Euharistijski pokret mladih

 

 

Kada je Ivan Merz studirao u Parizu proučavao je ondje razne katoličke organizacije i udruženja za mladež. Od svih njih najviše mu se svidjela organizacija "Croisade Eucharistique" upravo stoga jer je kod svojih članova razvijala osjećaj i pobožnost prema presv. Euharistiji. Od njih je Merz uzeo lozinku "Žrtva, Euharistija, Apostolat" i donio je u Hrvatsku te predao Hrvatskom orlovskom savezu kojemu je bio suutemeljitelj. Od tada su po toj lozinci živjeli brojni mladići i djevojke i ostvarivali je u svome životu kao članovi katoličkih organizacija kojima su pripadali.

1960. godine prilikom jedne audijencije za voditelje i predstavnike iste organizacije tadašnji Papa Ivan XXIII. tražio je izričito od njih da promijene ime. Dapače u svome govoru koji im je uputio dao im je novo ime "Euharistijski pokret".

Poslušni Svetom Ocu oni su prihvatili novo ime i od tada se zovu EUHARISTIJSKI POKRET MLADIH. Da je Ivan Merz poživio sigurno bi slijedio sve ono što je Papa tražio, i nastavio bi se nadahnjivati na francuskim iskustvima i ostvarenjima kao što je to činio i za života. Kako se ta organizacija nastavila razvijati, kako danas djeluje, prema kojim ciljevima teži, koje metode upotrebljava vidjet ćemo iz ovoga priloga koji je izrađen prema podacima što ga je francuski MEJ - Mouvement Eucharistique des Jeunes - Euharistijski pokret mladih - ponudio za informaciju. Nadopunili smo ga još nekim našim podacima.

Što je?
Euharistijski pokret mladih (MEP) jest suvremena katolička organizacija koja okuplja djecu i mladež sve do odrasle dobi. Središnja stvarnost pokreta jest Euharistija koja je za mladog čovjeka središte njegova kršćanskog života. Pomaže mu da se najprije osobno izgradi u zrelog kršćanina, kako bi sudjelovao u apostolskom poslanju i postao ono što Euharistija znači: razlomljeni kruh za druge, za novi Božji svijet.

Gdje postoji?
Euharistijski pokret mladih jest moderan iternacionalni pokret, proširen je u više od pedeset zemalja svijeta, gotovo na svim kontinentima. Računa se da ima preko dva milijuna članova. Navodimo samo neke od zemalja u kojima je pokret posebno razvijen:

EUROPA: Francuska, Belgija, Španjolska, Velika Britanija, Irska, Italija, Lituanija, Luksemburg, Portugal, Švicarska, Poljska, Češka, Hrvatska;
SJEVERNA AMERIKA: Kanada;
JUŽNA AMERIKA: Brazil, Čile, Peru, Haiti, Mauritansko Otočje;
AFRIKA: Alžir, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Centralna Afrika, Kongo, Obala Bjelokosti, Egipat, Gabon, Guinnee, Libija, Madagaskar, Maroko, Niger, Rwanda, Senegal, Zaire, Togo, Tchad;
AZIJA: Izrael, Libanon, Sirija, Kuvajt, Tajland;

Kad je nastao?
Euharistijski pokret ima svoj početak još u godini 1910. kada je papa Sv. Pio X. izdao poznati dokument o čestoj i ranoj sv.pričesti kojim je omogućio da se djeca već od rane dobi mogu pričešćivati. Da bi se ovaj papin dekret što bolje proveo u djelo pokrenuta je u Francuskoj 1915.g. katolička organizacija pod nazivom "Croisade eucharistique" i to u sklopu općecrkvenog pokreta Apostolata Molitve, kao njegov prilagođeni oblik za djecu i mladež. Poseban polet dobiva pokret 1960.god. od Pape Ivana XXIII. koji mu daje sadašnje ime i od tada u svim zemljama gdje postoji djeluje pod imenom "Euharistijski pokret mladih".

