Sabrana djela: Papa - Rim

Članak u word dokumentu

ZA VJERU I DOM
Zagreb, 10. 2.1927., br.1-2, str. 3

NJ. SVETOSTI PAPI PIU XI.

(Prigodom 5- godišnjice krunjenja).
U sjeni divne i gorde Bazilike,
U Rimu gdje još živi pepeo spominjanja,
Odanle vladaš, o Pio, svojom blagom
kraljevinom,
I vodiš je k njenoj vječnoj domovini.
Svoju ruku dižeš samo da blagoslivlješ,
O Velesvećeniče, zaodjenut mramornom
bjelinom.
Ti vječno ponavljaš tajanstvenoga Krista
A istina puna sjeva iz očiju Tvojih.

Germain Nouveau

Lani je to bilo u mjesecu rujnu. Nas pedeset u odorama čekale smo sa zebnjom u srcu u grimiznoj sobici Vatikana. Sada će doći On - Papa - Nasljednik sv. Petra - blagi Kristov Namjesnik.

Evo ga! Ukaza sa njegova bijela pojava. Poklekosmo. Polako i dostajanstveno išao je blagoslivljajući desno i lijevo, prema svome prijestolju.

Najedanput, kao da se začuo preobraženi glas s neba, Petar i Krist prozboriše na usta Pija:

"U svom programu vi nada sve naglašavate posvete vaših duša. Na osobiti način nastojite sačuvati neokaljanu svoju nevinost i čistoću svoga života koja je čuvarica svih ostalih kreposti. Ona je oboružana srčanošću, strpljivošću, odlučnošću, postojanošću i pomaže vam svladati napasti naših sjetila, zavodljive zaruke uvijek varavoga svijeta i obzir ljudski koji svakako ponižava dušu i tijelo i baš stoga je najodvratnija stvar za duše Orlica i Orlova.

U svome programu također naglašavate pravi apostolat i to apostolat riječi, ali nadasve apostolat dobroga primjera. Ovaj bez riječi svima govori što ste i što hoćete, tim više što vi na zgodan način znate spojiti otvoreno ispovijedanje svoje vjere s vašim raznim društvenim zvanjima... Kćeri moje! Ne treba čekati konac svijeta da nađemo Isusa Krista i Njegovo sveto Tijelo. Svaki ga dan možemo naći. Gdje ćete ga, dakle, naći? Ovo Božansko Tijelo naći ćete uvijek čestim i postojanim pohodima Svetootajstvenom Isusu, čestom, po mogućnosti svagdanjom sv. Pričesti, kako ste vi to i sada vrlo pohvalno činile jer upravo kod ovoga Božanskog Tijela trebaju se sastati Orlice.

I nadalje tako nastavite pak ćete zbilja tada biti Orlice Kristove. Budete li tako radile i sve vaše sestre koje nose ovo lijepo ime ne će pogriješiti, letjet ćete sve više i više poput Orlova i tako ćete biti prava blagodat za obitelji, za školu, za cijelu ljudsku zajednicu. Vi Orlice, kao kćeri, sestre zaručnice, majke, učiteljice, radnice, nosit ćete u sve društvene slojeve blagoslov i kršćansku obnovu."

Čule smo Tvoje riječi, o Sveti Oče, i nikad ih ne ćemo zaboraviti. Koga da slušamo, ako ne Tebe? Koga da slijedimo, ako ne Tvoj pastirski glas. Posvuda nas obilaze vuci razdirači i hoće nas upropastiti. Kudgod se okrenemo, vrebaju nas naši neprijatelji: tašte zabave, nečedne mode, sramotni plesovi, bezdušni kinematografi, predstave, knjige i novine; napasti u radionici, u uredu, u školi.

Kome ćemo ići, o Sveti Oče? Ti imaš riječi Vječnoga Života. Radi Tebe je, kako veli Pjesnik, sam Krist postao Rimljaninom. Kojegod ime nosiš, na Tvoja usta govori Petar, a mi smo odane kćeri Petrove". Tko se od Tebe udaljuje, odmiče od pravoga puta; tko se na te tuži, već je suđen; tko te sudi i osuđuje, već je osuđen.

Tko nije s tobom, nije s Isusom Kristom, a tko nije s Isusom Kristom, nije s Bogom.

Štogod Ti odredio ili savjetovao Orlice su spremne poslušati. I ovom prilikom petogodišnjice Tvojega preslavnog krunjenja mi obnavljamo svoju zavjeru da ćemo uvijek i svakom zgodom: u obitelji, kao na ulici, u svome veselju, kao i u svojoj apostolskoj djelatnosti raditi prema Tvojim smjernicama i onima Tvojih velikih predšasnika. Znamo da ništa nije sigurnije i čvršće, nego li potpuno pristati na Tvoju volju; vjerujemo čvrsto kako bez Tebe, Pio, nema katoličanstva.