o. Božidar Nagy, DI

postulator

 

 

 

 BLAŽENI  IVAN  MERZ

I

CRKVA

 

Studija o Katoličkoj Crkvi

u shvaćanju, životu i djelovanju bl. Ivana Merza

 

 

************************

 

«Nema jače ideje u Merčevu liku od ideje Crkve; Crkve koja kroz papinstvo čuva nauku i jedinstvo, te Crkve koja kroz liturgiju moli i prinosi žrtvu hvale Ocu.»

Prof.  Dušan Žanko, Život, br. 5, 1938.

 

*************************

 

S A D R Ž A J

 

Predgovor Kardinala VINKA PULJIĆA

 

Uvod

 

I.  VJERA  IVANA   MERZA

 

A. MILOST OBRAĆENJA

 

1. Kroz patnje rata do potpunog obraćenja Bogu

2. Objašnjenje i opravdanje obraćenja

3. Osjetljivost za obraćenje kod drugih

 

 

B. KARAKTERISTIKE MERZOVE  VJERE

 

1. Realnost nevidljivog

2. Nadnaravni momenti u književnosti

3. Susreće Boga u prirodi

4. Božja prisutnost u liturgiji

5. Božje djelovanje u dušama po milosti

6. Univerzalnost katoličke vjere

 

 

C. VJERA U SVIM PODRUČJIMA ŽIVOTA

 

1. Vjera i znanost

2. Vjera i umjetnost

3. Vjera i glazba

4. Sinteza umjetnosti u liturgiji

5. Vjera u književnosti

6. Vjera i društveni problemi

Odbacuje racionalizam, naturalizam, liberalizam.

Obitelj, domovina, čovječanstvo, Crkva.

Zalaganje za mir na temelju kršćanskih načela.

Preporodni rad katolika

Protiv zabluda nacionalizma.

 

7. Vjera i ekonomija

Materijalna dobra sredstva za duhovne vrijednosti.

Duhovni cilj svake katoličke socijalno-ekonomske akcije.

 

8. Vjera, vlast i poslušnost

Za pravilan odnos državne i crkvene vlasti

Obrana vjere i Crkve od krivih ideologija.

 

9.   Lurdska čudesa u službi vjere

10. Čvrstoća vjere u Merzovu testamentu

11. Vjera Ivana Merza u očima njegovih suvremenika

Nije više bio čovjek od ovoga svijeta.

Katolicizam vječnih vrednota.

Sve oko sebe promatrao u Božjem vidokrugu

Iz njega progovaralo vjekovno naučavanje Crkve.

Savršeni katolički karakter.

Sve božansko postalo je u njemu život i realnost.

Novi čovjek na našem obzorju.

Čovjek dubokog vjerskog uvjerenja.

Ne bi ga smjeli skrivati ni u Hrvatskoj niti izvanj nje.

Oko sebe stvarao nadnaravnu atmosferu.

 

 

II. SADRŽAJI VJERE  IVANA MERZA

 

1. Isus Krist

 

2. Euharistija – središte susreta s Kristom

Vjera u Kristovu nazočnost u Euharistiji.

Euharistija je vrhunac sakramenata.

Sv. Pričest je središte Liturgije.

Uzvišenost trenutka pričešćivanja.

Euharistija je snažno sredstvo posvećivanja.

Javne euharistijske manifestacije

Euharistijski apostolat.

Euharistijski pohodi i adoracije

Euharistija u Orlovstvu.

Izvanredni darovi u doživljavanju Euharistijskog otajstva.

 

3. Kraljevstvo Isusa Krista

Četiri stanja Kristova Kraljevstva.

Kristovo Kraljevstvo cilj ekonomske akcije katolika.

Krist je Kralj duša, obitelji i cijelog ljudskog društva.

