100. OBLJETNICA ROĐENJA  PROF. MARICE STANKOVIĆ

1900. – 31. XII. – 2000.

 

SIMPOZIJ  O MARICI STANKOVIĆ

U ZAGREBU  16. XII. 2000.

 

 

 Dr. BOŽIDAR  NAGY, DI

 

DUHOVNI  UTJECAJ IVANA MERZA

NA MARICU STANKOVIĆ

 

predavanje održano na Simpoziju

 

U V O D

I.   RAST U DUHOVNOM ŽIVOTU POD MERZOVIM UTJECAJEM

II.  KORESPONDENCIJA  MARICE  I  MERZA

III.  MERZOV UTJECAJ NA MARIČIN APOSTOLAT PROŽET RIMSKIM DUHOM

IV.  KROZ MERZOVU ŠKOLU DO PAPINSKOG ODLIKOVANJA

V.  MARICA OSTVARUJE MERZOVU IDEJU «CIVILNOG REDA»

ZAKLJUČAK