Dr. BOŽIDAR  NAGY, DI

 

DUHOVNI  UTJECAJ IVANA MERZA

NA MARICU STANKOVIĆ

 

predavanje održano na Simpoziju

 

 

Kada se određivao datum za ovaj  simpozij, stjecajem okolnosti odabran je kao jedini mogući današnji dan, 16. prosinca. Za temu moga predavanja koje glasi «Duhovni utjecaj Ivana Merza na Maricu Stanković» izbor ovoga datuma, premda posve slučajan, nije nipošto nevažan. Upravo na današnji dan prije 104 godine rodio se u Banjoj Luci sluga Božji Ivan Merz, čovjek od Providnosti određen, preko kojega je Bog najviše djelovao da je Marica Stanković postala ono što je bila i što jest, i zbog koje smo se mi danas ovdje okupili da i ovim simpozijem obilježimo 100. obljetnicu njezina rođenja i svratimo pozornost naše katoličke javnosti na duhovnu veličinu ove istaknute  žene u Crkvi u Hrvata ovoga stoljeća. I upravo govor na današnji dan o sestri Marici kao vjernoj učenici Ivana Merza  ujedno je i lijepo komemoriranje 104. rođendana njezina duhovnog učitelja.

 

* * * * * * * * * * * * *

 

 

U V O D

 

 

Karizme svetaca i njihov utjecaj na suvremenike

U životima nekih velikih ljudi katoličke Crkve često susrećemo pojavu da karizma pojedinog sveca nerijetko privuče i osvoji i ženski dio Božjeg naroda te u mnogim ženskim dušama ta karizma naiđe na veliki odjek, dapače i na potpuno nasljedovanje. Da spomenemo samo nekoliko poznatih povijesnih primjera: sv. Klara koja je slijedila sv. Franju i bila sa sv. Franjom začetnik drugog franjevačkog reda, sestara klarisa. Sv. Skolastika sa svojim prvim redovnicama benediktinkama slijedi svoga brata sv. Bendikta. Sv. Franjo Saleški duhovno vodi sv. Francisku Chantal koja osniva red od Pohođenja; sv. Vinko Paulski i sv. Lujza Maurillac koja osniva red sestara milosrdnica; sv. Petar Fourier i bl. Alixe Le Clerc koja osniva red sestara Naše Gospe; Sv. Ivan Bosco i sv. Marija Dominika Mazarello, suutemeljiteljica sestara Marije Pomoćnice.

Sve ove žene bile su zahvaćene karizmom svoga suvremenika, duhovnog učitelja, sveca te je svaka na svoj način uz pomoć ili pod njegovim vodstvom osnivala zajednice Bogu posvećenih žena koje su njegovu karizmu prihvatile, njome bile zahvaćene i provodile je u život.

            Isto se ponavlja i u životu sluge Božjega Ivana Merza i Marice Stanković. Karizma kojom je Bog obdario našega budućeg blaženika i sveca Ivana najviše je odjeka  i ploda našla u duši Marice Stanković, koja je njome malo pomalo bila privučena, potom ju je hrabro prihvatila i zatim savjesno i vjerno provodila u život po uzoru na svetački primjer svoga duhovnog učitelja.

            Predmet o kojem govorimo, tj. utjecaj Ivana Merza na Maricu Stanković, nije predstavljao poteškoću za obradbu zbog brojne dokumentacije koju o tome imamo. Iz toga mnoštva dokumenata trebalo je izdvojiti ono najbitnije i sve to složiti u jedan mozaik koji nam prikazuje djelovanje i strujanje Božje milosti iz jedne svetačke duše na drugu svetu dušu. Na temelju pročitanog i proučenog materijala, te mnogih svjedočanstva što su nam drugi rekli o tome utjecaju,  ne ostajemo na području hipoteza s većom ili manjoj vjerojatnošću. Činjenica da je Marica postala ono što je bila ima svoj uzrok u blagotvornom djelovanju Božje milosti koja ju je obasjavala i vodila preko Merzova svetačkog lika.

