NOVO!

 

PREPORUČAMO!

I V A N    M E R Z    i    C R K V A

 

Studija o Katoličkoj Crkvi
u shvaćanju, životu i djelovanju bl. Ivana Merza

 

»Nema jače ideje u Merčevu liku od ideje Crkve; Crkve koja kroz papinstvo čuva nauk i jedinstvo, te Crkve koja kroz liturgiju moli i prinosi žrtvu hvale Ocu.«

Dušan Žanko, »Duša dr. Ivana Merza«, esej,  »Život«, br. 5, 1938., str. 250

 

Na više od tristo stranica ova studija o Crkvi u shvaćanju i životu bl. Ivana Merza donosi iscrpan prikaz duhovnosti ovog katoličkog intelektualca, njegove teološke, asketske i pastoralne poglede na život i rad u izgradnji Kristova Kraljevstva. Posebno se obrađuje njegovo »sentire cum Ecclesia – osjećanje s Crkvom«, te usku povezanost s crkvenim pastirima. Studija je veoma prikladna za bolje upoznavanje ovog vjernoga sina Katoličke Crkve, te može poslužiti kao priručni materijal za propovijedi, predavanja, kateheze i ostale aktivnosti vezane za proslavu njegova blagdana, te pojedine obljetnice i druga slavlja novoga hrvatskog blaženika.

U pripremi je njezino objavljivanje tiskom, ali je cjelovit tekst studije već dostupna na Internetu, na web-adresi Blaženika:  localhost/ivanmerz.hr   direktorij:  Bl. I. Merz i Crkva.

Ovdje donosimo iscrpan pregleda Sadržaja ove studije:

 

 

SADRŽAJ!
STUDIJE  »IVAN  MERZ  I  CRKVA«

 

Predgovor Kardinala VINKA PULJIĆA

Uvod

I.  VJERA  Bl.  IVANA   MERZA

A. MILOST OBRAĆENJA

   1. Kroz patnje rata do potpunog obraćenja Bogu

   2. Objašnjenje i opravdanje obraćenja

   3. Osjetljivost za obraćenje kod drugih

B. KARAKTERISTIKE MERZOVE VJERE

   1. Realnost nevidljivog

   2. Nadnaravni momenti u književnosti

   3. Susreće Boga u prirodi

   4. Božja prisutnost u liturgiji

   5. Božje djelovanje u dušama po milosti

   6. Univerzalnost katoličke vjere

C. VJERA NA SVIM PODRUČJIMA ŽIVOTA

   1. Vjera i znanost

   2. Vjera i umjetnost

   3. Vjera i glazba

   4. Sinteza umjetnosti u liturgiji

   5. Vjera u književnosti

   6. Vjera i društveni problemi

   7. Vjera i ekonomija

   8. Vjera, vlast i poslušnost

   9. Lurdska čudesa u službi vjere

   10. Čvrstoća vjere u Merzovu testamentu

   11. Vjera Ivana Merza u očima njegovih suvremenika

 

II. SADRŽAJI VJERE Bl. IVANA MERZA

1. Isus Krist

2. Euharistija – središte susreta s Kristom

3. Kraljevstvo Isusa Krista

 

III. Bl. MERZ O KATOLIČKOJ CRKVI

A. DOGMATSKO-TEORETSKE DIMENZIJE CRKVE

   1. Krist i Crkva

   2. Duh Sveti i Crkva

   3. Definicija Crkve i njezina svojstva

   4. Crkva »rimska«

   5. Crkva posjeduje istinu i nauk koji treba slijediti

B. DUHOVNO-PASTORALNI VID CRKVE

   1. Crkva daje smjernice i odredbe

   2. Crkva središte duhovnog života

   3. Crkva u službi naroda

   4. Obrana Crkve

   5. Zadaća Crkve

   6. Rad za Crkvu

 

IV. CRKVENA HIJERARHIJA

A.RIMSKI BISKUP – PAPA,    SREDIŠTE JEDINSTVA CRKVE

   1. Papinstvo

   2. Merz provodi papinsko učenje

B. BISKUP I SVEĆENICI

   1. Ivanov stav prema biskupima

   2. Merzov stav prema svećenicima

 

C. O CRKVI U RAZNIM SITUACIJAMA

   1. Potpuna ljubav i poslušnost Crkvi

   2. Merz prati zbivanja u Crkvi po svijetu

   3. Crkva i politika u shvaćanju Ivana Merza

   4. Dojmovi suvremenika o Merzovom crkvenom duhu

 

V. LITURGIJA – IZVOR DUHOVNOSTI BL. IVANA MERZA

A.O LITURGIJI OPĆENITO   S DOGMATSKOG GLEDIŠTA

   1. Bl. Ivan Merz otkriva ljepotu i važnost liturgije

   2. Definicije liturgije bl. Ivana Merza

   3. Plodovi liturgije

   4. Misa - središte liturgije

   5. Liturgija sadržava crkveno učenje

   6. Vrijednost liturgijskih tekstova za duhovni život

 

