Sabrana djela - Razno

Članak u word dokumentu

VIJESNIK MARIJINIH KONGREGACIJA
Zagreb, travanj 1927., god. II., br. 5, str. 70-71

+ ING. DRAGAN MAROŠEVIĆ

Član zagrebačke kongregacije "Academica Major" preminuo je u Gospodu u Zagrebu 5. veljače o. g. Bio je vrlo oduševljen i revan zbornik Marijin. Uza svu svoju tešku bolest nije do posljednjih dana propustio nijedan sastanak, ako je ikako bilo moguće doći... Odgojen je od uzornih katoličkih roditelja, a za gimnazijskih nauka bio je članom katoličkih organizacija. Pohađao je više škole u Beču i uvijek je boravio u društvu svojih katoličkih drugova i bio tamo članom Hrvatskoga katoličkog akademskog udruženja "Hrvatska". Radi sušice morao je prekinuti svoje nauke i njegovoj je ustrajnosti uspjelo da, unatoč bolesti, položi sve ispite i dobije diplomu inženjera agronomije. Vrlo je budno pratio razvoj našega narodnog političkog života i o svemu je bio vrlo točno obaviješten. Osobito se radovao razvoju Katoličke akcije kod nas i svom je dušom prionuo uz nju. Od mladoga Orlovskog pokreta nadao se katoličkome preporodu Hrvatske i još je na smrtnoj postelji izjavio da bi Orlovskom savezu stavio na raspolaganje svoje sile kada bi ozdravio.

Njegova je smrt bila pravo čudo Božje - smrt pravoga kongreganista. Nije se bojao. Vidio je da je izgubljen i radosno je iščekivao. Želio je umrijeti na Svijećnicu - da se probudi na nebu prigodom tako lijepe svečanosti. Kada toj njegovoj želji nije bilo udovoljeno, svo svoje trpljenje prikazao je Gospodu. Još tri dana pred smrt, na Svijećnicu, molio je da mu se čita na latinskome jeziku, kojeg je osobito volio, čitav obred blagoslova sijeća i cijela misa toga dana. Kako je ljubio sv. rimsku liturgiju uživao je u njoj sve do zadnjih trenutaka. Tako su mu iz liturgije čitali latinski himnu Svih Svetih i opise neba od sv. Ivana Ev. kako ih donosi svesvetska liturgija. Kada bi mu ovi opisi postali preteški, čitali su mu nježne latinske himne Presv. Imena Isusova.

To kao da nije bilo umiranje, već priprava na vječne zaruke. To je bila radosna smrt kakvu pisac ovih redaka, koji je boravio dvije godine na ratištu, nikada nije vidio. Ta smrt, puna ufanja i radosti, bila je dokaz da je vjera Draganova vjera, koju je tako zanosno ljubio i posvuda javno branio, zaista prava vjera Božja.

To je smrt pravoga zbornika Marijina. R. I. P.

Dr. I. M.