Sabrana djela - Razno

Članak u word dokumentu

 

Ivan Merz - Glasilo Postulature, br.1-2
Zagreb, 1976. br.9

MERZ O SV. FRANJI

U Merčevoj ostavštini među nacrtima njegovih predavanja našlo se opširno predavanje pod naslovom »Franjevački duh«. Predavanje je u stvari Merčev komentar enciklike Pia XI. »Rite expiatis«, koja je bila objavljena 1926. prigodom 700. godišnjice smrti sv. Franje. U predavanju Merz donosi glavne misli enciklike, komentira ih i primjenjuje na Orlovstvo, tj. vuče paralele između Orlovstva i franjevačkog duha.

Kako ove godine slavimo 750. godišnjicu smrti velikog sveca, to iz spomenutog Merčeva predavanja donosimo neke važnije misli. Cijelo predavanje pokazuju kako je Merz štovao sv. Franju i u njemu gledao ostvaren ideal kršćanskog savršenstva. Obradio je sve vrline sv. Franje. Evo samo podnaslova predavanja: Jedino svetost preživljuje sve vjekove; Sv. Franjo rješava socijalno pitanje; Franjo ljubi sv. siromaštvo; Vir catholicus; Sv. čistoća i pokora; Njegova ljubav; Franjevački apostolat; Treći red sv. Franje; Treći red i novi društveni poredak; Franjina svetost proslavila je njegovu domovinu i utjecala je na razvoj lijepih umjetnosti; Bitno obilježje svetosti sv. Franje; Upisujmo se u Treći red i promičimo ga; Svetost i društveni poredak; Siromaštvo; Poštivanje svećenika i biskupa; Ljubav prema Bogu i bližnjemu; Crkva se budi u dušama; Socijalne reforme; Nacionalna kultura; Ljubav rođenoj grudi dignuta u viši red. Iz spomenutog predavanja donosimo neke izvatke:

»Ove dvije socijalne kreposti, pravednost i ljubav, propovijedao je sv. Franjo; propovijedao je izmirenje u obiteljima, selima i gradovima. Franjevački duh jest duh pomirenja. I Orlovstvo mora da unese u naša sela i naše gradove slogu i ljubav.

Franjevački duh ljubavi prema svetom siromaštvu i prema siromasima odrazuje se u Zlatnoj knjizi. Cijelo deveto poglavlje o Kršćanskoj ljubavi i milosrđu odiše tim duhom.

… I ovaj je franjevački apostolat (ljubav prema siromasima) vrlo važan kod nas, jer ljubav za bogatstvom vremenitim dobrima, koja vlada u svim slojevima, trga čovjeka od viših dobara i čini ga nesposobnim za oduševljen, poletan rad. I ovaj oduševljeni, poletni rad što ga propovijeda Orlovstvo zasnovan je na franjevačkoj poniznosti koja je siromaštvo duha.

Štovanje svećenstva, poslušnost biskupima i sv. Ocu Papi bitno je obilježje franjevačkog duha. Orlovstvo je i u tom pogledu nosiocem franjevačke ideje; ono ima u svojoj sredini duhovnike; njihova je Zlatna knjiga posvećena Episkopatu, oni nose blagoslov sv. Oca, koji je divno pohvalio rad hrvatskog Orlovstva. Orao nikada ne govori loše o svećenicima, makar mu ovaj za to dao povoda, a smatra da je sve biskupe postavio Duh Sveti i da on nije pozvan da sudi o njihovim djelima.

Ljubav prema Bogu, koja teži za vrhuncima svetosti, odlikuje sv. Franju i njegov red. Savršenstvo duše najglavnija je stvar na svijetu, jer sve ostalo što je Bog stvorio ima zadaću da služi usavršavanju čovjeka. Ljubav Božja se izlijeva i na bližnjega i to poglavito na onoga koji trpi. Orlovstvo je diglo visoko stijeg vrhunaravnosti, za nj se može reci da je ono jedan teološki pokret, jer od svojih članova hoće da učini apostole svetosti.

I kao što je bila zadaća sv. Franje i njegovih redova da pred rasulom obrani katoličku Crkvu. Orlovstvo zapada slična zadaća u hrvatskom narodu…. Probuditi Crkvu i osjećaj za Crkvu u dušama ljudi i učvrstiti Crkvu kao jednu društvenu cjelinu jest zadaća franjevačkog apostolata, a istodobno je to i franjevački duh, koji ima da provejava hrvatsko Orlovstvo.

(F 39 14)