Odgojni program pokreta: slaviti i živjeti Euharistiju
Svaki pokret vođen je jednom središnjom intuicijom koja daje ton i usmjeruje njegovu pedagogiju i odgojne sadržaje. Tako Euharistijski pokret temelji svoj odgojni program na Euharistiji koju se slavi i živi.
            1. Slaviti Euharistiju. Euharistija je izvor i vrhunac svega kršćanskog života. Kao izvor jedinstva za naš život ona slavi s Kristom ljubav Božju za sve nas. Po tom slavljenju božanskog kruha koji se dijeli, mi smo u zajedništvu sa svima onima s kojima živimo i s kojima postajemo solidarni.
           2. Živjeti Euharistiju. Kroz Euharistiju mi primamo Boga u našu osobnu i zajedničku povijest. Dopuštajući da nas on oblikuje, postajemo tako mi sami "kruh" za druge. To se želi živjeti u pokretu ne samo jedan sat tjedno, nego cijeli dan, cijeli tjedan i cijeli život. Stoga je Euharistija srž odgojnog programa pokreta. Ona daje polet akcijama i čini dinamičnima sve pothvate.
           Tako se u pokretu priznaje da su svakidašnji život, (škola i obitelj, društveni život, aktivnosti svih vrsta) i duhovna dimenzija - neodjeljivi. Nastoji se oko odgojnog jedinstva koje obuhvaća cijelu osobu.

Četiri metodološka načela pokreta
Četiri područja usmjeruju djelovanje pokreta, od kojih svako predstavlja i jedan odgojni cilj:
1. SUDJELOVANJE U ŽIVOTU kroz IZRAŽAVANJE što uključuje odgoj za autonomiju i odgovornost, za zajednički život i komunikaciju.
2. UČENJE MOLITVE - INTERIORIZACIJA: sastoji se od odgoja za transcendenciju te otkriće Isusa Krista.
3. PRODUBLJENJE VJERE - FORMACIJA: uključuje odgoj za kršćansku vjeru, te dublje upoznavanje Biblije i Crkve.
4. OTVARANJE DRUGIMA - AKCIJA znači odgoj za solidarnost, za angažman, za suočenje s realnošću te kršćanski apostolat.
          Povezujući ova četiri cilja i razvijajući među njima uravnoteženi sklad, potvrđuje se identitet ovog pokreta kao odgojni i apostolski.
            Cilj Euharistijskog pokreta možemo stoga izraziti i ovim riječima: omogućiti mladima izgraditi se, porasti u kršćanskoj vjeri i zauzeti svoje mjesto kao odgovornog u zajednici i u sredini u kojoj žive.
           Vjeran svome programu i euharistijskom dinamizmu pokret uvijek nastoji prilagoditi svoje djelovanje prihvaćajući mlade takve kakvi jesu, u njihovoj različitosti dobi, spola, sredine i društvenog uključivanja.Pokret želi pomoći svim mladima do kojih dolazi da se razviju u zrele muževe i žene, da postanu angažirani kršćani.

Struktura pokreta i način djelovanja
Tijekom dugih godina svoga postojanja i razvoja pokret je usavršio metode svoga djelovanja primjenjujući najnovija pedagoška načela u radu sa skupinama kako bi se glavni sadržaji i ciljevi pokreta mogli što bolje ostvarivati.
           Osnovna jedinica pokreta naziva se ekipa ili društvo, a broji između 5 do 7 članova. Posebno u mlađim društvima uvijek je nazočan jedan stariji voditelj. Društva (ekipe) organizirane su prema dobnoj granici i okupljaju mlade od 9-11, 11-13, 13-15, 15-17, 17-19 godina te od 19 godina i dalje.
          Svaka od ovih dobnih skupina ima svoj časopis i svoj unutarnji naziv što varira prema zemljama u kojima djeluju. Voditelji imaju svoja udruženja i svoje časopise. Glavno sjedište pokreta jest u Rimu.U svakoj zemlji u kojoj je pokret nazočan ima svoje nacionalno vodstvo i svoju vlastitu strukturu. U samom pokretu ima dosta autonomije jer se prilagođuje prilikama naroda i zemalja u kojima djeluje.