 

 

 

III. KATOLIČKA  CRKVA

 

A. DOGMATSKO–TEORETSKE  DIMENZIJE CRKVE

 

1. Krist i Crkva

2. Duh Sveti i Crkva

3. Definicija Crkve i njezina svojstva

4. Crkva «rimska»

5. Crkva posjeduje istinu i nauk koji treba slijediti

 

 

B. DUHOVNO-PASTORALNI  VID CRKVE

 

1. Crkva daje smjernice i odredbe

Prisutnost crkvenog učenja u ekonomiji. -

Uloga Crkve u umjetnosti.

Crkva i školstvo.

Studij filozofije, teologije i crkvenog nauka. -

Načela Crkve u glazbi Orlovstva

Misao na Crkvu u osobnoj korespondenciji.

 

2. Crkva središte duhovnog života 

3. Crkva u službi naroda

Blagotvorni utjecaj Crkve na hrvatski narod.

Orlovstvo preko Crkve koristi narodu.

Zdravo rodoljublje u okviru Crkve.

Povezanost s Crkvom temelj pravog naretka mladeži.

Moralna čistoća kroz vez s Crkvom.

 

4. Obrana Crkve

5. Zadaća Crkve

6. Rad za Crkvu

 

 

IV. CRKVENA   HIJERARHIJA

 

A. RIMSKI BISKUP – PAPA, SREDIŠTE JEDINSTVA CRKVE

 

1. Papinstvo

Tko je papa za katolike?

Učenje o papinstvu za katolika stvar najdubljeg osvjedočenja.

«Vječni Rim» za Svetu Godinu.

Papa, živi Krist na zemlji.

Važnost papinstva za narod.

Obrana papinstva.

Temelji papinske vlasti.

Okolnosti Merzovog promicanja papinog autoriteta.

Odgovori na teškoće u prihvaćanju papinstva.

Papinstvo i zdravo rodoljublje.

 

2. Merz provodi papinsko učenje

Konkretni primjeri Merzovog korištenja papinskih dokumenata.

Neumoran u promicanju papina autoriteta.

Vjeran papi do smrti.

 

 

B. BISKUP I SVEĆENICI

 

1. Ivanov stav prema biskupima

Vlast mjesnog biskupa.

Katolička Akcija ovisna o biskupu.

Orlovstvo uz biskupe.

Poslušnost biskupskim odredbama.

Herojska poslušnost biskupima.

Diskrecija i razboritost u odnosu na slabosti.

Biskupima se šalju izvještaji o radu.

Merz šalje svoje tekstove biskupima na odobrenje.

 

2. Stav Merza prema svećenicima

Svećeničko dostojanstvo u orlovskom društvu.

Svećenikove dužnosti u orlovskim društvima.

Stav prema svećenikovom angažiranju u politici.

Uloga svećenika u Senioratu problematična.

Za jedinstveni nastup svećenika u katoličkim društvima.

Formiranje svećenika za duhovika Katoličke Akcije.

Poticaji svećenicima za apostolat.

Poštivanje osobe svećenika i njegove službe.

Potiče nova duhovna zvanja.

Razumijevanje za duhovne «brodolomce».

 

 

C. O CRKVI U RAZNIM SITUACIJAMA

 

          1. Potpuna ljubav i poslušnost Crkvi

             2. Merz prati zbivanja u Crkvi po svijetu

             3. Crkva i politika u shvaćanju Ivana Merza

Spisi o katolicima i politici.

Stavovi o odnosu Crkve i politike.

Važnost angažiranja kršćana u politici.

 

4. Dojmovi suvremenika o Merzovom crkvenom duhu

Ljubav prema Crkvi govorila je iz svake njegove riječi.

Merz uzor svakom svećeniku.

Iz njega progovaralo vjekovno naučavanje Crkve.

Otkrio si nam Crkvu, živo tijelo Kristovo.

Merz nezamisliv izvan svjetlog kruga mistične ideje o Crkvi.

Originalnost i novost Merzovog shvaćanja Crkve.

