Sabrana djela - Liturgija

Članak u word dokumentu

POSESTRIMSTVO
Šk.god. 1923./1924.
Godište II.


POSESTRIMSTVO
Zagreb, rujan 1923., II./ br. 1, str. 13-14

LITURGIJSKI KUTIĆ (11)
Važnost sv. Pričesti za liturgijski život

Jesi li kada, posestrimo, učila liturgiku? A je li Ti sada još što u glavi? Sumnjam. Naime, ako se radi o zbiljskom, sređenom znanju. Pojedini rastrgani odlomci - to da. Ali i to sve netočno, nesigurno, bez pravoga smisla i veze. Možda si, čitajući Liturgijski kutić u Posestrimstvu, došla sada do toga da na te stvari više svraćaš pažnju, a možda već i moliš iz misala. Međutim, još uvijek se vrti po Tvojoj glavi mnogo različitih imena i izraza i baš ni sama ne znaš kako bi prošla da tkogod pripremi kakav mali ispit o tim stvarima, na kojem bi i Ti morala odgovarati.

Zašto se sve to tako nestalno pamti i tako teško sređuje? Jer se liturgija ne “buba” napamet; ona se mora proživljavati. Kao što put koji si sama obavila, pamtiš do u najmanje sitnice, dok bi tuđi opis istoga puta, ako ne poznaš krajeve, mogla dugo učiti, a niti bi ga tako lako zapamtila, a još manje bi imala jasnu sliku samoga puta.

Svakako je jedan uvjet proživljavanja liturgije živjeti s mijenama crkvene godine. O tomu smo govorili lani, a uzeli smo to i za poseban program ove godine, kad smo obećali donositi sustavne bilješke o različitim svetkovinama pojedinih mjeseci. Nego, budući da crkvena godina počinje tek s došašćem, a ne bi bilo zgodno početi kad je ona već pri kraju, pričekat ćemo s bilješkama još do studenoga.

Međutim, želimo upozoriti i na drugi uvjet. Hoćemo li proživljavati liturgiju, tj. da svaki obredni čin dobije svoj pravi smisao i svaka molitva djeluje na dušu onako kako joj uistinu odgovara, trebamo i mi doživljavati ono što doživljava svećenik za oltarom. Drugim riječima: liturgijsko praćenje sv. mise je ne samo najbolja priprava za sv. Pričest, kako smo jednom prije rekli, nego je sv. Pričest u vezi s misom njegov bitan uvjet. U nas je, doduše, u većini slučajeva običaj da se pričest za vjernike obavlja tek poslije čitave mise, ali je mi trebamo svakako uklopiti u svoje misne molitve i tako se nastojati uvijek kad slušamo sv. misu i pričestiti. Pa ako nam koji put zaista nije moguće primiti sv. Pričest, na njezino mjesto treba svakako doći duhovna Pričest. Tako ćemo upravo neopazice prijeći na običaj česte odnosno svakidašnje sv. Pričesti, a ako smo to do sada činili, taj običaj obavljen na ovaj način bit će nam mnogo plodonosniji. A to će biti upravo u duhu zaključaka euharistijskoga kongresa čije provođenje treba svakoj posestrimi osobito biti na srcu.


POSESTRIMSTVO
Zagreb, listopad 1923., II./ br. 2, str. 34-35

LITURGIJSKI KUTIĆ (12)
Značenje duhovnoga štiva

Jedna je posestrima željela da ovdje kažemo nekoliko riječi o duhovnome štivu. To je baš i opravdano iza onoga što smo govorili u posljednjem broju o važnosti sv. Pričesti za naš duhovni, a napose liturgijski život jer, kako kaže neusporedivi pisac "Nasljeduj Krista", "dvoje ćutim da mi je potrebno u ovom životu, bez čega ne bih mogao podnijeti ovoga jadnog života. Držanu u tamnici ovoga tijela, priznajem da mi nedostaje dvoje, naime jela i svjetlosti. Zato si mi, slabiću, dao sveto Tijelo svoje za okrjepu duši i tijelu i postavio svjetiljku nogama mojim riječ Tvoju." (Ps. 118., 205.) Bez toga dvoga ne bih mogao dobro živjeti jer je riječ Božja svjetlost duši mojoj i sakrament tvoj kruh životu. Može se također reći da su to dva stola, postavljena s ovu i onu stranu u riznici svete crkve. Jedno je stol svetoga žrtvenika i kruhom svetim, to jest s dragocjenim Tijelom Kristovim. Drugo je stol božanskoga zakona u kojemu je sveti nauk što uči pravu vjeru i pouzdano vodi iza Zastora gdje je svetinja nad svetinjama. Hvala Ti, Isuse Gospodine, svjetlosti vječnoga vidjela, za stol svetoga nauka što si nam ga spremio po slugama svojim prorocima, apostolima i drugim učiteljima." (Naslj. Krista, knj. IV., gl. 11.). Tko bi ljepše, a ujedno kraće izrazio važnost i značenje duhovnoga štiva? A time je ujedno kazana i njegova glavna podloga: čitanje proroka i apostola; a eto, upravo nam to i Crkva u liturgiji stavlja pred oči. Sastavni dio sv. mise jest poslanica i evanđelje, a baš taj dio mise se i naziva "Kršćanski nauk" (v. Rimski misal str. 482.). Poslanica je redovno upravo i uzeta iz proroka i apostola (kako kaže “Nasljeduj Krista”), a kako je ona priprava za evanđelje, jasno je kako upravo u ova dva dijela sv. mise Crkva na najljepši način stavlja vjernicima pred oči baš onaj nauk koji prema duhu liturgijske godine tomu vremenu najviše odgovara. Tko pobliže promatra evanđelja crkvene godine, vidjet će kako je u njima divno složen čitav sustav kršćanskoga života. Zato je, svakako, najčvršća osnovica duhovnomu štivu Sv. pismo, u prvome redu onako kako ga je Crkva priredila u liturgiji, a onda i u potpunim izdanjima Sv. pisma, osobito evanđelja, djela i poslanica apostolskih. Da dublje prodremo u duh i smisao ovih vječnih knjiga, dobro dolaze komentari i njihovi tumači. Tako časopis "Nedjelja" donosi tumačenje nedjeljnih i blagdanskih poslanica i evanđelja. No, kao što je uz liturgijsku pobožnost ne samo dopuštena i osobna, posebna, individualna, tako i u duhovnomu štivu možemo ovoj liturgijskoj pouci dodati čitanje djela koja poglavito odgovaraju našem obrazovanju, temperamentu, dobi i duševnim darovima i smjeru u kojem se kreće naš život. No, o tome ćemo govoriti drugi put.