             

Raznovrsnost Merzova utjecaja

            Utjecaj Merza na životni put i orijentaciju Marice Stanković možemo promatrati pod dvostrukim vidom. Bio je to najprije indirektni utjecaj: Merz je u prvom redu na nju djelovao nesvjesno, primjerom svoga svetačkog života, kako će to ona često ustvrditi. Istodobno je on i svjesno djelovao na Maricu, tako što ju je pripremao za ono što je ona kasnije postala.  Nastojao je u njoj najprije izgraditi duboki duhovni život, a potom ju je poticao i oduševljavao za apostolat u svijetu.

Taj Merzov utjecaj možemo podijeliti na nekoliko područja Maričina života. Tu je najprije poticanje na vođenje ozbiljnog duhovnog života. Zatim je tu njegova sugestija da Marica položi vječni zavjet čistoće. Nadalje ju je oduševljavao i budio zanimanje za rad u Katoličkoj Akciji. Tu su potom njegove upute za odgoj katoličkih djevojaka  u tadanjim katoličkim društvima. Posebno je važan njegov utjecaj na buđenje «rimskog duha» kod Marice, tj. ljubavi i odanosti prema papi i Crkvi sa svojim sjedištem u Rimu. I na koncu od svega najvažnije što je od Merza preko Marice ostalo do danas, to je njegova ideja za osnivanje svjetovnog reda, koju je Marici prenio, a ona ju je ostvarila.

 

Izvori i dokumentacija

            Nekoliko riječi trebamo reći o izvorima i dokumentaciji na temelju kojih možemo studirati utjecaj Merza na Maricu. Ovdje ćemo ih navesti kronološki kako su nastajali.

            Tu su u prvom redu Maričina pisma Ivanu Merzu koja su sve do danas bila nepoznata i nedostupna javnosti. Ima ih ukupno 19, a sačuvala su se u Merzovu arhivu.

            Zatim je tu  serija Maričinih članaka pod zajedničkim naslovom «Vitez ženske časti» objavljeni u školskoj godini 1937./38. u časopisu za žensku mladež «Za Vjeru i Dom».

            Potom je tu Maričin članak «Merz - Božji čovjek svagdašnjice» objavljen u časopisu Život u mjesecu svibnju 1938. u povodu 10. obljetnice Merzove smrti.[1]

            Od velike vrijednosti za Merzov proces za beatifikaciju, ali isto tako i kao dokument njegova utjecaja na Maricu,  jest njezina izjava o svetosti i herojskim krepostima sluge Božjega Ivana Merza, upućena o. Vrbaneku na njegovu molbu 7. XI. 1942., a koju je o. Vrbanek objavio u svojoj biografiji o Merzu.[2]

            Posebno važan je Maričin članak «Apostolat u svijetu», objavljen u časopisu «Za Vjeru i Dom». [3] 

            Maričina knjiga «Mladost vedrine», objavljena u zadnji čas prije dolaska komunističkog režima, tj. 1944. god., dragocjeni je dokument o  životu i radu ženske katoličke mladeži u tadašnjim katoličkim društvima i organizacijama na čijem je čelu stajala Marica više od 15 godina. U toj  knjizi na mnogo mjesta Marica govori o Merzu i što je on značio za nju i za katoličku žensku mladež svoga vremena.

            Nakon izlaska iz logora Marica je napisala tijekom godina 1953. i 1954. dva važna djela namijenjena svojim duhovnim kćerima: Komentar Pravila Suradnica Krista Kralja i Povijest Ustanove Suradnica Krista Kralja. U njima opširno govori o utjecaju Merza na njezinu životnu i duhovnu orijentaciju.

            Osim Maričinih izjava i dokumenata imamo i svjedočanstva drugih osoba koje su potvrđivale utjecaj Merza na Maricu, a što je posebno došlo do izražaja kada je Marici  dodijeljeno  visoko crkveno  odlikovanje «Pro Ecclesia et Pontifice.»

            Iz svih ovih izvora možemo postupno i kronološki rekonstruirati gotovo do u detalje kako je tekao Božji  milosni utjecaj preko Ivana Merza na Maricu i njezin život.

           

 


 


[1] Marica STANKOVIĆ, «Merz - Božji čovjek svagdašnjice»,  Život,  19/1938., br. 5., str. 283-293.

[2] Josip VRBANEK, Vitez Kristov Ivan Merz, Zagreb, 1943., str. 89-91

[3] Marica STANKOVIĆ,  «Apostolat u svijetu», Za Vjeru i Dom,  1943.,  br. 8-9.