 

 

 

V. LITURGIJA – IZVOR DUHOVNOSTI

BL. IVANA MERZA

 

A. O LITURGIJI OPĆENITO S DOGMATSKOG GLEDIŠTA

 

1. Bl. Ivan Merz otkriva ljepotu i važnost liturgije 

2. Definicije liturgije bl. Ivana Merza

Projekcija neba na zemlju.

Razgovor Zaručnice i Božanskog Zaručnika.

Umjetnički refleks unutarnjeg Božjeg života.

Duh Sveti inspirator liturgije.

Liturgijom se svaka duša odgaja.

Sve stvoreno usmjereno prema liturgiji.

 

3. Plodovi  liturgije

Po liturgiji postajemo dionici Božanstva.

Liturgija promiče jedinstvo među narodima.

Liturgija je sredstvo sveopćeg mira.

U liturgiji osjećamo kucaje vječnosti.

 

4. Misa - središte  liturgije

5. Liturgija sadržava crkveno učenje

6. Vrijednost liturgijskih tekstova za duhovni život

Prijevod Misala epohalna pojava.

Književne vrijednosti liturgijskih tekstova.

 

 

B. PASTORALANO-PRAKTIČNI VIDICI LITURGIJE

 

1. Božanski časoslov je najljepši molitvenik

2. Liturgijska godina – fotografija ekonomije spasenja

3. Latinski jezik u liturgiji

 

4. Crkvena glazba u liturgiji

Odnos vjere i glazbe.

Kriteriji za izvođenje glazbenih djela u crkvi.

 

5. Gregorijanski koral je glazba svetosti

6. Crkvena je glazba kanal Božje milosti

7. Glazbeni apostolat

8. Liturgija je umjetnost «par excellence»

 

9. Bl. Merz promiče liturgijski apostolat

Promicanje liturgijske obnove.

Za uključenje Orlovstva u liturgijski pokret.

Načela liturgijskog života.

Obrana franjevaca zbog provođenja liturgijske obnove.

Prava kršćanska pobožnost treba biti liturgijska.

Aktivno i s razumijevanjem sudjelovati u liturgiji.

Raduje se i potiče liturgijsku obnovu.

 

 

 

VI. CRKVENOST 

DUHOVNOG  ŽIVOTA  BL. IVANA  MERZA

 

 

A.   TEORIJA DUHOVNOG ŽIVOTA PREMA BL. IVANU MERZU

 

1. Potreba i važnost duhovnog života

Iskustvo boli i patnje potiče razvoj duhovnog života.

Cilj je duhovnog života svetost.

Duhovni život je uvjet postojanja.

Preduvjet svakog apostolata jest duboki duhovni život.

Život Milosti jest pravi ljudski život.

Nauk o duhovnom životu, ascetika i mistika, podloga Katoličkoj Akciji.

Izgrađivati duhovnu katedralu u svojoj duši.

Duhovni život u literaturi

 

2. Definicija duhovnog života

3. Crkva i duhovni život

4. Ustrajnost  treba biti bitna karakteristika duhovnog života

5. Sredstva duhovnog života

Prvotno sredstvo jest liturgija.

Najjače sredstvo jest Euharistija.

Po intenzivnom duhovnom životu Krist u nama živi.

Uvjet obnove katoličke organizacije jest pojačati duhovni život.

Čitanje duhovnog štiva.

Duhovne vježbe idealno sredstvo napretka u duhovnom životu.

Obvezati se zavjetom za rast u duhovnom životu.

 

6. Blažena Djevica Marija  duhovnom životu bl. Ivana Merza

Veliki štovatelj Gospe lurdske i širitelj njezine poruke.

Gospa Lurdska – simbol Merzovih ideala.

Lurd je apologija katoličke vjere.

Lurdska čudesa u službi istinitosti katoličke vjere.

Svoj zavjet čistoće veže uz Bezgrešnu Djevicu.

