb, sav svoj život i rad, i na kraju žrtvu svoga života posvetio je kršćanskom odgoju jednog slavenskog, tj. hrvatskog naroda i njegove mladeži! Poznavao je i služio se s deset europskih jezika: hrvatski, njemački, francuski, talijanski, engleski, španjolski, češki, mađarski, slovenski i latinski. Razni germansko-romansko-slavenski elementi europskih naroda i kulture ujedinili su se u bl. Merzu u jednu harmoničnu cjelinu; možemo reći «ujedinjena Europa u jednoj osobi», ali sve objedinjeno i prožeto kršćanskom  vjerom!  Stoga bl. Merz kao laik europskog formata, koji u sebi ujedinjuje elemente europskih naroda i kulture svojim podrijetlom, obrazovanjem, kulturom i svetačkom pojavom nadilazi granice svoje domovine; aktualan je posebno danas  kad se izgrađuje jedinstvo Europe koje, kako to sadašnji Papa Ivan Pavao II. često naglašava, treba graditi na zajedničkim kršćanskim korijenima europskih naroda.

 

         15. Blaženi Ivan Merz svrstan među velike Europljane - graditelje europskog doma na hodočašaću naroda u Mariazellu 22. V. 2004.

 

         Europska dimenzija bl. Ivana Merza bila je svečano potvrđena i na velikom završnom slavlju Srednjoeuropskog katoličkog dana u Mariazellu u Austriji 22. svibnja 2004. Pod geslom «Krist nada Europe» sudjelovalo je na ovom Hodočašću naroda u Mariazell oko 100.000 katolika iz osam zemalja, a među njima je bilo oko deset tisuća iz Hrvatske. Na tom vrhuncu Srednjoeuropskoga katoličkog dana Austrije, Bosne i Hercegovine, Češke, Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Slovačke i Poljske u četiri je prigode istaknut i spomen na bl. Ivana Merza. U velikoj pripremnoj devetnici ime bl. Ivana Merza bilo je uvršteno u molitvi Litanija svetih Europljana već drugoga dana devetnice.

Prije početka završnog euharistijskog slavlja Hodočašća naroda, u subotu 22. svibnja svaki narod se ukratko predstavio iznoseći najbitnije činjenice iz svoje povijesti i katoličke tradicije. Prvi koji su se predstavili bili su hrvatski katolici iz Bosne i Hercegovine. Na kraju njihova predstavljanja bio je spomenut bl. Ivan Merz ovim riječima: «S velikom radošću i zahvalnošću Bogu i Svetom Ocu Ivanu Pavlu II doživjeli smo prije godinu dana 22. lipnja 2003, na početku Srednjoeuropskog katoličkog dana beatifikaciju našeg prvog službeno proglašenog blaženika, mladog intelektualca, vjernika laika, Ivana Merza, rođenog Banjalučanina. Uspjeli život tog suvremenog katolika, koji u svojoj osobi ujedinjuje više srednjoeuropskih naroda i država – od BiH, Hrvatske, Austrije, Mađarske, preko Češke, Njemačke, do Francuske - Sveti Otac je postavio i današnjoj mladeži za njezin 'program života i djelovanja'.»

U prigodi predaje darova za prikazanje na središnjemu euharistijskom slavlju u subotu 22. svibnja predstavnici katolika iz Bosne i Hercegovine predali su kao prikazni dar sliku bl. Ivana Merza. Dok se dar prinosio voditelj slavlja nazočnima je pročitao kratki životopis bl. Ivana Merza i naglasio njegovo porijeklo i intelektualnu izobrazbu koja ga povezuje s nekoliko europskih naroda kojima može biti uzor kršćanskog života.