POSESTRIMSTVO
Zagreb, studeni 1923., II./ br. 3, str. 60-61

LITURGIJSKI KUTIĆ (13)
Čitajmo životopise svetaca!

U toj kategoriji ima mnogo djela koja odgovaraju svakomu i mogu se u svako doba čitati; to su djela asketske literature kao “Nasljeduj Krista”, “Katolik na djelu”, “U školi trpljenja” i mnoga druga poznata djela. Ali i tu postoji vrsta knjiga koje možemo vezati uz liturgijsku pobožnost; to su životopisi svetaca. Život i djela svoje svete zaštitnice i one svetice koju smo izabrali svojim uzorom uvijek trebamo čitati i proučavati, nastojeći ih nasljedovati u njihovim krjepostima. Osim toga trebamo tražiti i nove uzore i šire poglede, unoseći ujedno i ugodnu promjenu u svoj duševni život. To ćemo najbolje učiniti ako svaki mjesec proučavamo život pokojega sveca ili svetice koji se baš u tome mjesecu slave. Tako je, na primjer, u mjesecu rujnu naš Bl. Marko Križevčanin (7. rujna) i Sv. Mihajlo Arhanđeo (29.), u listopadu Sv. Franjo Asiški (4.), Sv. Terezija (15.) i Sv. Marija Margareta Alacoque (17.), a sada u studenome Sv. Stanislav Kostka (13.) (hrvatski životopis od Brixyja), Sv. Elizabeta (19., životopis od Alb. Stolza u hrvatskom prijevodu) i Sv. Katarina (25.), u prosincu Sv. Franjo Ksaverski (3.) i Sv. Ambrozije (7.), a osim toga je dakako taj mjesec ispunjen pripravom za Kristovo rođenje i razmatranjem tih velikih tajna vjere. Naveli smo ovdje samo najvažnije i najpoznatije svece do čijih je životopisa razmjerno lako doći i čiji je život pun onakva rada o kojemu bi baš nama bilo vrlo dobro i potrebno razmišljati. Eto, dakle, vidite koliko je obilno polje duhovnoga štiva i ne trebamo ga dugo tražiti; ali još je važnije od samog izbora štiva da se ono uvijek čita s pravom korišću. A to će biti: 1.) ako razmišljamo i gledamo što više dobrih misli nastaviti na ono što čitamo; 2.) ako čitamo s tvrdom nakanom da ćemo ono što čitamo primijeniti na svoj život i tako napredovati u krjeposti; 3.) ako duhovno štivo uokvirimo kratkom molitvom kojom molimo od Boga što veću korist. Kod toga se možemo poslužiti s nekoliko redaka izvađenih iz knjige "Nasljeduj Krista": Prije čitanja: "Govori, Gospode jer sluga Tvoj sluša. (1. Kralj. 3., 9.). Ja sam sluga Tvoj; daj mi razum da spoznam svjedočanstva Tvoja (Psalam 118., 125.). Govori mi na bilo kakvu utjehu duše moje i na popravak čitavoga mnoga života, a Tebi na hvalu i slavu i na vječnu čast. Amen." A poslije čitanja: "Prikloni srce moje na riječi usta Tvojih, Gospode Bože moj, vječna Istino, da možda ne umrem i ne ostanem bez ploda, ako budem samo izvana opomenuta, a unutra ne budem raspaljena; da mi ne bude na propast riječ koju sam čula, ali nisam ispunila; spoznala, a nisam ljubila; vjerovala, a nisam držala. Amen". (Nasljeduj Krista III. 2.)


POSESTRIMSTVO
Zagreb, prosinac 1923., II./ br. 4, str. 67-69

LITURGIJSKI KUTIĆ (14)
Advent


Toga će se dana iz brdina cijediti novo vino, a mlijeko i med će teći s brežuljaka, aleluja.

Joel 3.18.