 

 

B.    PRAKSA MOLITVENOG ŽIVOTA  BL. IVANA MERZA

 

1. Liturgijska molitva

Merzova osobna molitva

Liturgija, temeljni izvor Merzova molitvenog života.

Liturgijski izlet u trapistički samostan.

 

2. Ostali molitveni oblici

Meditacija.

Molitva krunice.

Štovanje Srca Isusova.

 

3. Okolnosti za uspjeh molitve. Svjedočanstva o molitvi bl. Merza

Mjesto molitve.

Vjera u snagu molitve.

Svjedoci o Merzovoj edifikantnoj molitvi.

 

 

C.   USPON PREMA SVETOSTI KROZ ASKEZU

 

1. Osobno nastojanje oko kršćanske savršenosti

Duhovno vodstvo prvi uvjet za uspon prema svetosti.

Pariške «direktive za život».

           Duhovne vježbe temeljno sredstvo za uspon prema Bogu

           Osjećaj podijeljenosti između slabosti i ideala

           Odlučni početni koraci prema kršćanskoj savršenosti

 

2. Zagrebačke odluke iz duhovnih vježbi za moralno usavršavanje

Odluke iz  Duhovnih vježbi 1923. god.

Odluke iz Duhovnih vježbi iz 1926. god.

Asketsko-duhovni program iz 1928. god

Dnevni  duhovno-molitveni program

Borba za savršenošću treba biti svagdanji kruh.

Princip svetosti sadržan u rečenici Oče naša: Budi volja tvoja.

Obrana asketskog usavršavanja duše.

Ne skriva svoje nedostatke i slabosti.

Čitanje duhovnog štiva.

 

         3. Potpuno Bogu posvećen život bl. Ivana Merza

Razmišlja o duhovnom pozivu.

Ivan osjeća želju da se potpuno posveti Bogu.

Ozbiljno razmišlja o ulasku u redovničku zajednicu.

Što savršenije služiti Bogu u već postojećem zvanju.

Odlučuje ostati u svijetu.

Problem vezanosti uz roditelje.

Molitva da može Isusa slijediti.

 

 

D.  VRIJEDNOST BOLI I TRPLJENJA U ŽIVOTU BL. IVANA MERZA

 

1. Žrtva u shvaćanju i životu Ivana Merza

Pozitivna duhovna iskustva boravka u ratu.

Trpljenje, najdjelotvornije sredstvo za savršenost.

Kršćansko shvaćanje žrtve u književnosti.

Bogu posvećeni život pod vidom žrtvovanja.

 

2. Apostolska vrijednost trpljenja

Bog zna zašto šalje trpljenje.

Vrhunaravno shvaćanje patnje uzrokovane nerazumijevanjem.

Za izgradnju Kraljevstva Božjega potrebni su radnici, molitelji i patnici.

Staleške dužnosti jesu svakidašnji križ.

Trpljenje je najjače sredstvo za spasenje i posvećenje.

Prikazao život kao žrtvu za mladež Orlovstva"

Organski srastao s križem

 

 

VII.  APOSTOLAT

 

A. CILJEVI, SREDSTVA I UVJETI APOSTOLATA

 

1. Apostolska svijest

2. Ciljevi apostolata

3. Apostolat samo u okviru Crkve

Orlovi u službi Crkve.

Papinske su smjernice norme za apostolat.

I djeca i mladež pozvana na apostolat

Katolički laici trebaju predstavljati Crkvu.

 

4. Uvjeti, sredstva i načini apostolata

Duhovni je život prvi preduvjet svakog apostolata.

Kako će katolički đak spašavati duše?

Stavovi s kojima se kreće u apostolat.

Ljudsko tijelo je sredstvo apostolata.

Zakon u širenju Kraljevstva Božjega: trpjeti za druge.

