Sabrana djela: Papa - Rim

Članak u word dokumentu

ZA VJERU I DOM
Zagreb, 1942. god., br. 8-9, str. 3private

KRIST KRALJ

Pod tim naslovom pronašle smo jedan Merčev članak. Papir je već odavno požutio, ali oštro urezana slova jednako su svježa. Izgleda da je to koncept jer ima dosta ispravljenih riječi i rečenica. Ne znamo koje je godine pisan, ali bit će neposredno iza Misijske izložbe u Rimu 1925 godine. Možda je već negdje i tiskan, makar nam se čini da je koncept.

Ali, mi ga radi sadržaja predajemo našim najmlađim pokolenjima jer je za mlađi djevojački svijet i pisan.

"Kada smo se ove godine šetali Misijskom izložbom u Rimu, imali smo prilike pregledati jednu dvoranu koja je bila dugačka više stotina metara. S jedne i s druge strane visjele su ogromne zemljopisne karte, statistike, izvještaji raznih redova. U prvi mah čovjeku se činilo da je došao u jedno ratno ministarstvo u kojemu se stvaraju nacrti za osvajanje svijeta. Za osvajanje? A gdje su puške i topovi? Gdje je ubojito oružje? Tko je vojskovođa toj velikoj vojsci koja će osvojiti svijet?

Jamačno je pri tome svaki hodočasnik u Misijskoj izložbi osjeti da je Krist Kralj i Krist Bog. Jer, koji čovjek na svijetu ima toliku kraljevinu? Koja kraljevina traje tolike tisuće godina? U Rimu osjećate da je Crkva djelo Božje, Krist Bog.

I upravo prošla Jubilejska godina, koja je u Rim primamila mnogo stotina tisuća katolika, raznih naroda i rasa, učvrstila je u svima svjest o Kristovom Kraljevstvu na zemlji. Nije čudo da je Sveti Otac Papa Pio XI., upravo na izmaku Jubilarne godine, upravio svim katolicima svijeta okružnicu u kojoj govori o značenju Kristova Kraljevstva, naređujući da se uspostavi jedna nova svetkovina - posvećena Kristu Kralju. Ona se slavi zadnju nedjelju prije Svih Svetih. Ova svetkovina od osobite je važnosti upravo za naša udruženja. Mogli bismo reći kako je ta svetkovina najbolji izričaj onoga za čime teži Katolička Akcija.
A kako to?

Mi u našim udruženjima hoćemo odgajati članice za KATOLIČKI SOCIJALNI APOSTOLAT, to jest svaka naša članica mora znati kako će Krist postati Kraljem naših duša, naših obitelji i cijeloga ljudskog društva.

Krist Kralj U NAŠIM DUŠAMA. Kako to postižemo? Proučavamo katoličke istine i živimo po njima, obavljamo dnevno razmatranje, poglavito na temelju svete Liturgije. Iščekujemo Krista Kralja u Došašću, promatramo njegovu poniznost u jaslicama, činimo s Njim pokoru u Korizmi, radujmo se s Njim o Uskrsu. Ako budemo o Njemu dnevno razmatrale, naša će duša postati slična Njegovoj. I naša će vanjština postati slična Njegovoj. Bit ćemo čedne u nošnji, u zabavi, ne ćemo mi živjeti, već će Krist živjeti u nama.

Krist mora postati KRALJEM OBITELJI.

Obitelj je prva i temeljna stanica ljudskoga društva. Ona u sebi ima zadaću rađati i odgajati djecu koja će Krista priznati svojim Kraljem. Krist je već po sebi sveti bračni ugovor uzvisio na sakramenat. Krist je Kralj u obitelji kada je brak svet, jedinstven i nerazrješiv. Naša udruženja odgajaju apostole svetoga, jedinstvenoga, nerazrješivoga sakramentalnog braka. Bez takvoga braka narodi neminovno jure u propast.

KRIST KRALJ DRUŠTVA. Nije dosta da mi Krista priznajemo Kraljem u privatnome i obiteljskome životu, Krist mora postati Kraljem i cijeloga javnog života. On je Bog i Gospodar svega. Mi smo članice vojujuće Crkve - Ecclesiae militantis - svaka je kršćanka vojnik, a osobito ona koja ratuje pod zastavom katoličkih udruženja. Zato je naša dužnost posvuda postati apostolkama Kristova Kraljevstva naglašujući da katolikinja ne može biti članicom onih udruženja gdje se Krist ne priznaje Kraljem. A što se tiče države u kojoj svi moramo biti jer je to nužno društvo, naše nastojanje mora biti: sustavnim odgajanjem naroda težiti za onim idealom što su nam ga Pape zacrtali.

I evo, Sveti Otac Papa svojom okružnicom koja počinje riječima QUAS PRIMAS obvezao nas je da odsada još junačkije poradimo za Kristovo Kraljevstvo u dušama pojedinca, u obiteljima, u državi i u ljudskome društvu. "Razgledao sam u noćnomu viđenju i evo u oblacima noći kao Sin čovječji... I dade mu moć i čast i Kraljevstvo i svi će puci, plemena i jezici Njemu služiti. Moć njegova, moć vječna, koja se ne će skršiti i kraljevstva Njegova, ne će nestati" (Dan. 7, 13, 14).