Liturgijska godina u neku je ruku fotografija cijele ekonomije spasa. S adventom ona započinje i zato je posve razumljivo da su četiri adventska tjedna odraz onih četiriju tisuća godina koje su protekle prema poimanju Židova od Adamova grijeha do dolaska Emmanuela - Isusa Krista. Čovječanstvo bi jamačno zaboravilo na ono očajno stanje u kojem su se nalazili narodi prije dolaska Spasitelja; no sv. liturgija nam sugerira onaj duh osame i bijede i sili nas da i mi tako proživljavamo ona ista duševna stanja, u kojima su bili ti stari narodi. Tek kada osjetimo u duši svu tu moralnu bijedu staroga vijeka, moći ćemo razumjeti zahvalnost ljudskih duša, kada je stigao Onaj kojega su naviještali proroci.
Svijetla zraka nade ove adventske epohe jest pomisao na dolazak Spasitelja. Liturgija je umjetnički odraz toga nestrpljivog iščekivanja Spasitelja; što se više približava Božić, to Crkva svojim pjesmama nestrpljivije i pjeva i dozivlje Božanskoga Zaručnika.
Ljepota liturgijskoga teksta u adventsko doba tako je čarobna da bi svako opisivanje bilo uzaludno. Posestrime neka čitaju tekst mise i neka meditiraju sljedeće velike antifone, koje u sebi zapravo sadržavaju cijelo značenje adventa. Ako mogu od kojega svećenika pribaviti Antifonar, moći će u njemu naći one nebeske melodije, po kojima se pjevaju ova mala remek-djela.
17. prosinca: "O Mudrosti, koja si izašla iz usta Svevišnjega, koja dosiže od jednoga kraja drugomu i koja moćno i blago sve raspoređuješ: dođi da nas podučiš u putovima razboritosti."
18. prosinca: "O Adonai (Bože), koji si se pokazao Mojsiju u plamenu ognjenog grma i koji si mu dao zakon na brdu Sinaju: dođi da nas otkupiš raširivši svoju ruku."
19. prosinca: "O korijene Jesse, koji si kao zastava narodima, pred kojima će i sami kraljevi šutjeti i koga će narodi kazivati: dođi da nas oslobodiš i nemoj više oklijevati."
20. prosinca: "O ključu Davidov i žezlo kuće Izraelove, koji otvaraš, a da nitko ne može zatvoriti, i zatvaraš a nitko ne može da otvori: dođi i izvedi iz kuće zatvora zarobljenika, koji čami u mraku i sjeni smrti.
21. prosinca: "O Istoče, odraže vječnoga svjetla i sunce pravednosti: dođi i rasvijetli one koji čame u mraku i sjeni smrti.
22. prosinca: "O kralju naroda i njihov žuđeniče i kamenu povezniče, koji ujedinjuješ dva naroda (Židove i pogane): dođi i spasi čovjeka kojega si od blata stvorio.
23. prosinca: "O Emmanuele, Kralju i zakonodavče naš, koga narodi iščekuju, i Spasu njihov: dođi da nas spasiš, Gospode Bože naš!

Doba adventa, doba je pokore. Neka se posestrime priprave samozatajom na dolazak maloga Božića. Kod odijevanja neka radije biraju tamnu nošnju, koja najbolje odgovara cijelom ugođaju ovog doba iščekivanja.


POSESTRIMSTVO
Zagreb, siječanj 1924., II./ br. 5, str. 103-105

LITURGIJSKI KUTIĆ (15)
Božićni ciklus - tajna utjelovljenja
Božić i Bogojavljenje

Dok je vladala sveopća tišina nad svim stvarima

i dok je noć prevalila polovicu svog puta, Tvoja sve-

moćna Riječ sišla je, Gospode s kraljevskoga prijestolja.

(Knjiga Mudrosti 1.14.)

Veliko je, moja predraga braćo,

veliko je, velim, dostojanstvo

dostojanstvenika Crkve...

(sv. Ivan Zlatousti, 59. o sv. Ivanu).


Moje je srce spremno, o Bože, srce je moje spremno. Pjevat ću i

reći ću psalam Gospodu. Ustani, o slavo moja, digni se psaltiru,

i ti, harfo; ja ću se dići u ranu zoru.

(Psalam 56./7.)


Liturgija je u neku ruku projekcija neba na zemlju. Sam Bog - Presv. Euharistija - središte je liturgije. Svećenstvo i narod obavlja razne kretnje, čita divne molitve, pjeva anđeoske pjesme i pali miomirise, krasi hram Božji cvijećem i djelima svih umjetnosti. Nema nijedne stvari na cijelome svijetu, niti ijednoga zvanja među ljudima koje ne bi surađivalo kod božanske liturgije. Cijelo kretanje svemira, sav žar sunca, svi vjetrovi i sve kiše napokon dovode do toga da pšenica sazri, koja će postati nosiocem samoga Boga. Seljaci i vinogradari pripravljaju svete česti, pobožne duše priređuju raznovrsna misna ruha, zlatari izrađuju kaleže, slikari nabožne slike, kipari kipove itd. A sam Trojedini Bog, nadahnjujući Crkvu, stvarao je sv. liturgiju, koja nosi na sebi pečat trojednosti. Tri su velike svetkovine oko kojih je raspoređena crkvena godina; to su Božić, Uskrs i Duhovi. O Božiću razmišljamo o tajni utjelovljenja, o Uskrsu o tajni otkupljenja, a o Duhovima o tajni posvećenja. Oko ove tri svetkovine koncentrično kruže razni planetarni sustavi drugih svetkovina, a uspomene na velike miljenike Božje, a osobito na Bl. Djevicu Mariju, zasjaše poput kakvoga kometa nenadanim sjajem unutar toga planetarnog sustava.


Mi ćemo se i ovaj put držati naše metode i prevest ćemo nekoliko lijepih tekstova, koji mogu služiti kao podloga za razmatranja. Zadnji smo put obradili advent, a danas ćemo se zabaviti božićnim i bogojavljenskim razdobljem. Time bismo dovršili tajnu utjelovljenja i morat ćemo zatim preći na liturgiju otkupljenja.
Kao uvod u ovaj članak uzeli smo iz brevijara tri razne rečenice. Prva sadržava glavni motiv svih božićnih molitava, a zadnja nam pokazuje kakva mora biti zaručnica Isusova, koja hoće slijediti život i djela svog Zaručnika od Bogojavljenja pa sve do nedjelje sedamdesetnice (17. veljače). - Moto, koji je u sredini, izvađen je iz 7. čitanja svetkovine sv. Tome Canterburijskoga (+29. prosinca 1170.). Ovaj nas sveti biskup poučava kako moramo braniti slobodu sv. Crkve, koja je savršeno društvo i koja može nezavisno od svake vremenite vlasti širiti svoje poslanstvo. Njega su pogubili vojnici jer nije htio da potpiše veze, koje nisu bile u skladu sa slobodom sv. Crkve. Razni nam sveci prema tome pokazuju kako valja u stanovitim prigodama primjenjivati Kristova načela na javni i privatni život. Ogledajmo još nekolicinu.


