Sabrana djela - Liturgija

Članak u word dokumentu

KATOLIČKI TJEDNIK
Sarajevo, 5. lipnja 1927., II. god., br. 23., str. 8

Gregorijansko crkveno pjevanje i
Katolička akcija


Među najzaslužnije muževe na području glazbe pripada papa Pio X. On je 22. studenoga 1903. izdao okružnicu (motu proprio) o crkvenoj glazbi u kojoj se lijepo iznose i umjetnički poredana načela Katoličke crkve o tom predmetu. Ta okružnica vrijedi kao crkveni zakonik za sve biskupije rimskoga obreda. - Temeljna misao ovoga zakonika jest da nije u duhu Crkve pjevati pod misom, već s â m u m i s u v a l j a p j e v a t i. Zatim, da se gregorijansko pjevanje koje označava savršenstvo crkvene glazbe polako, ali sustavno, uzmogne uvoditi onamo odakle ga je moderni duh istjerao. Osnovani su posebni zavodi za proučavanje tih melodija i za odgoj dobrih zborovođa. Isto i cecilijanska društva - i to ona koja se s t r o g o drže naputaka Sv. Stolice – štoviše mnogo pridonose širenju ovih melodija "koje su se porodile u neoskvrnjenom krilu Crkve od Duha Svetoga prema uzoru anđeoskih melodija (sv. Hildegarda: Scivias) među vjernim pukom. Tko god ih je slušao kako lijepo pjevaju sigurno će zaželjeti da se pridruži anđeoskim zborovima: "jer ako je ta pjesma tako divna već na ovoj zemlji, kakva li mora tek biti na nebu". (Izjava jednoga vojnika koji je slušao 20 tisuća vjernika kako koralno pjevaju u Vicenzi u Italiji).
Sadašnji Sv. Otac Pio XI. pozvao je i Katoličku akciju da se pridruži ovomu apostolatu gregorijanskoga pjevanja. Prvi koji se odazvao tomu pozivu bio je Savez talijanskih katoličkih djevojaka sa svojih pola milijuna članica. One su izdale poseban gregorijanski molitvenik i u svojim društvima uče takvo pjevanje. Time su ove djevojke postale pravim apostolima gregorijanske obnove u talijanskim župama.
Nedavno je Sv. Otac poslao vlastoručno pismo presvijetlom g. Rodolfu, biskupu u Vicenzi u čijoj je biskupiji jedno od središta liturgijske obnove u Italiji. Pismo osobito ističe kako i Katolička akcija ima svoj velik udio u ovoj obnovi. Ono glasi:
"Od svega srca podjeljujemo apostolski blagoslov premilom Talijanskom društvu svete Cecilije, delegatima i njegovim članovima. Neka sve većim žarom ustraju u svome umjetničkom apostolatu što su ga stavili u službu Službe Božje jer u svetoj liturgiji kršćanska vjera i pobožnost nalaze svoj najuzvišeniji i najdivniji izričaj. Živo želimo da nađu sve širi i djelotvorniji odaziv kod svjetovnoga kao i redovničkoga svećenstva, kao i kod vođa Katoličke akcije i kod svih vjernika. - 6. II. 1921. – Papa Pio XI."