Sabrana djela - Katoličke organizacije

Članak u word dokumentu


NEDJELJA
Zagreb, 3. 5. 1925., god. IV., br. 18.

KATOLIČKIM RODITELJIMA

(Prigodom proslave Dana katoličke omladine)

Dana 10. svibnja proslavit će se svečano po svim hrvatskim krajevima Dan katoličke omladine. Toga će značajnog dana sva hrvatska orlovska omladina zajednički pristupiti stolu Gospodnjem i sjedinivši se s Bogom euharistijskim zasvjedočiti pred svim svijetom da hrvatski narod može očekivati sretnu budućnost jedino u katoličkom preporodu.

Istog će se dana u svim gradovima i selima, gdje ima katoličkih Orlova, održati poučne akademije, predavanja, nastupi i oduševljena će orlovska omladina pokazati javnosti - roditeljima, prijateljima, sužupljanima - u čemu se sastoji njezin poletni rad i kojim sredstvima kani preporađati hrvatski narod.

Da; Orlovi kane preporađati i preporoditi svoj narod. Nije li preuzetno od mladih srdaca težiti za tako uzvišenim ciljem? Kada starim iskusnim ljudima nije uspjelo zaustaviti vjersko, ćudoredno, društveno, gospodarsko i političko propadanje naroda, zar će biti Orlovi sretnije ruke? Što je ono što ih tako poletno tjera naprijed? Koja su to sredstva koja im jamče da je budućnost i pobjeda njihova?

Poslušajte, katolički roditelji, i zamislite se!

Tko su bili oni malobrojni, priprosti ljudi koji su prije dvije tisuće godina počeli obilaziti svijetom i puni vjere i nade govorili da je budućnost njihova? Kako su se usudili ti apostoli Isusa Galilejca tvrditi da je velika politička moć divovske rimske poganske carevine sazdana na lažnim temeljima i da treba ponovno početi zidati cijelu društvenu građevinu!

I tek su prošla tri stoljeća i zapanjeni je svijet uvidio da su priprosti ribari imali pravo. Poganska se carevina počela raspadati i nauk ribara-apostola, nauk Petra i Pavla, Ivana i Jakova, nauk junačkih mučenika i čistih djevica, nauk preobraženih isposnika i neustrašivih ispovjednika zavladao je svijetom.

I nikoše ubožnice i veličajne katedrale, stadoše se pisati učene knjige i stvarati remek-djela umjetnosti. I divlji, ratnički narodi postadoše pitomi i radini i blagostanje procvate. U dvanaestom stoljeću već imamo cijeli niz država - katoličkih država - i one živu u međusobnoj slozi i ljubavi, ljubeći svim žarom svoje mlade kršćanske duše Svetoga Oca Papu, naučitelja onoga blagotvornog nauka, koji je preporodio cijelu Europu.

A sve je to poteklo od onih priprostih Isusovih apostola. Da nam to ne svjedoči neumoljiva povijest, tko bi se usudio u takvo što vjerovati? Ali činjenice su tu i ne daju se poreći.

A Orlovi? Tek imamo koju stotinu društava u hrvatskim krajevima i oni već tvrde kako je nauk što ga ispovijedaju kadar iz temelja preporoditi i obnoviti hrvatski narod. No nauk, što ga oni posvuda šire i učvršćuju, nije njihova izmišljotina. To je nauk Isusa Krista, nauk čvrstoga Petra i nauk neokaljanoga Ivana, orla apostola, nauk mučenika i ispovjednika, isposnika i svetih djevica. I taj nauk mora pobjeđivati i osvajati jer je on božansko djelo i ima sve zaloge uspjeha.