17. siječnja: sv. Ante pustinjak (+ 356 u Egiptu). “Tolika je bila njegova slava da su mu se Konstantin Veliki i njegovi sinovi pismeno preporučili u molitve” (6. čitanje) O kako svijet danas slabo razumije značenje pokorničkih resova! Kako i mi sami imamo tako malo vjere u čisto duhovna sredstva! Mi ne znamo da su čovječanstvu uvijek potrebni "mistični gromobrani" (Huysmans), koji će na se svući srdžbu Božju. A koje je to moćno oružje u rukama tih duševnih atleta? Evo što nam ovaj osnivač redovništva (koji živi u zajednici) veli: "Vjerujte mi, moja braćo, sotona se boji pobožnih bdijenja, molitava, postova, dragovoljnog siromaštva, milosrđa i poniznosti, ali osobito žarke ljubavi spram Krista, našega Spasitelja..." Tako eto preobraženi isposnik IV. stoljeća daje članovima Katoličke akcije dvadesetog stoljeća posve suvremen savjet.


21. siječnja. Tko ne poznaje život trinaestogodišnje mučenice sv. Agneze? Brevijar na neobično lijep način prikazuje ovu zaštitnicu djevojaka. Donosimo samo neke izvatke iz teksta; ovaj bi mogao služiti kao uzorak za živu sliku.
Blažena Agneza, usred ognja, molila je raširenih ruku ovako: "... Evo me gdje dolazim Tebi (Isuse), koga sam ljubila, koga sam tražila, za kim sam uvijek žudila."
"Natrag od mene, mamilo smrti, jer sam bila predmetom jednog drugog ljubljenika."
"Nakitio je moju ruku i vrat moj dragim kamenjem i postavio na moje uši dragulje neizmjerne vrijednosti."
"On je postavio znak na moje lice, da ne pripustim drugog ljubljenika osim njega.“
"Ja ljubim Krista... i on je milovao moje uši skladnim melodijama. Kada ga ljubim, neoskvrnjena sam, kada ga se taknem čista sam; kada ga posjedujem, djevicom sam. On me je darivao prstenom kao znakom vjernosti, okitio me je bogatim đerdanom."
"Odjenuo me je u odijelo vezeno zlatom, nakitio me je divotnim đerdanima." - "Udisala sam med s njegovih usana i njegova krv rumeni moje obraze."
"Zaručnica sam Onoga koga anđeli poslužuju, Onoga čijoj se ljepoti dive sunce i mjesec" - "Dijelite sa mnom radost i čestitajte mi, jer sam zadobila sa svim ovim svetim djevicama sjajno prijestolje".


POSESTRIMSTVO
Zagreb, veljača i ožujak 1924., II./ br. 6 i 7, str. 128-131

LITURGIJSKI KUTIĆ (16)
Uskrsni ciklus - tajna otkupljenja
Nedjelja sedamdesetnica i korizma
(17. II. - 5. III. - 5. IV.)