Život i djelovanje osnovne zajednice pokreta - ekipa
U svojoj bazi pokret djeluje kroz skupine od pet do šest članova koje se zovu ekipe. S njima je uvijek netko od odraslih, ili koji puta i netko od starijih mladih.
         Ekipa - mjesto sudjelovanja. Sastanak je vrijeme života u zajednici. U klimi prijateljstva, slušanja i povjerenja mladi pričaju sve što su doživjeli kroz protekli tjedan pročitavši što su zabilježili u svoju osobnu bilježnicu. Nakon određenog vremena nastoji se "pročitati" u tim zapisima i prepoznati Božja prisutnost u životu kroz svakodnevne događaje. Ekipa tako postaje mjesto gdje svatko može otvoreno govoriti o sebi i svome iskustvu bez straha da će biti neshvaćen. Pomalo se oslobađaju iznositi svoja pitanja, probleme, strahove. Zajedno, uz pomoć odraslog, mladi se oslanjaju jedan na drugoga. - Riječi nisu jedino sredstvo izraza u ekipi. Pokret (MEJ) promiče stvaralačku aktivnost mladih u funkciji njihove dobi i njihovih mogućnosti kroz mimiku, igru, manuelni rad, crtanje, pjesmu, tjelesne geste itd.
           Ekipa - mjesto angažiranja. Mladi, gledajući što se oko njih zbiva, otvaraju se polagano jedni drugima. Otvaraju se svijetu koji ih okružuje. Postaju pažljivi za blize stvarnosti, kao i za one dalje. Tako postaju svjesni što trebaju u sebi i oko sebe mijenjati. Tako se oni mogu individualno ili u ekipi angažirati u izgradnji pravednijeg i bratskijeg svijeta na razne načine (karitas, animacija liturgijskih slavlja, itd.). Promatranje i djelovanje predstavljaju dva važna vida razvoja osobe. Svatko na svojoj razini zapaža svoje mjesto koje treba zauzeti.
           Ekipa - mjesto Crkve. Kroz sudjelovanje i angažman ekipa je također mjesto života i kršćanske formacije. Mladi mogu zajedno prepoznati nazočnost Božju u njihovu životu.
          Kroz slušanje Božje Riječi, kroz otkriće Evanđelja, kroz iskustvo osobne i zajedničke molitve, kroz slavljenje blagdana i čitanje biblijskih tekstova, mladi rastu u svojoj vjeri.
           Euharistija im dopušta slaviti zajedno, da prikazati svoja otkrića, svoja djela svoju solidarnost i da zahvaliti Bogu.
            Ekipa je jedna mala kršćanska zajednica u vezi sa svim ekipama pokreta kao i s cjelinom Crkve.

Život u cjelini pokreta
Godišnja tema. Svake godine nacionalna ekipa odredi temu godine što predstavlja pedagošku pomoć i dinamizam za skup aktivnosti pokreta. Ta se tema potom razrađuje mjesec po mjesec kroz časopise i prilagođuje svakom uzrastu.
           Časopisi - Prva veza s pokretom jest časopis. Svaki član u njemu nalazi sugestiju za život ekipe, prijedloge za refleksiju i razmjenu, ideje za osobnu i zajedničku akciju, putokaze za molitvu i čitanje Biblije, članke, svjedočanstva i drugo što daje veću otvorenost prema stvarnosti.
            Intenzivna vremena - To su susreti koji okupljaju članove pokreta određene dobi po biskupijama ili regijama. Radi se o nenadomjestivim iskustvima života pokreta i Crkve. Na njima se mladi dinamiziraju. Tih susreta ima nekoliko vrsta: 1. vikendi po biskupijama i regijama; 2. mini-camping od tri do četiri dana po regijama: 3. nacionalno okupljanje pojedinačnih grana pokreta svake dvije do tri godina. 4. blagdan MEJ-a u trećem tromjesečju šk.godine na koji su pozvani, osim članova, njihovi roditelji, voditelji, prijatelji kao i druga udruženja.
          Ljetna logorovanja - Svakog ljeta MEJ organizira na nacionalnom planu pedesetak logorovanja (kampova) za razne grane. Na tim ljetovanjima ne suprotstavlja se zabava i duhovnost, nego se nastoji pronaći njihovo jedinstvo. Kroz to vrijeme stavlja se u praksu program pokreta i nastoji se živjeti s mladima iskustvo kršćanskog zajedništva.
           Voditelji pokreta - Laici i svećenici redovito se sastaju u manjim mjesnim ekipama (P.E.R.L.) Zajedno izmjenjuju iskustva o svome radu. U časopisu "Partage" objavljuju članke za pomoć i refleksiju. Na regionalnom planu također se upriličuju susreti, a svakog ljeta organizira se poseban tjedni tečaj formacije voditelja.
Nacionalni kongres pokreta - Organizira se svakih pet godina. Na njemu se načini bilanca proteklog rada, te na temelju toga iskustva, kao i odazivajući se pozivima Crkve i svijeta određuju se smjernice za daljnje djelovanje pokreta u narednom razdoblju.

