Sabrana djela - Katoličke organizacije

Članak u word dokumentu

KATOLIČKI TJEDNIK
Zagreb, 15. 1. 1928., br. 3., str. 3

OSNIVAJMO ORLOVSKA I ORLIČKA DRUŠTVA!

Ovaj zanimljivi članak iz pera jednoga od orlovskih prvaka donosimo sa željom da pridonese što većem razmahu Orlovstva.

Sveti Otac rekao je u više navrata da brojevi imaju posebnu poeziju - poseban čar, pogotovo onda ako su izričaj duhovnih vrjednota. Kada je godine 1923. osnovan Hrvatski orlovski savez postojalo je kod nas svega tek 60 tjelovježbenih odsjeka. Tada je Orlovstvo preuzelo prema smjernicama i uputama Sv. Stolice načela Katoličke Akcije. Mnogi su s nepouzdanjem gledali u budućnost orlovstva. Osobito se naglašavalo da za naše prilike nije borbena orlovska organizacija; da će je hrvatski katolici odbaciti jer oni još nisu dozreli da se javno izlažu za katolička načela; drugi su opet rekli: orlovstvo stavlja na mladež prevelike zahtjeve jer traži od svakoga orla barem mjesečnu sv. pričest, a u ćudorednome pogledu im nameće velike žrtve: zabranjuje predstave s mješovitim ulogama, uzima si za zadaću borbu protiv nečednih plesova i dr. - Neki su držali da je za naše krajeve zgodnija organizacija širokih slojeva koja od članova ne traži više nego Crkva od svih ostalih vjernika. – Međutim, vodstvo je bilo protivnog mišljenja i naglasilo: "Ako od omladine mnogo tražimo, dobit ćemo mnogo, zato jer mladež po svojoj naravi ide za potpunošću a mrzi svaku polovičnost".

Nismo se prevarili. Iako ni svi orlovi nisu sveci; iako ima još mnogo nedostataka, ipak valja reći: mnogo se tražilo, ali se mnogo i dobilo. Koliko je svetih pričesti primljeno kroz ovih nekoliko godina! Koliko tisuća predavanja održano; koliko tisuća zabava bez plesa u dvoje i koliko javnih katoličkih manifestacija priređeno! Koliko djela ljubavi učinjeno! Neka brojevi govore: Lani je održano 9200 sastanaka, 4000 predavanja, 300 odborskih sjednica, 9000 tjelovježbenih satova! Orlovstvo, koje je brojilo 1923. samo 60 odsjeka, godine 1924. imade 80 društava; godine 1925. ima 103; godine 1926. ima 160, a godine 1927. 192. Sada ima preko 200 muških društava. Ovaj nagli porast unatoč nestašici svećenstva i drugih teškoća u katoličkim redovima dokaz je kako je Orlovska organizacija kao stvorena za naše prilike. Naravno, taj porast valja također pripisati što Orlovstvo ima i kancelariju uređenu po modernim načelima i što je organizacijski ustav Orlovstva takav da se sada može takmičiti s najboljim suvremenim i katoličkim i protivničkim organizacijama. Orlovstvo po svome dotjeranom organizacijskom sustavu je sa svojih 10.000 članova u stanju polučiti povoljnije uspjehe u odgoju članova i u javnome mišljenju, negoli druge organizacije s daleko većim brojem članova.

Danas uopće nije moguće zamisliti obnovu društva bez društava Katoličke Akcije. Osnivanje takvih društava je prema jasnim odredbama Sv. Oca i biskupa d u ž n o s t dušobrižničkoga svećenstva. Stoga doskora ne će biti ni jedne župe u kojoj ne će postojati društva Katoličke Akcije, a napose društva za mladež koja su najvažnija. Na 1273 hrvatske župe što ih ima kod nas, sada postoji 200 orlovskih društava (i oko 100 orličkih). Prema tome, tek 15 posto župa ima muško orlovsko društvo, a 85 posto ih nema.

Uvjereni smo da će čitatelji Katoličkoga Tjednika, koji su uvijek tako spremni raditi po uputama svojih crkvenih poglavara na širenju Kraljevstva Kristovt, pomoći svojim svećenicima kod osnivanja orlovskih društava. Ako trebaju bilo kakve upute ili koga da ih osobno uputi u osnutak i vođenje orlovskih ili orličkih društava neka se obrate na Hrv. orlovski savez ili Savezu hrv. orlica (Zagreb, Pejačevićev trg 15) koji će im poslati sve potrebne upute ili k njima poslati nekoga da ih uvede u taj rad.