HOME PAGE

 

Merz i Crkva - Home

 

 

S A D R Ž A J

 

Predgovor Kardinala VINKA PULJIĆA

Uvod

 

I. VJERA IVANA  MERZA

A.  Milost obraćenja

B. Karakteristike Merzove  vjere

C. Vjera u svim područjima života

 

II. SADRŽAJI VJERE  IVANA MERZA

Isus Krist, Euharistija, Kraljevstvo Božje

 

III. KATOLIČKA  CRKVA

A. Dogmatsko–teoretske  dimenzije Crkve

B. Duhovno-pastoralni vid Crkve

 

IV. CRKVENA   HIJERARHIJA

A. Rimski biskup – Papa, središte jedinstva Crkve

B. Biskup i svećenici

C. O Crkvi u raznim situacijama

 

V. LITURGIJA – IZVOR DUHOVNOSTI

BL. IVANA MERZA

A. O liturgiji općenito s dogmatskog gledišta

B. Pastoralano-praktični vidici liturgije

 

VI. CRKVENOST 

DUHOVNOG  ŽIVOTA  BL. IVANA  MERZA

A. Teorija duhovnog života prema bl. Ivanu Merzu

B.  Praksa molitvenog života  bl. Ivana Merza

C. Uspon prema svetosti kroz askezu

D. Vrijednost boli i trpljenja u životu bl. Ivana Merza

 

VII.  APOSTOLAT

A. Ciljevi, sredstva i uvjeti apostolata

B. Apostolski program i pothvati

 

VIII. GLAVNA  PODRUČJA

APOSTOLATA BL. IVANA MERZA

A.  Katolička  Akcija

B. Orlovstvo  na temeljima Katoličke Akcije

C. Karakteristke  Orlovstva

 

IX. NASTOJANJA  BL. MERZA  ZA MORALNOST JAVNOG ŽIVOTA

A. Općenito o važnosti morala

B. Ljubav, čistoća – seksualnost, brak

C. Moralnost  na ostalim područjima života

 

X. DUHOVNI  UTJECAJ  BL.  IVANA  MERZA

A. Izjave suvremenika o svetosti blaženog Ivana Merza

B. Utjecaj bl. Merza na razne skupine vjernika

C. Blaženi Ivan  Merz nakon Drugog svjetskog rata

1. Širenje štovanja i pripreme beatifikacije

2. Proglašenje blaženim  Ivana Merza u Banjoj Luci, 22. lipnja 2003.