KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU              

        KATEHETSKI INSTITUT             

 

MARTINA ŠTIVOJEVIĆ

 

AKTUALNOST ODGOJNIH NAČELA

DR. IVANA MERZA

U SUVREMENOM PASTORALU

DIPLOMSKI RAD    

 

 

       MENTOR  mr. ŽARKO RELOTA

 

 

         ZAGREB 2002.

 

1. Uvod

2. Biografija

3. O duhovnom životu Ivana Merza

4. Načela odgojnog rada Ivana Merza

5. Kako upotrijebiti lik Ivana Merza u pastoralu

6. Što mladi danas nalaze u Ivanu Merzu

7. Zaključak

8. Bibliografija djela i radova Ivana Merza

9. Bibliografija o Ivanu Merzu