I kada gledate, katolički roditelji, oko sebe, zar vam se ne stišče srce u vašim grudima kada vidite kolikim su pogibeljima izvrgnuta vaša djeca? Zar ima još ijedno selo, hrvatsko selo, gdje se mjesto pjesme radosnice ne bi razlijegala strašna psovka i kletva? Zar ne gledate s boli u duši na tolike naše mladiće koji se klatare po birtijama, koji zameću kavge, koji čitaju sramotne knjige i novine? Često ste se pitali kamo sve to vodi; ne će li opustjeti naša ognjišta, ne srlja li narod u očitu propast? Možda ste u svojoj duši govorili: svemu su krive političke prilike; kada se one poprave, sve će krenuti na bolje. Ali vjerujete li vi toj slutnji, nije li i ova varava? I dok vi tako krzmate i ne znate točno čemu vjerovati i kojim smjerom krenuti - stupa odmjerenim junačkim korakom među vas mlada četa hrvatskih Orlova. Pada na koljena, diže desnicu s tri prsta u vis, a oči k nebu te izriče zakletvu:

"Kunemo vam se Bogom živim i njegovim Sinom Isusom Kristom, prvakom apostola svetim Petrom i sv. Ivanom Evanđelistom, djevičanskim zaštitnikom hrvatskih Orlova, da je Katolička crkva jedina prava Crkva, jedino nauk Crkve katoličke može preporoditi i usrećiti narod hrvatski. A mi, hrvatski Orlovi, mi smo obećali, da ćemo biti nosioci toga katoličkog preporoda, novo viteštvo, oboružano novim, suvremenim oružjem. Mi ćemo posvuda ispovijedati poslušnost prema roditeljima i svakoj zakonitoj vlasti; mi ćemo širiti dobru knjigu i dobru novinu, bit ćemo pravim apostolima pristojnih zabava, svjesni i uvjereni da se zgrada društva treba graditi na temelju i stijeni, koja je Krist."

Dok danas država proglašava da su djeca vlasništvo države, Orlovstvo kaže da su djeca vlasništvo roditelja. A orlovska organizacija samo želi nadopuniti taj obiteljski odgoj. I jer odgoj u obitelji mora biti katolički, odgoj je u Orlu katolički. Omladina u orlovskoj organizaciji uči da je kršćanska obitelj prva i glavna stanica svakog društvenog poretka i prvi je i glavni uvjet narodne sreće čestita kršćanska obitelj. A nije moguće osnovati čestitu obitelj, ako se omladina ne odgaja u svetoj ljubavi prema biseru čistoće, u štovanju roditeljske vlasti i u samozataji. Te su obiteljske krjeposti temelj državnoga poretka; a u tim se krjepostima vježbaju Orlovi.

Orlovi uz lijepu knjigu, uz učenje crkvene i narodne povijesti, uz upućivanje u gospodarstvo i građanski život njeguju još i tjelovježbu. Znaju da je čovječje tijelo stan neumrle, od Krista otkupljene duše, stan Duha Svetoga. Tijelo kršćanina posvećeno je sakramentima i jednom će u nebu postati dionikom vječne slave. I zato Orlovstvo njeguje tjelovježbu i ritmičku gimnastiku i svemu svijetu govori da katolicizam ne želi ostati samo u sakristiji i crkvici, već je to nauk koji je za sve ljude i za sva vremena i koji hoće prožeti cijeloga čovjeka: njegovu dušu i njegovo tijelo.

O, katolički roditelji, sretni i presretni budite što se je Gospodin Bog u svom beskrajnom milosrđu sjetio bijede hrvatskoga naroda i poslao mu četu poput ljiljana bijelih vitezova koji srcem, što gori i bukti od ljubavi, hrle od grada do sela, od škole do radionice da u svim Hrvatima zapale oduševljenje za Crkvu katoličku i za slavnu katoličku prošlost hrvatskoga naroda.

Ovaj Dan katoličke omladine, iako je u prvome redu proslava hrvatskih Orlova, ipak je u skoro isto tolikoj mjeri svečani dan za hrvatske katoličke roditelje.*)

Orao.

*) Roditelji, koji bi željeli da njihovi sinovi upoznaju nauk hrvatskih Orlova, neka im naruče lijepu knjižicu "Zlatna knjiga hrvatske katoličke omladine". Naručuje se kod Hrvatskog orlovskog saveza, Zagreb, Kaptol 27. Cijena 10 dinara.