B. PASTORALNO-PRAKTIČNI VIDICI LITURGIJE

   1. Božanski časoslov je najljepši molitvenik

   2. Liturgijska godina – fotografija ekonomije spasenja

   3. Latinski jezik u liturgiji

   4. Crkvena glazba u liturgiji

   5. Gregorijanski koral je glazba svetosti

   6. Crkvena glazba je kanal Božje milosti

   7. Glazbeni apostolat

   8. Liturgija je umjetnost »par excellence«

   9. Bl. Merz promiče liturgijski apostolat

 

VI. CRKVENOST DUHOVNOG ŽIVOTA BL. IVANA MERZA

 

A. TEORIJA DUHOVNOG ŽIVOTA   PREMA BL. IVANU MERZU

   1. Potreba i važnost duhovnog života

   2. Definicija duhovnog života

   3. Crkva i duhovni život

   4.Ustrajnost treba biti bitna karakteristika   duhovnog života

   5. Sredstva duhovnog života

   6. Blažena Djevica Marija u duhovnom životu    bl. Ivana Merza

 

 

B. PRAKSA MOLITVENOG ŽIVOTA  BL. IVANA MERZA

   1. Liturgijska molitva

   2. Ostali molitveni oblici

   3. Okolnosti za uspjeh molitve.
4. Svjedočanstva o molitvi bl. Merza

 

C. USPON PREMA SVETOSTI KROZ ASKEZU

   1. Osobno nastojanje oko kršćanske savršenosti

   2. Zagrebačke odluke iz duhovnih vježbi   za moralno usavršavanje

   3. Potpuno Bogu posvećen život bl. Ivana Merza

 

D.  VRIJEDNOST BOLI I TRPLJENJA   U ŽIVOTU BL. I. MERZA

   1. Žrtva u shvaćanju i životu Ivana Merza

   2. Apostolska vrijednost trpljenja

 

 

VII. APOSTOLAT

 

A. CILJEVI, SREDSTVA I UVJETI APOSTOLATA

   1. Apostolska svijest

   2. Ciljevi apostolata

   3. Apostolat samo u okviru Crkve

   4. Uvjeti, sredstva i načini apostolata

B. APOSTOLSKI PROGRAM I POTHVATI

   1. Širina Merzovih apostolskih pogleda i pothvata

   2. Zamisao osnivanja sekularnog instituta

 

VIII. GLAVNA PODRUČJA APOSTOLATA  BL. IVANA MERZA

 

A. KATOLIČKA AKCIJA

   1. Pionir Katoličke Akcije u Hrvatskoj.

   2. Ljubav prema Crkvi u temelju Merzova provođenja  Katoličke Akcije

   3. Kako Merz shvaća Katoličku Akciju

   4. Cilj i sredstva Katoličke Akcije

 

B. ORLOVSTVO NA TEMELJIMA KATOLIČKE AKCIJE

   1. Razvoj katoličkog Orlovstva u Hrvatskoj

   2. Merz uvodi Katoličku Akciju u Orlovstvo

   3. Duhovni profil Orlovstva

 

C. KARAKTERISTKE ORLOVSTVA

   1. Crkvenost Orlovske organizacije

   2. Crkvena hijerarhija, Merz i Orlovstvo

   3. Orlovstvo - odgojna i apostolska organizacija

   4. Orlovski apostolat

   5. Značenje Merza za Orlovstvo

 

IX. NASTOJANJA BL. MERZA ZA MORALNOST  JAVNOG ŽIVOTA

 

A. OPĆENITO O VAŽNOSTI MORALA

   1. Svestranost Merzovih pogleda na kršćanski moral

   2. Pravi moral naučava Crkva

 

B. LJUBAV, ČISTOĆA – SEKSUALNOST, BRAK

   1. Mladima o ljubavi, seksualnosti i čistoći

   2. Sredstva za očuvanje moralne čistoće

   3. Ljubav Krista i Crkve prisutna u kršćanskom braku

C. MORALNOST NA OSTALIM   PODRUČJIMA ŽIVOTA

   1. Položaj žene u Crkvi i u društvu

   2. Posvećeno djevičanstvo

   3. Ples

   4. Glazba u službi odgoja, vjere i apostolata

   5. Borba protiv utjecaja loših filmova i tiska

   6. Tjelesni odgoj prožet kršćanskim načelima

 

 

 

X. DUHOVNI UTJECAJ BL. IVANA MERZA

A. IZJAVE SUVREMENIKA O SVETOSTI  BLAŽENOG IVANA MERZA

   1. Božja prisutnost u njegovoj osobi

   2. Svetost sjajila iz njegove pojave

   3. Značenje bl. Ivana Merza za Crkvu u izjavama   do 1945. godine

 

B. UTJECAJ BL. MERZA  NA RAZNE SKUPINE VJERNIKA

   1. Roditelji, prijatelji, svećenstvo

   2. Mladež, katoličke organizacije, žene

 

C. BLAŽENI IVAN MERZ   NAKON DRUGOGA SVJETSKOG RATA

   1. Širenje štovanja i priprema beatifikacije

   2. Proglašenje blaženim Ivana Merza u Banjoj Luci, 22. lipnja 2003.

 

 

Studija je dostupna na Internetu:
localhost/ivanmerz.hr - studija