 

 

B. APOSTOLSKI PROGRAM I POTHVATI

 

1. Širina Merzovih apostolskih pogleda i pothvata

Vršio i duhovna i tjelesna djela milosrđa.

Apostol svojih drugova u Beču.

Za produbljivanje duhovnog života.

Potiče na obavljanje duhovnih vježbi.

Bio je apostol srcem i dušomi i kod starijih od sebe

Revan za duhovno dobro svojih bližnjih.

Promiče poznavanje uzornih kršćana.

Pronalazi prikladne duše za apostolat.

Zalaže se za apostolat katoličkog tiska. -

Idejno i duhovno priprema uredništvo katoličkog dnevnika.

 

2. Zamisao osnivanja sekularnog instituta

Svjetovni institut Opera Kardinal Ferrari u Milanu..

Želja i spremnost i za utemeljenje svjetovnog instituta u Hrvatskoj.

Laici pomažu svećenike u evangelizaciji.

Poticajni posjet Ustanovi Kardinal Ferrari u Rimu.

Pripreme i kontakti za osnivanje svjetovnog instituta.

Marica Stanković djelomično ostvaruje Merzovu ideju svjetovnog instituta.

 

 

 

VIII. GLAVNA  PODRUČJA

APOSTOLATA BL. IVANA MERZA

 

 

A.  KATOLIČKA  AKCIJA

 

1.  Pionir Katolička Akcije u Hrvatskoj. 

2. Ljubav prema Crkvi u temelju Merzova provođenja Katoličke Akcije

3. Kako Merz shvaća Katoličku Akciju

Nadnaravno shvaćanje Katoličke Akcije.

Uzor i poticaji i u talijanskoj Katoličkoj Akciji.

Razne definicije Katoličke Akcije

Relativnost Katoličke Akcije.

Podrediti svoje zvanje radu oko spasavanja duša.

 

4. Cilj i sredstva Katoličke Akcije

Socijalno Kraljevstvo Isusa Krista cilj je Katoličke Akcije.

Prvo sredstvo i temelj jest duhovni život.

Uska povezanost s Crkvom i njenom hijerarhijom.

Odijeljenost Katoličke akcije od politike.

Potpuno odan vodstvu Crkve u pitanju Katoličke Akcije.

 

B. ORLOVSTVO NA TEMELJIMA KATOLIČKE AKCIJE

 

1. Razvoj katoličkog Orlovstva u Hrvatskoj

Početak Orlovstva u Hrvatskoj.

Merzov odlučujući duhovni utjecaj na crkvenu orijentaciju Orlovstva.

Merzov apostolski program.

 

2. Merz uvodi Katoličku Akciju u Orlovstvo

Unatoč poteškoćama Merz ustrajno provodi ideje Katoličke Akcije u Orlovstvo. Definicija Orlovstva u svjetlu Katoličke Akcije

Identifikacija HOS-a i Katoličke Akcije.

 

3. Duhovni profil Orlovstva

Borba Orlovstva protiv grijeha.

Nadnaravno usmjerenje Orlovstva.

Snaga Orlovstva u Euharistiji.

Lozinka Orlovstva program djelovanja.

 

 

C. KARAKTERISTKE  ORLOVSTVA

 

1. Crkvenost Orlovske organizacije

Osnivanju orlovskog društva prethodi osjećaj crkvenosti.  

Duboka povezanost Orlovstva i Crkve.

Orlovstvo prožeto crkvenim duhom.

Euharistija i papinstvo korijen, vrelo i počelo Orlovstva.

Crkvene smjernice temelj prosvjetnog rada u Orličkoj organizaciji.

 

2. Crkvena hijerarhija, Merz i Orlovstvo

Orlovstvo štiti ugled i jedinstvo klera.

Povezanost s hijerarhijom jest povezanost s Isusom.

Herojski stav poslušnosti u kušnji

Biskupi odobravaju, hvale i ohrabruju Orlovstvo

 

3. Orlovstvo - odgojna i apostolska organizacija

Orlovski je odgoj potpuno katolički.

