BIBLIOGRAFIJA knjiga, studija i članaka o bl. Ivanu Merzu koji su dostupni na Internetu

Bibliografija knjiga, studija i članaka o bl. Ivanu Merzu koji su dostupni na Internetu

 1.  dr Dragutin Kniewald: Dr. IVAN MERZ ŽIVOT I DJELOVANJE
  - članak u Word dokumentu
 2. Josip Vrbanek: VITEZ KRISTOV - Dr IVAN MERZ, Zagreb, 1943.
  Druga, opširna biografija bl. Ivana Merza napisana kao pripremni dokument za njegovu beatifikaciju.
  - članak u Word dokumentu
 3. ZNANSTVENI SIMPOZIJ O IVANU MERZU u povodu 100. obljetnice njegova rođenja, 1896.-1996.
 4. Dr. sc. Dušan Žanko: DUŠA DR. IVANA MERZA
 5. Božidar Nagy: BLAŽENI IVAN MERZ - BOŽJA PORUKA NAŠEM VREMENU
  - članak u Word dokumentu
  Članak je objavljen u velikoj Monografiji o Beatifikaciji Ivana Merza i Papinu pohodu BiH i Banjoj Luci 22. VI. 2003. koju je uredio Zoran Filipović, a zajednički izdala u 2004. g. trojica izdavača: Biskupski Ordinarijat Banja Luka, Naklada Zoro Sarajevo–Zagreb i Državni odbor za doček Svetoga Oca Sarajevo. Članak se nalazi na str. 185-198
 6. Božidar Nagy: BL. IVAN MERZ I CRKVA
 7. Božidar Nagy: MERZ I SRCE ISUSOVO
 8. Božidar Nagy: IVAN MERZ U KATEHEZI
 9. Božidar Nagy: DUHOVNI UTJECAJ IVANA MERZA NA MARICU STANKOVIĆ
 10. Boris Bobok: ZNAČAJ I ULOGA dr. IVANA MERZA U HRVATSKOJ NEKAD I DANAS
  Rad nagrađen nagradom Rektora Zagrebačkog sveučilišta 1995.
 11. Martina Štivojević: AKTUALNOST ODGOJNIH NAČELA DR. IVANA MERZA U SUVREMENOM PASTORALU
  Diplomski rad
 12. Božidar Nagy: MERZ I FRANJEVCI
 13. S. Kazimira Živičnjak, ASC: BOL I ŽRTVA U ŽIVOTU I APOSTOLATU IVANA MERZA.
 14. Prof. dr. sc. Ante Vukasović i  prof. Ivica Đaković:
  IVAN MERZ — APOSTOL HRVATSKE MLADEŽI I NEBESKI ZAŠTITNIK ODGOJNE DJELATNOSTI

  - članak u Word dokumentu
  Članak je objavljen u najstarijem znanstvenom i pedagoškom časopisu «Napredak» za pedagogijsku teoriju i praksu koji kontinuirano izlazi u Hrvatskoj od 1859. god. do danas. Časopis izdaje Hrvatski pedagoški književni zbor. Članak je objavljen u br. 3, 2003., vol. 44. na str. 383-393.
 15. Hrvatski biskupi Bosne i Hercegovine: BLAŽENI ČISTA SRCA
  Poslanica biskupâ BK BiH u povodu II. apostolskog pohoda Svetoga Oca Ivana Pavla II. Bosni i Hercegovini i proglašenja blaženim Časnog Sluge Božjega Ivana Merza u Banjoj Luci 22. lipnja 2003.
 16. Davor Berezovski: DOPRINOS BLAŽENOGA IVANA MERZA LITURGIJSKOM POKRETU U HRVATSKOJ.
  - članak u Word dokumentu
  Seminarski rad iz liturgike na Katoličkom Bogoslovskom Fakultetu u Splitu, akademska godina 2005./06. Mentor: mr. sc. Marko Babić.
 17. Davor Berezovski: BOL, PATNJA I ŽRTVA U ŽIVOTU I MISLI
  BLAŽENOGA IVANA MERZA.

  - članak u Word dokumentu
  Seminarski rad iz temeljnog bogoslovlja na Katoličkom Bogoslovskom Fakultetu u Splitu, akademska godina 2006./07. Mentor: prof. dr. sc. Nediljko Ante Ančić
 18. Siniša Jaroš: Pedagoško djelovanje Ivana Merza.
  - članak u Word dokumentu
  Diplomski rad iz povijesti pedagogije na Pedagoškom odsjeku Filozofskog fakulteta u Zagrebu Mentorica: Dr. sc. Koraljka Posavec, doc.
 19. Zorica Šitum: Poimanje braka i obitelji u misli Ivana Merza.
  - članak u Word dokumentu
  Diplomski rad iz duhovnog bogoslovlja na Teološko-katehetskom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu Mentor: prof. dr. Ivan Bodrožić
 20. Žarka Karoglan: Duhovnost Ivana merza i katolička akcija.
  - članak u Word dokumentu
  Diplomski rad iz duhovnog bogoslovlja na Teološko-katehetskom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu Mentor: prof. dr. Ivan Bodrožić