Euharistijski pokret mladih (MEJ) u Crkvi
Povezanost s biskupima - Kao pokret mladih u Crkvi u Francuskoj, MEJ ovisi o francuskom episkopatu. Jedan biskup je zadužen da slijedi život pokreta i u kontaktu je s vodstvom pokreta.
           Veza s drugim pokretima - MEJ je član Apostolata laika. Prisutan je u drugim odgojnim pokretima mladih (Skauti, Fokolarini itd.)
U kontaktu s inozemstvom. MEJ podržava kontakte s drugim euharistijskim pokretima u inozemstvu. Neki imaju vlastite strukture, a drugi se direktno nadahnjuju na MEJ-u i koriste njegove časopise, koji se rasparčavaju u četrdesetak zemalja.

***************

I na kraju dodajmo još i ovo: Euharistijski pokret mladih (MEJ) sebe redovito naziva "un tremplin pour la vie - odskočna daska za život". Time se želi naznačiti kako sam pokret usmjeruje mladoga vjernika kršćanina da se što bolje može pripremiti i potom uključiti kao kršćanin u svijet odraslih.

Ideje Euharistijskog pokreta mladih u Hrvatskoj
Još od 1922.godine ideje Euharistijskog pokreta mladih prisutne su među hrvatskom mladeži. Donio ih je iz Francuske Ivan Merz od tamošnje organizacije "Croisade eucharistique" koja mu se najviše svidjela zbog izrazito euharistijskog duha koji je promicala među svojim članstvom. Te su ideje nastavile živjeti u katoličkim organizacijama koje su povezano s Ivanom Merzom, najprije u Orlovstvu, a onda u Križarskoj organizaciji.

Danas su te ideje ponovno zaživjele među onim mladima koji slijede duhovni put Ivana Merza. Te su ideje postale napose prisutne nakon proslave 12. Svjetskog dana mladih u Parizu gdje su se mladi štovatelji Ivana Merza iz Hrvatske susreli s brojnim članovima Euharistijskog pokreta mladih iz cijeloga svijeta. Od njih su puno toga naučili, njihov način i metode rada su ih oduševili i s njima žele biti povezani u budućnosti kao članovi istog međunarodnog Euharistijskog pokreta mladih.

Papa Ivan Pavao II. predstavnicima Euharistijskog pokreta
Primajući u Rimu u audijenciju 1987.g. članove francuske grane Euharistijskog pokreta mladih prigodom 25.obljetnice postojanja Papa im je među ostalim rekao:
"Slaviti redovno Euharistiju kao sudjelovanje u Tijelu Kristovu, ujediniti svoje prikazanje s njegovom Žrtvom, sjediniti Vaše zahvaljivanje s njegovim, to su veliki uvjeti vaše ustrajnosti u vjeri… Živeći milost crkvenog zajedništva moći ćete skupiti vaše energije da budete Kristovi svjedoci… Crkva računa s velikodušnošću mladih. Odgovorite Kristovu pozivu tamo gdje ste vi sada, i tamo gdje ćete biti sutra."

Hrvatski biskupi o važnosti katoličkih društava
Sa svoga zasjedanja u listopadu 1996. u Đakovu hrvatski su biskupi preporučili svećenicima da okupljaju mladež u katolička udruženja ovim riječima:

"Konstatirajući činjenicu da su mladi sve više prepušteni izazovima suvremenih sredstava zabave i da je sve manje organizacija koje se bave isključivo mladeži, biskupi također pozivaju crkvene djelatnike da započnu osnivati društva koja će promicati ideale, zdrav rast osobnosti i ćudorednu čistoću mladih. Posebno se traži od župnika da mlade uključuju u katoličke organizacije." (XI. plenarno zasjedanje HBK u Đakovu, od 2. do 4. X.1996.).