Ponašanje na orlovskim sletovima.

Odgojni cilj glazbe u Orlovstvu

Politika i Orlovstvo.

 

4. Orlovski apostolat

Vjerski i moralni zahtjevi Orlovstva

Apostolski ciljevi Orlovstva.

Orlovstvo želi i radi da Krist kraljuje u društvu.

Duhovne vježbe, Merzov ideal za Orlovstvo.

Razboritost u pitanju apostolskog angažiranja orlovskog članstva.

Merz i Sveza hrvatskih orlica.

 

5. Značenje Merza za Orlovstvo

Svaki čas života posvećivao Orlovstvu.

Merz bio najjača duševna snaga Orlovstva.

 

 

 

IX. NASTOJANJA  BL. MERZA

 ZA MORALNOST JAVNOG ŽIVOTA

 

A. OPĆENITO O VAŽNOSTI MORALA

 

1. Svestranost Merzovih pogleda na kršćanski moral

Autoritet u suvremenim ćudorednim pitanjima.

Podsjećao katolike na dosljednost njihova vjerovanja.

Obnova moralnih običaja.

 

         2. Pravi moral naučava Crkva

Crkva učiteljica ćudoređa kroz vjekova.

Ne mogu biti dvije struje po pitanju morala u Katoličkoj Akciji.

 

 

B. LJUBAV, ČISTOĆA – SEKSUALNOST, BRAK

 

1. Mladima o ljubavi, seksualnosti i čistoći

Mladić i djevojka u svjetlu vjere.

Smisao i cilj ljudske ljubavi u nadnaravnom svijetu.

Vrijednost djevičanstva.

Moralnost ljudskih aktivnosti.

Problemi koedukacije.

Štetnost nečedne mode.

Odjeća u službi apostolata.

 

2. Sredstva za očuvanje moralne čistoće

Svetu čistoću je moguće očuvati ako se slijede upute Crkve.

Štovanje Blažene Djevice Marije pomaže u očuvanju čistoće srca.

Izbjegavanje bližih grešnih prigoda.

Kardinal A. Stepinac: Orlovska Zlatna knjiga je «suho zlato».

 

3. Ljubav Krista i Crkve prisutna u kršćanskom braku

 

 

C. MORALNOST NA OSTALIM PODRUČJIMA ŽIVOTA

 

1. Položaj žene u Crkvi i u društvu

Borba za očuvanje dostojanstva žene.

Žena pozvana na kršćanski apostolat.

Žena u promicanju pravog rodoljublja.

Filia Petri – kći Petrova je svaka angažirana katolička djevojka.

Kršćanstvo osposobljava ženu za herojska djela ljubavi

Postati apostolke Kristova Kraljevstva.

Sudjelovanje žene u politici. 

 

2. Posvećeno djevičanstvo

Kako su velike duše koje se odriču svijeta.

Himan djevica je biser kršćanske poezije.

Obred oblačenja i polaganje zavjeta kod benediktinki je remek-djelo katoličke umjetnosti.

Celibat, vjenčanje duše s Kristom.

Djevičanstvo u službi apostolata

 

3. Ples

Ples može biti izraz viših vrijednosti

Promicati narodne plesove.

Potreba jasnih crkvenih smjernica u vezi suvremenih plesova.

 

4. Glazba u službi odgoja, vjere i apostolata

Kakvu glazbu izbjegavati.

Koju vrst glazbe promicati.

Crkveni duh u orlovskoj glazbi.

 

5. Borba protiv utjecaja loših filmova i tiska 

6. Tjelesni odgoj prožet kršćanskim načelima

Studija o tjelovježbi u svjetlu vjere.

Marija i fizički odgoj.

Zdravo tijelo sredstvo za kršćanski apostolat.

Crkva daje smjernice i za tjelesni odgoj koji je sredstvo za više ciljeve.