No, najvažniji je spomen bl. Ivana Merza učinio bečki nadbiskup Kardinal Christoph Schoenborn, koji ga je u svojoj propovijedi na tome glavnom misnom slavlju uvrstio među velike Europljane. Kardinal Schoenborn, govoreći o velikanima vjere u Europi koji su pridonosili njezinoj izgradnji, rekao je: "Pogledajmo ovoga časa na velike Europljane, koji su na uvjerljiv način slijedili Marijine riječi: Učinite što vam kaže! Kao na primjer na Benedikta i Franju, Veliku i Malu Tereziju, kralja Stjepana i Ivana Nepomuka, Ćirila i Metoda, Editu Stein i o. Maksimilijana Kolbea, Ivana XXIII. i mladog Ivana Merza. Oni i mnogi drugi kršćani sve do naših dana surađivali su u izgradnji europske kuće. Oni su pomagali učiniti ovaj kontinent mjestom ljudskosti i ljepote, solidarnosti i srdačnosti. Neumorno su se trudili protiv zaborava Boga i nečovječnosti također i među kršćanima, borili su se protiv zla i ludosti. Oni su gradili gdje je slijepa mržnja razarala. Oni su bili svijetle točke nade, gdje je noć očajanja prijetila da sve proguta. U njima je postao prepoznatljiv najveći dar Božji i njegovo beskrajno milosrđe".

Ovim riječima bečkog nadbiskupa kardinala Christofa Schoenborna  možemo još samo pridodati želju da naš blaženi Ivan, izrastao na našem tlu i svrstan među najveće svece Europe na ovom velikom i svečanom katoličkom slavlju osam srednjoeuropskih zemalja što prije postigne aureolu svetosti te bude kanoniziran i kao svetac zasvijetli cijeloj Crkvi.

 

 Ovaj članak objavljen je u velikoj Monografiji o Beatifikaciji Ivana Merza i Papinu pohodu Banjoj Luci 22. VI. 2003. koju je uredio Zoran Filipović a zajednički izdala u 2004. g. trojica izdavača: Biskupski Ordinarijat Banja Luka, Naklada Zoro Sarajevo–Zagreb i Državni odbor za doček Svetoga Oca Sarajevo.

 

 [1] Čedomil ČEKADA, «Naš svetac u fraku», Katolički tjednik,  Sarajevo 1933., br. 19, str. 4.
[2] I.Merz,  Pismo majci iz Pariza, 20. X. 1921.
[3] I.Merz, Dnevnik, 17. V. 1915.
[4] I. Merz, Dnevnik u ratu, 5. II. 1918.
[5] I.Merz, «Novo doba», Luč, br. 9-10, 1919., str. 210-214.
[6] I.Merz, Duhovna obnova po liturgiji, Luč br.1, 1924., str. 11-17.
[7]I.MERZ, Duhovna obnova po liturgiji, Luč br.1, 1924., str. 11-17  
[8] Dušan ŽANKO,  Duša dr. Ivana Merza, Život, br. 5, 1938., str. 250.
[9] I.MERZ, Duhovna obnova po liturgiji, Luč br.1, 1924., str. 11-17.  
[10] isto.
[11] Pismo majci iz Pariza  6. XI. 1921.
[12] Bile su to ove organizacije:  Hrvatski katolički omladinski savez kojemu je Merz bio predsjednik, Hrvatski orlovski savez kojemu je bio suutemeljitelj i tajnik, Marijina Kongregacija u kojoj je obnašao  službu tajnika.
[13] Bilješke iz Duhovnih vježbi 28. III. 1926.
[14]Ivan MERZ, «Orlovi u Rimu», Katolički tjednik, Sarajevo, 1/1925., br. 13, 5-6.
[15] Ivan MERZ, «Sticanje podmlatka», Luč, br.1-2, 1923., str. 14-16
[16] Ivan MERZ, Put k Suncu, Zagreb, FTI, 1993., str. 159.
[17] Čedomil ČEKADA, «Naš svetac u fraku», Katolički tjednik,  Sarajevo 1933., br. 19, str. 4.
[18] Ivan MERZ, «Iz povijesti Orlovstva», Katolički tjednik, Sarajevo 1927., br.25, str.8-9.
[19] Marica STANKOVIĆ, «Vitez ženske časti», serija članaka, Za vjeru i dom, br. 7 do 12, 1937.-1938.
[20] Božidar NAGY,  «Ivan Merz  odgojitelj kršćanske mladeži», Kateheza, KSC, Zagreb, XXI/1999., br. 3, str. 254-269.

 

[21] Bilješke iz Duhovnih vježbi 9. XI. 1923.
[22] Bilješke iz Duhovnih vježbi 9. XI. 1923.
[23] Bilješke iz Duhovnih  Vježbi, 28. III. 1926.