Kako bismo mogli pjevati pjesmu
Gospodnju, govoraše narod izraelski,
dok se nalazismo u stranoj zemlji?Milostinja - Post - Molitva - Nemrs
U božićno smo se doba uvjerili da je Bog uzeo na se lik ljudski, a sada ćemo razmatrati o načinu kako Isus ljudski rod odijeva u odijelo Božanstva. Tri nas razdoblja vode sa svojim stupnjevima sistematski u borbu proti sotoni, oholosti i sjetilnosti dok se napokon ne srušimo iznemogli pred Kalvarijom, razmatrajući o smrti našega Poglavice...
U doba se nedjelje sedamdesetnice sv. Crkva zaodijeva u ljubičasto odijelo; više se ne čuju ni Gloria ni Aleluja. Polako božićna radost iščezava iz naše duše i mi se spremamo da zajedno s Isusom započnemo divovski boj. Sa sv. Crkvom razmišljamo o ljudskoj bijedi i o grijehu Adamovu sa svim njegovim užasnim posljedicama. U našoj se duši budi vizija svih nesreća ljudskoga roda tamo od zločinstva Kainova pa sve do onih legija bolesnika, siromaha, prezrenih, koji cijeloj povijesti ljudskoga roda daju posebno obilježje.
Uzalud ćemo tražiti u brevijaru u ovo razdoblje mjesta koja bi odisala radošću i koja bi nas zablještavala sjajem, kojemu smo se divili u božićno doba. Ugođaj je brevijara ozbiljan: sv. Crkva razmišlja o riječi Božjoj u Starome zavjetu i želi da nam na taj način rastumači smisao suvremenoga života. Kao primjer navodimo 5. čitanje (nedjelja šezdesetnica) od sv. Ambrozija o simboličnom značenju događaja koji su se zbili u doba patrijarha Noe. "Još se k tomu Bog zaprijeti da će istrijebiti čovjeka: 'Istrijebit ću, kaže on, sve od čovjeka pa do životinja, od gmazova sve do ptica nebeskih'. (Gen. 6.,7.) Čime su nerazumne životinje uvrijedile Boga? One nisu nimalo zgriješile, ali zato što su bile stvorene poradi čovjeka, logično su i one morale propasti iza čovjeka, koji se dakako nije mogao njima služiti. U višem značenju, ovo nam mjesto dokazuje istinu da čovjek posjeduje sposobnost umovanja. Definicija je čovjeka uistinu: živa životinja, smrtna i razumna. Ako se u njemu slučajno ugasi ono što je najbolje, ugasi se u njemu i osjećaj i više se kod njega ništa ne može spasiti, ako kreposti - toga temelja spasa - nestane." Na taj se način svi događaji Staroga zavjeta daju simbolički protumačiti i sve činjenice materijalnoga svijeta imaju zadaću da nam služe kao komentar, kao vidljiva ekspresija raznovrsnih realnosti nevidljivoga svijeta.
Svetkovina sv. Matije apostola i mučenika, koji je zasjeo na biskupsko prijestolje izdajnika Jude, resi poput žarkog rubina tamni niz dana od Nedjelje sedamdesetnice do Pepelnice.
Nakon Pepelnice sveopća Crkva počinje odlučni boj. Velike su to duhovne vježbe, u kojima milijuni vjernika razmatraju o padu čovjeka i svojim vlastitim grijesima. Doba korizme doba je osobite milosti, naše se duše pročišćuju u dragovoljnom trpljenju, oslobađaju se veza ovoga svijeta i svom se snagom priljubljuju uz okrvavljeno Božansko Srce, naš Spas i utjehu našu. "Obdržavanje je korizme, veli papa Benedikt XIV., veza našeg vojničkog službovanja; po njemu se razlikujemo od neprijatelja Križa Isusa Krista; po njemu odvraćamo bičeve Božjega bijesa... Oslabi li ovo obdržavanje, to se to se događa na štetu slave Božje, na sramotu katoličke vjere, a kršćanske duše dolaze u opasnost. Bez svake dvojbe ova nehajnost postaje vrelom nesreća za narode, katastrofa u javnim poslovima, nezgoda za pojedince." (Encikl. od 29. V. 1741.) Kako li je u našemu narodu ostalo u tom pogledu? A u Katoličkoj akciji? Ne leži li tu razlog mnogih neuspjeha na svim područjima naše djelatnosti?
Sama ceremonija Pepelnice, koja je u dušama mnogih književnika ostavila nezaboravne dojmove, usredotočuje u sebi sav misterij zemnoga života. Molitve, koje se tom prigodom pjevaju i mole, prava su remek-djela ljepote i dubine: "O Bože, koji ne želiš smrt već pokoru grješnika, dobrohotno pogledaj: slabost ljudske naravi i udostoj se u svome milosrđu blagosloviti ovaj pepeo, koji želimo postaviti na svoje glave, da tako izrazimo svoje ništavilo i zaslužimo oproštenje; da, priznavajući da smo pepeo i da ćemo se za kaznu naše pokvarenosti pretvoriti u prah, zaslužimo dobiti od Tvoga milosrđa oproštenje svih naših grijeha i nagradu obećanu onima koji čine pokoru."
Blagovijest i svetkovina sv. Josipa na momente prekidaju naše tužno raspoloženje i podsjećaju nas da je korizmeno vrijeme samo velebna škola odgoja i da unatoč trapljenju imamo na nebu divnu Majku i moćna Zaštitnika.
21. ožujka Crkva slavi sv. Benedikta, čiji je red stekao najveće zasluge za sv. liturgiju. Prva je karakteristika ovoga reda da sve ostale službe zapostavlja liturgijskim obredima jer su oni najsavršeniji način obožavanja Presv. Trojstva. Regula sv. Benedikta i sv. liturgija urodila je obilnim plodom: taj red ima 55 tisuća svetaca.
Ugledajmo se u njih; posvećujmo se po sv. liturgiji.


POSESTRIMSTVO
Zagreb, travanj i svibanj 1924., II./ br. 8 i 9, str. 161-166

LITURGIJSKI KUTIĆ (17)
Uskrsni ciklus - tajna otkupljenja
Od Gluhe nedjelje (6. IV.) do 3. nedjelje po Uskrsu (10. V.)


