Sabrana djela - Kršćanski moral

Članak u word dokumentu

NARODNA POLITIKA
Zagreb, 19. rujna 1928., god. XII., br. 121, str. 1

KATOLIČKI OMLADINAC I POLITIKA

"Politikom se moraju baviti i katolici. Naime, zadaća je politike naći sredstva kojima će ljude usrećiti na zemlji. Ljudi hoće na razne načine usrećiti narod i društvo i zato se građani okupljaju u političke stranke. Mi katolici vrlo dobro znamo da se ljudi mogu usrećiti samo na temelju katoličke vjere i katoličkoga ćudoređa. Znamo na primjer, kako je temelj svake narodne sreće zdrava obitelj, a obitelj će biti zdrava ako muž bude ljubio svoju ženu, ako su supruzi međusobno vjerni i ako budu odgajali svoju djecu u kršćanskoj kreposti. Poglavar obitelji je otac koji je od samoga Boga dobio tu vlast; djeca su dužna slušati svoje roditelje kao samoga Boga. Ako hrvatski narod bude imao prave kršćanske obitelji, on će i na ovome svijetu biti sretan. Laže svaki onaj koji kaže da bi se narod mogao usrećiti politkom koja uništava kršćansku obitelj, govoreći da muž ne mora biti vjeran svojoj ženi, da mladić ne mora donijeti svojoj zaručnici cvijet svoje nevinosti. Lažni su politički proroci koji kažu kako vjera nema s politikom posla i da narodni zastupnici smiju stvarati zakone koji zabranjuju katoličkomu svećeniku podučavati vjeronauk u školama, koji uskraćuju katoličkim redovnicama otvarati svoje škole.

Vidiš kršćanski mladiću, vjera i politika se ne isključuju. Kao što si ti član Katoličke Crkve, tako si ti građanin jedne države. Kada se baviš politikom, to moraš raditi na tome da se izaberu onakvi narodni zastupnici koji vole svetu Crkvu, koji će u sabornici poraditi na tome da ona može vršiti onu veliku zadaću koju je dobila od samoga Boga. A jer se DANAS DOLAZI DO POLITIČKE MOĆI SAMO POMOĆU POLITIČKIH STRANAKA, stupi u onu stranku koja je svoj rad POSTAVILA NA NAČELA KATOLIČKE VJERE I KATOLIČKOGA ĆUDOREĐA. Znaj da će ti to donijeti blagoslova PA MAKAR SE KATKADA NE SLAGAO SA SVIM POTANKOSTIMA TE STRANKE."

I. M.