Sabrana djela - Tjelovježba

Članak u word dokumentu

KATOLIČKI TJEDNIK
Sarajevo, 19. II. 1928., god. IV., br. 8, str. 5

TJELESNI ODGOJ OMLADINE

(Riječ Svetoga Oca Pape)

"Dobra odgojna znanost podučava da svaku pouku, pa i samu vjersku obuku, valja začiniti (alternare) dobrim i zdravim tjelesnim vježbama" (Pio XI. Govor sv. Kolegiju 24. XII. 1927.).

Već u nekoliko navrata istaknuo je sadašnji Sv. Otac Papa važnost tjelesnoga odgoja za omladinu. Na prošli badnjak ponovno je On naglasio sakupljenome svetom Kolegiju kardinala kako se svaka pa i vjerska obuka treba kod omladine izmjenjivati s dobrim i zdravim tjelesnim vježbama. Kako je u naše doba sport tako reći osvojio našu mladež i prevršio svaku mjeru, dobro je čuti što kršćanstvo sudi o tjelesnome odgoju. To je tim važnije, što ima neupućenih ljudi koji napadaju kršćanstvo tvrdeći da su kršćanka askeza i kršćanstvo neprijatelji ljudskoga tijela.

Promotrimo samu stvar s povijesnoga gledišta. U Starome zavjetu spominje se da je Mojsije, kada mu je bilo 80 godina, poveo odabrani narod u pustinju. U stotoj godini svojega života on je umro. Sveto pismo ističe da je Mojsije još u starosti sačuvao svoje tjelesne sile: "Njegovo oko nije bilo mutno i svi su njegovi zubi čvrsto stajali na svome mjestu" (Deut. 34, 7). A Kralj David govorio je o sebi: "Pasao sam stado oca svojega; pa kad dođe lav ili medvjed i odnese ovna iz stada ja potrčah za njima i udavih ih i oteh im iz čeljusti; i kad skočiše na me, uhvatih ih za grlo, te ih davljah i udavih" (1. Reg. 17,36). Oba ova ugodnika bijahu jaki i zdravi i svoje tjelesne sile stavili su u službu živoga Boga. Samo Sveto pismo Staroga zavjeta ističe da je zdravlje neprocjenjivi Božji dar. "Bolji je siromah koji je zdrav i snažan, negoli bogataš slab i uznemiren, kojega bolest bije... a snažno tijelo vrijedi više, negoli neizmjerno bogatstvo. Nema većega bogatstva, nego je bogatstvo tjelesnoga zdravlja" (Eccles. 30,14 - 16.). Kršćanstvo nije uništilo ovo shvaćanje Staroga zavjeta. Ono je tu nauku tek nadopunilo i usavršilo. Sveti Pavao piše Korinćanima (I. Cor. VI, 20.): "Proslavite dakle i nosite Boga u tijelu svomu", jer "tijelo je za Gospodina" (ibid.13.) i "hram Duha Svetoga" (ibid.19.). Prema tomu, za kršćanina je tijelo od silne vrijednosti; on se mora razborito brinuti za ovo tijelo. On to tijelo i njegovo zdravlje i njegovu snagu mora staviti u službu Krista i Njegova Kraljevstva.