Sveta nas liturgija sve bliže dovodi odlučnom času: uskoro će se dogoditi najveća tragedija koja je zapisana u povijesnim analima ljudskoga roda; ljudi će ubiti Boga, koji je sišao na zemlju da ih otkupi. Mi slijedimo Spasiteljeve stope: gledamo Ga kako sjedi kod Simona farizeja i odrješuje Mariju Magdalenu od njezinih grijeha (četvrtak u Gluhoj nedjelji). Idemo zatim tajno s Njim na proštenje u Jeruzalem, gdje slavimo svetkovinu Tabernakula (utorak u Gluhoj nedjelji). Isus ustvrdi iza toga da je zdenac vode žive, koja napaja dušu i naviješta skoru smrt. (U utorak u Gluhoj nedjelji, kad je rekao Židovima da je Bog, htjedoše ga kamenovati). Nakon što se vratio u Galileju, ponovno odlazi u Jeruzalem da tamo slavi godišnjicu posvećenja hrama. Židovi Ga hoće ponovno kamenovati jer je tvrdio da je s Ocem jedno (U srijedu Gluhe nedjelje Židovi sva ova djela Isusova ne mogu podnijeti i zaključuju da će Ga ubiti. Isus pobježe u Efrem na sjeveroistok Jeruzalema. (U petak Gluhe nedjelje.) Šest se dana prije Uskrsa vraća u Betaniju, gdje mu Marija Magdalena izlijeva na noge miomirisno ulje.
Razmatrajmo na temelju evanđelja ovo mukotrpno apostolsko djelovanje Spasiteljevo. Zamislimo Njegova bdijenja kad po noći, osamljen i obavijen mržnjom rođaka, On ipak ne sustaje. On nosi u duši svojoj viziju novoga poretka, razmišlja kako će završiti započeto djelo - Crkvu. Neka naša duša postane ogledalom Spasiteljeve duše. - Veliki nam tjedan prikazuje kraljevski ulazak Spasiteljev u Jeruzalem. (U subotu Gluhe nedjelje.) Na Veliki utorak ide predvečer na Maslinsku goru i proriče apostolima skoru smrt. Vraća se u Jeruzalem na Veliki četvrtak na posljednju večeru (V. č.). Sljedećeg ga dana razapnu na Kalvariji izvan grada. (Cvjetnica, V. utorak, srijeda i petak). Istoga dana polažu Ga u grob, a u nedjelju uskrsne proslavljen.
Svi su ovi momenti izraženi u svetoj liturgiji. Svaki dan u ova dva tjedna ima svoju posebnu misu i sv. Crkva razmišljajući o zadnjim tmurnim, teškim danima svoga Zaručnika gotovo zaboravlja na živote svetaca. Blago onima zemljama, gdje ima kontemplativnih redova i gdje vjernici mogu prisustvovati svim dirljivim ceremonijama Velikog tjedna. Mi bismo morali posvuda raširiti misao da se prigodom proslave tisućgodišnjice hrvatskog kraljevstva oživi u našim krajevima benediktinski red, koji je u doba nar. dinastije slao Tvorcu u ime hrvatskoga naroda one hvalospjeve koje ima svaki narod da dâ svome Bogu.
Jedan je od najdirljivijih obreda pranje nogu, koji slijedi nakon što nas je sv. misa Velikog četvrtka podsjetila na osnivanje Presv. Euharistije i svećeničkog reda. Antifone, koje se tom prigodom pjevaju, iznose najljepša mjesta iz novozavjetnih knjiga, npr.: "Dajem vam novu zapovijed, da se međusobno ljubite. Kao što sam vas Ja ljubio..." (Iv. 13.,34.). Neka vjera, ufanje i ljubav, te tri kreposti ostanu u vama, ali je ljubav najveća među njima. Sada opstoji vjera, ufanje, ljubav sve tri; no najveća je između ovih ljubav." (Kor. 13.,13.)
Nije li obred Velikog petka, kada svećenstvo i narod potrbuške padaju na zemlju i ljube sv. križ - najveće umjetničko tragično djelo što ga uopće pozna književnost? Gdje je cijeli smisao ljudske povijesti, sva trpljenja milijuna ljudi od Adamova grijeha do Sudnjega dana bolje označen negoli upravo o tome obredu. A je li opet prava radost i gdje bolje i ljepše izražena negoli u obredima Velike subote, kad svećenik prigodom blagoslova vazmene svijeće zanosno zapjeva: Neka već klikne anđeosko mnoštvo nebesko, neka usklikne božanstvene tajne i za velikoga Kralja pobjedu neka jekne trublja spasenja: (V. Kniewald, Rimski misal, str. 254.). – Inače, pretpostavljamo da sve posestrime imaju tu knjižicu. Ako se u njihovu mjestu nalazi koja franjevačka crkva ili red koji ima svečano bogoslužje, neka prate svete obrede jer su oni u neku mrtvo slovo, ako se ne čuje pjevanje melodija, vide kretnje službenika, osjećaju mirisi itd. Postoji li ljepši i veličanstveniji hvalospjev vodi od blagoslova Krsnoga studenca? U njemu sv. liturgija prikazuje svu ulogu koju je voda imala pri spasenju duhovnog preporoda čovječanstva. Koja li zahvala ljudskoga roda ovoj neživoj, ali od Boga stvorenoj tvari? Bi li apstinenti mogli uopće izabrati ljepši pjevani himan od ovoga: "Koji duh učini da tečeš iz rajskoga izvora i zapovjedi da s četiri rijeke natapaš svu zemlju. Koji te gorku u pustinji učini pitkom ulivši slatkoću i žednom puku iz stijene izvede. Blagoslivljam te i po Isusu Kristu jedinom sinu njegovu, Gospodu našem, koji te u Kani galilejskoj divnim čudom i svojom moći pretvori u vino. Koji nogama po tebi hodi i od Ivana u Jordanu u tebi se krsti. Koji te zajedno s krvlju iz boka svojega izvede i učenicima svojim zapovijedi da krštavaju vjernike u tebi govoreći..." (Rimski misal, str. 295.). Tko bi nakon ovog himna vodi mogao još ustvrditi da je katolicizam prožet duhom protuprirodne askeze, koja nema smisla za ljepote naravnog svijeta?
Uskrsna je svečanost najveća u cijeloj liturgijskoj godini. Radost koja obuzima našu izmučenu dušu ima da bude slika vječnog Uskrsa koji ćemo uživati na nebu. Crkva na sve moguće načine izražava veselje. Služi se službenim nebeskim izrazom radosti "Aleluja" (Apos 19., 1. - 8.), pjeva stojeći antifonu "Kraljice neba raduj se", jer se tako pristaje pobjednicima. Vazmena svijeća neprestano gori i podsjeća nas da je Spasitelj još uvijek vidljivo nazočan na ovoj zemlji. Simbolično značenje bijelih odijela govori nam da budemo mirni poput neokaljanih anđela. Čuvajmo se, da zbog uskrsne radosti ne popustimo našim osjetilima koja smo tako junački krotili za vrijeme velikog korizmenog boja sa sotonom: "Čuvajmo se svake mlitavosti, svake neumjerenosti, svake razuzdanosti. Nastojmo se umjereno odmoriti, čuvajmo svetu čistoću da po ovoj čistoći duše zadobijemo, što zasada ne stječemo trapljenjem tijela". (Brevijar, Bijela nedjelja, 4 lekc., sv. Augustin).

