Sabrana djela - Liturgija

Članak u word dokumentu

KATOLIČKI LIST
Zagreb, 29. X. 1925. br. 43, str.551-552

Isus prijatelj malenih

Molitvenik s pjesmaricom za dječake i posebno za djevojčice u izdanju Zbora duhovne mladeži zagrebačke, 1925. Cijena 10 din.; sa zlatorezom 18 din.

Jedno od obilježja suvremene pobožnosti jest liturgičnost. Kod svih katoličkih naroda osjećamo jaku reakciju protiv vjerskoga sentimentalizma i protiv svih onih sladunjavih, plitkih molitvi koje su se pod utjecajem protestanata, pietista, romantičara uvukle u katoličke molitvenike. Velika je zasluga benediktinskoga reda u tome što je objelodanjivao svoja znanstvena istraživanja i pokazao koje je odlično mjesto u životu prvih kršćana zauzimala službeno organizirana svečana liturgija. A pape, koji su neprestance željeli da se molimo u duhu Crkve i zajedno s njom, blagoslivljali su liturgijski apostolat benediktinaca koji su se dali na raspačavanje misala u prijevodu. Taj je liturgijski pokret započeo u Francuskoj polovicom XIX. stoljeća sa solesmeskim opatom don Guérangerom, a onda se razmahao u ostalim katoličkim zemljama. Poglavito su u Francuskoj bili veliki plodovi te liturgijske obnove. Književnici kao Huysmans, Claudel, Baumann klicali su puni radosti i ushićenja, čitajući besmrtne stranice misala i časoslova. Tvrdili su i da one svojom ljepotom nadmašuju prva remek-djela svjetske književnosti. Mnogi su se ljudi obratili čitajući službene molitve Crkve ili slušajući gregorijansko pjevanje.
Neki su skeptični duhovi držali kako je misal za neobraćene ljude, a narod ga ne će razumjeti. Prevarili su se. Kada u Francuskoj dođete u crkvu, vidjet ćete kako veliki broj vjernika, od pučkoškolaca do staraca, drži u rukama misal i prati svećenikove molitvenike. Budući da je misal riznica teološkoga znanja, razumije se da su plodovi toga liturgičnog života veliki.
Mi Hrvati obično nešto zakasnimo. Pobožnost našega naroda još je prilično neliturgična. A sveta Crkva želi da mi osjećamo s njom, da se molimo s njom i živimo s njom. Naša je pobožnost još odviše pod utjecajem sentimentalizma. Hvala Bogu, valovi liturgijskoga pokreta počeli su se prelijevati i u naše krajeve i moramo biti zahvalni svakomu tko nešto pridonese u liturgijskom odgoju naroda. Veliku korist nam je donio misal dr. Kniewalda, djela oca Vlašića. Uspjeh drugoga izdanja liturgijskoga molitvenika I s u s p r i j a t e l j m a l e n i h, prilično jasno svjedoči kako su potrebne takve knjige.
O. Milan Pavelić, jedan od naših najboljih stilista, uredio je taj molitvenik i on je, bez obzira na sadržaj i s čisto formalnoga, estetskoga gledišta, pravo remek-djelo.
Tako u njemu nalazimo znatan broj crkvenih himana prevedenih na hrvatski te nas se doimaju kao original. Neki su pojednostavnjeni i odgovaraju dječjem shvaćanju.
Čitav molitvenik je liturgičan. Sve je usredotočeno na svetu misu, a liturgijska godina zastupljena je najljepšim hvalospjevima. Brojne slike popraćene stihovima od velike su pedagoške vrijednosti i bude kod djece razumijevanje za sv. misu. Uz liturgični dio, molitvenik sadržava glavne litanije, molitve, narodne crkvene pjesme. A sve je namijenjeno mladeži koja će nakon toga molitvenika lakše moći pratiti potpuni misal.
Dao Gospodin da mnoga dječica koja se budu služila tom knjižicom osjete u sebi zvanje da jednom postanu misnicima Božjim i da taj mali misal odgoji takav naraštaj koji se ne će dosađivati pod misom, već će shvatiti kako je Sveta žrtva središte kršćanskoga života.

Dr. Iv. Merz