Sabrana djela - Katoličke organizacije

Članak u word dokumentu


HRVATSKA PROSVJETA
Zagreb, 25. 9. 1922., br. 17-18., str. 432

Internacionalni demokratski kongres u Beču

Lani se održavao u Parizu l. Internacionalni demokratski kongres (od 4. do 11. prosinca) na kojemu je bio zastupan dvadeset i jedan narod. Pozitivan uspjeh je bio taj što su se Francuzi i Nijemci po prvi puta nakon rata sastali da vijećaju pod kojim uvjetima bi se u budućnosti dala spriječiti krvoprolića. Kongresu nije bio cilj stvoriti kakvu solidnu međunarodnu mirotvornu organizaciju. Grupi Marc Sangniera, začetnika ove plemenite akcije, stalo je do toga da lansira u svijet ideju kršćanske snošljivosti i pridobije javno mišljenje cijeloga svijeta za međunarodno kršćansko shvaćanje.

Da je ovaj rad bio od prijeke potrebe, dokazuje žalosna činjenica što nacionalni šovinizam iz dana u dan sve više raste te se mnogima čini kako je rat između Njemačke i Francuske neizbježan.

Marc Sangnier vrlo dobro zna da svjetski mir može biti tek rezultanta mnogih drugih sila. Zato će se na 2. zasjedanju Internacionalnoga demokratskog kongresa, koji će se održavati u Beču od 26. rujna do 2. listopada, govoriti o svim preduvjetima koji su potrebni da se uništi ratno raspoloženje što vlada u narodima.

Da čitaoci "H. P." dobiju sliku kongresa, navest ćemo najglavnije teme o kojima će se tamo raspravljati:

Utjecaj tiska na širenje mirotvornih ideja (Tendenciozne kampanje, loše informacije koje raspiruju mržnju itd.).

Djelovanje vjerskih i moralnih sila (Djelovanje papinstva i njegov utjecaj, Odnos patriotizma i miroljubivosti).

Mladež i problem odgoja (Odgajanje za mir u obitelji i školi; Problem školskih udžbenika koji su zadojeni šovinističkim duhom itd.).

Djelovanje žene u političkomu pogledu (Što ona može učiniti za mir odgajajući djecu; a što kao izbornik ili poslanik).

Međuparlamentarna akcija, Savez narodâ i Parlamenti (Projekt talijanske Pučke stranke o Međuparlamentarnoj uniji, Izbor izaslanika u Savez naroda itd.).

Utjecaj sindikalizma i kooperativâ (Odnos internacionalnog i klasnog mira; Industrijalne i Agrarne internacionale; Revolucionarna i Kršćanska internacionala itd.).

Program je vrlo opsežan i sastavljen je u čisto kršćanskom duhu. Već smo lani istaknuli da su svi začetnici kongresa uvjereni katolici koji hoće u zajednici s nekatolicima spriječiti buduća krvoprolića. Naša iskrena želja je da Bog blagoslovi njihov rad, a i mi ćemo kod nas raditi za njihov program koji je ujedno i naš.

Evo jedne epizode sa zadnjega pariškog kongresa:

U kapelici za poginule francuske vojnike, koja se nalazi u Marc Sangnierovoj Demokraciji, odslužio je jedan njemački katolički svećenik svetu misu pri kojoj su se pričestili mnogi Francuzi, privrženici Marca Sangniera.

Držim da ova epizoda najbolje karakterizira Marc Sangnierovo katoličko shvaćanje ljubavi među narodima. Zato ga mnogi mrze i nedavno umalo da ga nisu monarhisti ubili.

 

I. M.