 

 

X. DUHOVNI  UTJECAJ  BL.  IVANA  MERZA

 

A. IZJAVE SUVREMENIKA O SVETOSTI BLAŽENOG IVANA MERZA

 

          1. Božja prisutnost u njegovoj nazočnosti

             Merzova duhovna veličina u nazivima koje su mu davali

             Merzova čistoća zadivljuje

             U njegovoj blizini osjećalo se  strahopoštovanje pred većim od sebe.

             Imao udjela u anđeoskoj naravi.

             Čist i savršen katolik od jednog komada.

             Božja blizina u Merzovoj osobi.

             Francuski La Croix: Umro je kao svetac jer je živio kao svetac.

 

          2. Svetost sjajila iz njegove pojave

             Njegovo će ime biti prije ili kasnije dignuto na dostojnu visinu u cijelom

             kršćanskom svijetu.

             Na Merzu milost i duhovni svijet eksperimentalno dokazani.

             Tip suvremenog laičkog sveca.

             Boga nosio u duši, iz njega neprestano sjao i govorio Krist.

             U malim stvarima svakidašnjice zaslužio svetačku aureolu.

             Ako ima sveca to je onda Merz.

             Merz ostvario kršćansku savršenost u svome životu

 

           3. Značenje bl. Ivana Merza za Crkvu u izjavama do 1945. god.

             Merz je čovjek koji je stvorio svoju epohu.

             Nikad nije obukao reverendu, a bio je stup Crkvi Božjoj

             Ako ikoga ide mjesto među velikanima Hrvatske Merz ga bezuvjetno

             zaslužuje.."

             Svetac Crkve i heroj naroda.

             Merz daje odgovor na sva pitanja modernog čovjeka

             Po tebi Gospodin otkriva Hrvatskoj svu vitalnu realnost Crkve Kristove.

 

 

B. UTJECAJ BL. MERZA NA RAZNE SKUPINE VJERNIKA

 

           1. Roditelji, prijatelji, svećenstvo

             Roditelje priveo pravom kršćanskom životu.

             Usmjerio životni put Marice Stanković.

             Apostol svojih prijatelja

             Za svećenike Merz značio izdizanje pravog shvaćanja svećeničkog poziva.

             Uvijek sam se od njega rastajao bolji i kreposniji.

             «Ti bi zaslužio da misiš, a ja da ministriram.» -

 

           2. Mladež, katoličke organizacije, žene

            Najsvjetliji svijećnjak hrvatskog Orlovstva.

            Ostavio misao koja je osvojila srca članova Orlovske organizacije.

            Obnovljenom katoličkom gibanju dao neizbrisiv biljeg.

            Pokazao si nam put k Suncu!

            Merzovo geslo «Žrtva-Euharistija-Apostolat» slijedi i ostvaruje mladež

            katoličke akcije u Hrvatskoj.

            Imale smo apsolutno povjerenje u njega zbog njegove svetosti.

            Veliki naš učitelj, dobri naš prijatelj, čisti naš brat!

            Dok je  hrvatskog naroda, bit će uvijek onih koji će slijediti Merza.

            Susret s Merzom kroz njegovu biografiju, a onda čvrsti prijateljski vez dviju

            duša.

 

 

C. BLAŽENI IVAN  MERZ NAKON DRUGOG SVJETSKOG RATA

 

            1. Širenje štovanja i pripreme beatifikacije

            Osnivanje svjetovnog Instituta Suradnica Krista Kralja.

            Otvorenje postupka za Merzovu beatifikaciju.

            Proslave važnijih obljetnica

            Dar neba našem vremenu - izjave štovatelja. -

            Stranci se dive Ivanu Merzu.

            Merz, nebeski posrednik. Milosti i uslišanja po njegovu zagovoru.

 

     2. Proglašenje blaženim  Ivana Merza u Banjoj Luci, 22. lipnja 2003.