Od 3. nedjelje po Uskrsu (10. V.) do Duhova (7. VI.)

Liturgija je treće, četvrte i pete poslijeuskrsne nedjelje puna nadnaravne radosti i uspomena na uskrsnulog Isusa. Hranimo Presv. Pričešću dušu i štitimo njome tijelo (Popr. 3. nedj. po Uskrsu). Uoči Spasova su Prosni dani, čija je zadaća da odvrati od nas pravednu srdžbu Božju i da se zatraži blagoslov za plodove zemlje. Otajstvo spasovske svetkovine pokazuje nam put, kojim će morati krenuti vjernici slijedeći svoga poglavicu. Uzašašće Gospodnje jest načelo našega posvećenja. "On se vije u nebesa, pjevajući predslovlje, da nas učini dionicima svoga Božanstva.“ Ova nas svetkovina dovodi do trećeg dijela liturgijske godine do Tajne posvećenja. Kada svećenik pročita evanđelje, u kojemu se govori o uzašašću Spasiteljevu, utrne se svijeća u znak da je Isus uzašao na nebo. Povedimo se za Bl. Djevicom Marijom koja je gledala odlazak svoga Sina i koja je čeznula za ujedinjenjem s Njim u nebeskom Jeruzalemu.

Duhovski i poduhovski ciklus - tajna posvećenja


Od Duhova (8. VI.) do 3. nedjelje po Duhovima (29. VI.)

"Danas se rodila Crkva", veli sv. Augustin govoreći o Duhovima. Poslije uskrsnuća Krist nam je vratio naša prava na božanski život, a o Duhovima nam daje ‚duha, koji oživljuje’". "Kao što je tijelo živo, jer je u njemu duša, isto tako duša dobiva život, koja se po milosti posvećujućoj ujedinjuje s Duhom Božjim." (Klement Aleksandrijski). Taj isti Duh, daje papi i biskupima nepogrješivost, koju mnogi nazivlju najsmjelijom dogmom katoličke vjere. Duhovi, taj crkveni Uskrs dolazi po svojoj veličini odmah nakon Uskrsa.
Advent nas je podsjećao na vladavinu Boga Oca nad izabranim narodom, Bog Sin je vladao od Božića do uzašašća, a Duh Sveti vladao od Duhova pa do kraja svijeta. Poduhovska nas liturgija podsjeća na ovu treću periodu. Kao što je papa na čelu hijerarhije, tako je Euharistija vrhunac sakramenta. Vladavina Duha Svetoga očituje se u Crkvi rimskoj, usred koje blista Presv. Sakrament. On je tih, nepomičan, ali njegovu vanjsku aktivnost preuzima katolička hijerarhija. Po svojoj Crkvi Krist nastavlja svoj život dajući nadu ljudima i poduhovsko je doba zato poglavito posvećeno životu svetaca koji su na uzoran način najviše radili za proširenje Isusova kraljevstva među ljudima. - To je duhovsko doba posvećeno posvećivanju duša, ta prva velika svetkovina počinje s blagdanom Presvetog Trojstva, ove dogme koja je polazna točka apostolskog djelovanja: krštenje u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Po svetoj euharistiji vjernici postaju dionicima božanskog života i sv. Crkve. Odmah nakon Presvetog Trojstva slavi se Tijelovo, svetkovina posvećena sakramentu Presvetog Tijela i Krvi.


POSESTRIMSTVO
Zagreb, lipanj 1924., II./ br. 10, str. 189-193

LITURGIJSKI KUTIĆ (18)
Poduhovski ciklus - tajna posvećenja
Od 3. nedjelje poslije Duhova (29. VI.)
do 16. nedjelje nakon Duhova (28. IX.)


Vidio sam je lijepu kao golubicu, koja se izdiže iznad
obala voda; neprocjenjiv se je miris u izobilju nalazio u
njezinoj odjeći. I cvjetovi ruža i ljiljani doline su je
opkoljavali kao u danima pramaljeća. Tko je ona koja se
diže u pustinji kao stup pare miomirisa, mirte i tamjana.
(Časoslov: Resp 1. lekcije od 15. kolovoza.)

