Sabrana djela - Liturgija

Članak u word dokumentu

POSESTRIMSTVO
1922. - 1925.

Ivan Merz

LITURGIJSKI KUTIĆ

UVOD


Tijekom tri školske godine tj. 1922./23, 1923./24. i 1924./25. bl. Ivan Merz vodio je u katoličkom časopisu za žensku mladež rubriku «Liturgijski kutić». U svakom broju obrađivao je po jednu liturgijsku temu. Ukupno je objavio 25 članaka.

Svi ovi članci čine jednu cjelinu tako da se mogu smatrati kao mali liturgijski tečaj o osnovnim liturgijski pojmovima te o načinu kako svoj duhovni život utemeljiti na velikom duhovnom bogatstvu što ga vjerniku pruža katolička liturgija i povezanost s njome. Svi ovi članci proizašli su iz osobnog iskustva bl. Ivana jer je on sam živio dubokim liturgijskim životom. Stoga je i mogao napisati ovako divne misli o liturgiji. Čitajući ove članke ostajemo zadivljeni kako je Božja milost tako duboko prožela i preobrazila dušu bl. Ivana Merza koji je u liturgiji-bogoslužju Crkve našao mjesto svoga svakodnevnog susreta i druženja s Božanstvom.

*************

Upozoravamo čitatelja da je označavanje brojeva Posestrimstva počinjalo s početkom školske godine, tj. mjesec rujan bio je br. 1, a godište je završavalo sljedeće godine u mjesecu lipnju s brojem 10.

U nastavku donosimo popis naslova po rednom broju članka i prema godinama izlaženja. Brojevi u zagradama označuju redni broj časopisa u odnosnom godištu. Neki su brojevi objavljeni kao dvobroj što je i naznačeno.
Originali ovoga časopisa mogu se pronaći u Znanstvenoj biblioteci D. I. «Juraj Habdelić», Zagreb, Jordanovac 110, kao i kod Suradnica Krista Kralja u Zagrebu.

o. Božidar Nagy, postulator

POSESTRIMSTVO
Šk. god. 1922./1923.

Članak u word dokumentu

1. Poznavanje liturgije uvjet je za djelotvornu pobožnost
2. Vrijednost  liturgijske molitve
3. Liturgija živi s crkvenom godinom
4. Duboko značenje liturgije
5. Važnost crkvenoga pjevanja
6. Oprema oltara
7. Vladanje u crkvi
8. Crkva je sveto mjesto
9. Priprema za prvi Euharistijski kongres
10. Liturgija je Božje umjetničko djelo
 
 

11.(1)  Važnost sv. Pričesti za liturgijski život
12.(2)  Značenje duhovnoga štiva
13.(3)  Čitajmo životopise svetaca!
14.(4)  Advent
15.(5)  Božićni ciklus - tajna utjelovljenja
16.(6-7) Uskrsni ciklus - tajna otkupljenja
17.(8-9) Uskrsni ciklus - tajna otkupljenja
18.(10)  Poduhovski ciklus - tajna posvećenja
 
 
 
19.(1-2) Poduhovski ciklus - tajna posvećenja
20.(3)  Liturgijska reforma pape Pia X.
21.(4)  Motu proprio o crkvenoj glazbi pape Pia X.
22.(5-6) Sklad između glazbe i liturgijskih odredaba
23.(7)  Odlike gregorijanske i palestrinske glazbe
24.(8)  Mjesto pučke crkvene pjesme u liturgiji
25.(9-10) Naputak o crkvenoj glazbi