Euharistijski pokret mladih u Hrvatskoj
Nakon što je Hrvatska postala slobodna te s dolaskom demokracije 1991.god. započelo se slobodno okupljati mladež u razna katolička udruženja. Postajalo je sve jasnije da je veoma teško obnavljati sturkture i načine djelovanja starih predratnih katoličkih organizacija, jer se kroz pedeset godina puno toga promijenilo. Napose je II. Vatikanski sabor unio mnogo novosti u život Crkve. Nakon pripreme od tri godine, te proučavajući suvremena katolička gibanja i organizacije u svijetu i u Hrvatskoj je 1997. godine započeo djelovati Euharistijski pokret mladih čije je ideje među hrvatskom mladeži donio i širio još za svoga života Sluga Božji Ivan Merz nakon svoga povratka sa studija iz Pariza. Kao i u drugim zemljama tako je i u Hrvatskoj Euharistijski pokret mladih dio općecrkvenog pokreta Apostolata Molitve.

Nadbiskup Josip Bozanić mladim Hrvatima u Parizu
Poseban poticaj i ohrabrenje Euharistijski pokret mladih u Hrvatskoj dobio je od novog zagrebačkog nadbiskupa Josipa Bozanića. Boraveći u Parizu na 12. Svjetskom danu, na kojemu je sudjelovalo i 75 članova Euharistijskog pokreta iz Hrvatske, nadbiskup Bozanić je svoje trodnevne kateheze za mlade Hrvate zaključio u petak, na Blagdan Bl. Djevice Marije Kraljice, 22. kolovoza 1997. ovim riječima: "Neka Pariz bude početak jednog novog pokreta mladih u Hrvatskoj i BiH!"

Euharistijski pokret - pomoć župskom vjeronauku
S ulaskom vjeronauka u škole župski vjeronauk je u mnogim mjestima došao u krizu. Mnogi svećenici se tuže da veoma teško mogu motivirati djecu i mladež da nakon što su imali dva sata vjeronauka u školi još dolaze i na treći sat u župu. Međutim kao što dosadašnje iskustvo pokazuje u mjestima gdje je Euharistijski pokret prisutan, djeca i mladi veoma rado se okupljaju i dolaze jer znaju da pripadaju jednom društvu gdje nisu samo objekti nego i subjekti, gdje se mogu aktivirati, angažirati i izraziti, te živjeti kršćansko zajedništvo što im školski vjeronauk ne može pružiti. Tako se postiže isti cilj, tj. odgoj djece u vjeri i za vjeru, samo na drugi, aktivniji način.

Euharistijski pokret mladih u zemljama gdje djeluje, pokazuje upravo tu vrijednost i korist za odgoj mladeži. Plodovi naravno ne izostaju. Nedavno su provedena istraživanja među svećenstvom u Francuskoj. Statistike su pokazale da je jedna trećina današnjih svećenika proizašla iz organizacije katoličkih skauta-izviđača, jedna trećina je došla iz EUHARISTIJSKOG POKRETA MLADIH, a jedna trećina svećeničkih zvanja nastala je na druge načine.

Kratice MEJ, MEG, MEP
Što znače ove kratice? Istu stvar, tj. Euharistijski pokret mladih ali na tri jezika. Na francuskom je kratica bila najprije sročena:

MEJ - MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES.
Na talijanskom: MEG - MOVIMENTO EUCARISTICO GIOVANILE
Na hrvatskom: MEP - EUHARISTIJSKI POKRET MLADIH (ali se može čitati i kao MLADEŽ EUHARISTIJSKOG POKRETA). Hrvatska kratica MEP načinjena je da bi se lakše uskladili s francuskim i talijanskim nazivom pokreta s kojima hrvatski MEP ima trajne kontakte. Kratica MEP jest također i raspoznajni znak hrvatske grane pokreta na međunarodnoj razini.