Najveća svetkovina u poduhovskom razdoblju jest Velika Gospa. Ona rasvjetljuje poput žarkoga sunca one zelene dvadeset četiri nedjelje, što kao u nekoj povorci stupaju prema danu koji će nam na nebu pokazati "Sina čovječjega, gdje s velikom moći i velikim dostojanstvom dolazi na oblacima neba" (Mat. 24.,30.). Liturgija je ovoga dana puna poezije. Sveta Crkva tom prigodom čita Pjesmu nad pjesmama, koja slavi vezu Isusa Krista sa svojom Crkvom, "vezu Isusa Krista s dušama, koje pripadaju Crkvi, poglavito s Djevicom Marijom koja je najvjernija, najvrjednija duša Crkve" (M. Olier). Kada je Marija uzlazila na nebo, anđeoski su korovi pjevali puni radosti: "Tko je ona, koja se približava poput zore što se diže, lijepa kao mjesec, čista kao sunce, strašna kao vojska poredana u bojne redove. (Cant; 6., 9.). A duša je Marijina gledajući pred sobom slavu svoga Sina klicala:
"Neka me poljubi poljupcem svojih usana, jer su tvoja prsa bolja od vina, mirisna kao najdragocjeniji miomirisi. Tvoje je ulje razliveno i zbog toga su te djevice ljubile. Povuci me i za tobom letimo, za miomirisom tvojih miomirisa. - Kralj me je uveo u svoje odaje; mi ćemo klicati i drhtati od radosti sjećajući se tvojih prsa, koja su bolja od vina; prava te (srca) ljube. Crna sam ali lijepa, o kćeri jeruzalemska, kao svetohranište cedara, kao šatori Salomonovi..."
A Sin joj čovječji odgovori: Ako se ne poznaješ, o najljepša među ženama, iziđi i idi za stopama stada i pasi svoje janjčiće pokraj svetohraništa. Tvoji su obrazi lijepi kao (perje) grlice, tvoj vrat je poput…
Sve ove usporedbe imaju preneseno značenje: poljubac je simbol koji označuje ujedinjenje Isusa i Marije u viziji blaženstva, u užitku i prosvjedovanjem Božjim. Prsa označuju svjetlo i užitak koji hrane spoznaju i volju. Razliveno ulje podsjeća na prirodne darove, dar čudesa, proročanstva itd., koji su poput miomirisa pronijeli dobar glas Isusa Krista. "Djevojkama" se označuju duše vjernika, osobito djevičanske duše, djevice. One zaista bolje od drugih osjećaju miomirise Krista, njegove tako privlačne savršenosti; one samo njega ljube; također slijede Jaganjca svukud, kamo on ide". (Corn. a Lap.). Marija je crna jer je njezina vanjština slična vanjštini palog čovječanstva, ali uistinu je lijepa i njezina ljepota dolazi od Bezgrješnog Začeća. Djevica Marija se uspoređuje s grlicom, simbolom čistoće i vjernosti. Takav je karakter grlice; izgubi li svoga druga, ne traži drugoga. O zaručnice Kristova, budi slična ovoj grlici i ne traži druge ljubavi od Isusa Krista svoga zaručnika. O zaručnice Kristova, povedi se za grlicom, plači dan i noć da se sjediniš sa svojim Zaručnikom Isusom Kristom, koji je uzašao na nebo, da zaslužiš jednom da vidiš njegovo lice s doma Oca." (sv. Bernard). Tako je Marija uzdisala za časom kad je trebala poći u nebo za svojim ljubimcem i na dan Uznesenja je njezina želja bila okrunjena.
Slijedimo i mi Mariju, čeznimo za uvjerenjem s našim Božanskim Zaručnikom i primajmo ga što češće, dok smo ovdje na zemlji, urešenim trima blistavim krunama: vjerom, ufanjem i ljubavlju. Nastojmo u život provesti za vrijeme praznika savjete koje nam daje sljedeći kratki prijevod Pere G.Villefranck: L'Action de Grace avec le colur de Jesus (Vitte, Paris; 14, rue de l' Abbaye).
"Prema najnovijim papinskim odredbama moramo vjerovati da malo vremena, kojim raspolažu, ne smije biti razlogom da se zaposleni ljudi ne pričešćuju i dnevno. Bolje je često neprijatelj dobromu. O vremenu se može reći kao i o milostinji: ako imate mnogo, dajte mnogo, ako imate malo, dajte malo; ali je bolje dati malo negoli ništa; bolje se je zbog opravdanog razloga na brzu ruku pričestiti, nego nikako.
Slovni zakon koji rukovodi svim ovim pitanjem jest da budemo u stanju milosti i da imamo pravu nakanu - i više ništa. Udovoljava li čovjek tim dvama uvjetima, uvijek je bolje pričestiti se, negoli se odreći sv. Pričesti. Dovoljna je priprava ako je u vama prava izričita (aktualna) ili barem uključna (virtualna) nakana. Jedina zahvala koja se od nas traži jest da niste vraćajući se od Stola Gospodnjeg opozvali svoju nakanu. Vrlo je važno, vrlo je korisno, da se više učini, ali to se na kraju krajeva traži - da se iz sakramenta izvuče obilniji plod. Neka se radnici ne skanjuju pričešćivanja u svojem tjednom odijelu ako im se žuri i ako moraju na posao odmah nakon sv. Pričesti. Siromašna sluškinja i majka obitelji koje odlaze nakon sv. mise obavljaju zahvalu usput; kada se vrate kući započinju s Bogom i za Boga svoje poslove sluškinje ili majke, zahvala joj se bolje nastavlja i ona je u potpunom skladu s njihovim staležom i s njihovim poslovima. Najbolja zahvala jest dobra uporaba dana koji slijedi sv. Pričest." Svi se divimo i hvalimo način generala de Sonisa. Za talijanskog bi rata često u ranu zoru odjahao da bude izvidnikom. Kad bi opazio toranj, ravno bi upravio k njemu, zaiskao sv. Pričest i otišao odmah da nastavi svoje izviđanje.
U redovitim se prigodama obično preporuča četvrt sata zahvale. Ali će se reći: zašto četvrt sata, a ne drugi odsjek vremena?
U ovoj se stvari prilagodimo običaju koji je plod činjenice. Želimo govoriti o trajanju realne prisutnosti u nama. Može li se razumjeti da sigurno znamo da je Božanski Gost još ovdje, da ga bez razloga ostavljamo? Zar ne pristoji da ga zabavljamo kao Marija ili da ga samo sa žalošću i za nuždu ostavljamo, kao što je to učinila Marta?
Treba oko petnaest minuta da se donekle uvjerimo da je Božanski Pohodnik zbog rastvaranja časti, nestao... Kada smo jednom razborito odredili vrijeme koje možemo posvetiti zahvali, ostanimo mu vjerni, ne skraćujmo ga iz hirovitosti... iz ništetnih razloga ili jednostavno zbog očajnog stanja naše duše. Vrag vrlo dobro znade koja će nam korist biti od redovito upotrebljavanih trenutak; svim će silama nastojati da ih djelomično izgubimo. To je prigoda da primijenimo savjet sv. Ignacija za razmatranje: ostati čas iznad određenog vremena, da se tako naučimo ne samo opirati se neprijatelju nego ga i uništiti. (Eccer. add. 13.).