SVEUČILIŠTE U SPLITU
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
TEOLOŠKO-KATEHETSKI STUDIJ

ZORICA ŠITUM

POIMANJE BRAKA I OBITELJI U MISLI IVANA MERZA

DIPLOMSKI RAD
iz duhovnog bogoslovlja
kod prof. dr. Ivana Bodrožića

Split – 2010.