Promotrimo posve ukratko, kako su sveci svoje tijelo stavili u službu Kraljevstva Božjega. Sveti Pavao izričito kaže: "Od židova sam primio tri puta četrdeset manje jedan udarac, tri puta sam bio šiban, jedanput kamenovan, dvaput sam doživio brodolom, noć i dan sam u dubini morskoj proveo, mnogo sam putovao, bio sam u pogibeljima od rijeka..." (2. Kor. XI. 24.). Upravo tjelesna otpornost sv. Pavla mnogo je doprinijela proširenju evanđelja. Sv. Ignacije, osnivač Družbe Isusove, spadao je među prve vitezove svojega vremena. On piše 1636. godine: "Sa zdravim tijelom možete zaista mnogo učiniti. Zdravo tijelo je moćno sredstvo da se ispune velika djela". Kada je osnivao isusovački red prevalio je pješice 4860 kilometara. Velika španjolska sv. Terezija uskliknula je: "O, moj Bože, željela bih si krepko zdravlje da ti uzmognem bolje služiti". - Prvi književnik XVI. stoljeća, crkveni naučitelj sv. Franjo Saleški bio je izvježban mačevalac i jahač. Jednu skupinu protestantskih mladića, koji su ga napali iz zasjede, on je razoružao prisilivši ih da pokleknu pred njim i zamole ga za oproštenje. Bio je biskup Ženeve. Verao se strmim, neprohodnim alpskim klancima samo da uzmogne doći do najzabitnijih ljudskih obitavališta. A veliki katolički državnik Garcia Moreno bio je uspravan kao jela i snažan. Sva njegova vanjština odavala je čovjeka neiscrpne djelatnosti. U nemirnim vremenima je od ranoga jutra do kasne noći sjedio u sedlu i njegovo se junačko tijelo odhrvalo najvećim naporima. Papa Pio IX. rekao je o Garciji Morenu: "Ah, da je on samo kraljem jednoga moćnog naroda, tada bi Papa imao nekoga tko bi ga branio u ovome svijetu". A Papa Pio X., prigodom nastupa jednoga katoličkog gimnastičkog udruženja, rekao je: "Odobravam vaše gimnastičke vježbe, vaše trke u čamcima i pješice, vaše izlete u gore jer vas ova razonoda čuva lijenosti koja je početak svih opačina. Ovo prijateljsko natjecanje ima biti znamenom (simbolom) natjecanju u težnji za krjepošću... Budite jaki sebi u korist i na korist svoje braće". Svi njemački i austrijski biskupi izričito su naglasili: "Zdravu njegu tijela... kršćanstvo upravo
nalaže ..." (Leitsätze 1.).

Riječi, što ih je neki dan izrekao Sv. Otac pred zborom kardinala, da dobra odgojna znanost kod omladine iziskuje posvetiti pažnju dobrim i zdravim tjelesnim vježbama, nisu ništa novo; Crkva je uvijek naglašavala dužnost svih vjernika da se razborito brinu za tjelesno zdravlje: ona je u prošlim stoljećima blagoslivljala viteške igre, a u današnjem stoljeću u njezinu su se krilu rodili, tako reći kod svih naroda, društva omladine koja katoličkome tjelesnom odgoju posvećuje osobitu pažnju. U slavenskim zemljama se ova ljubav Crkve prema tjelesnom zdravlju i odgoju omladine najbolje očituje u orlovskim organizacijama koje su, uz veliku prosvjetnu i opće-odgojnu zadaću, preuzele dužnost brinuti se za katolički tjelesni odgoj. U Orlu tjelovježba i tjelesno odgajanje nije samo sebi svrhom. Ono ide svjesno i sustavno za tim da tijelo postane krotko i čvrsto oruđe duše koja će biti u stanju izvršiti sve njezine zapovijedi, makar kako bile teške. Taj tjelesni odgoj ima suzbiti lijenost i učiniti tijelo sposobnim i spremnim da se stavi u službu Kristova Kraljevstva na zemlji.

Riječi Sv. Oca odobrenje su svima onima koji izravno ili neizravno kod nas rade za Orlovstvo. One nas uvjeravaju da je razborit tjelesni uzgoj vrlo važan čimbenik u odgoju omladine. Ne budemo li mi katolici posvetili pažnju tjelesnome odgoju omladine, omladina će napustiti katoličke redove i nastojat će naravnoj potrebi za tjelesnim usavršivanjem udovoljiti u raznim sportskim, nekatoličkim i sokolskim društvima u kojima je duša mladeži izvrgnuta najvećim ćudorednim i vjerskim pogibeljima. "Reci mi s kime se družiš, kazat ću ti kakav si" je poslovica. Među nehajnim sportskim drugovima omladina će postati nehajna prema vjeri i Crkvi, u katoličkome društvu oduševit će se za apostolat Kristov.

Ćudoređe sve više propada u našemu narodu. Alkoholizam i sva druga zla uništavaju obitelj, razbludne knjige, sramotno kino, bezobrazni plakati, bezvjerske i bestidne novine, moda golotinje, divljački nečedni plesovi u dvoje, zajednička kupanja muških i ženskih, ljubakanje nezrele mladeži, nogometna surovost, kletva, - sve to truje i ubija našu mladež. Na posao dok ne bude prekasno! Trebamo četu hrvatskih Makebejaca koji će na juriš osvojiti sotoninu utvrdu. Molimo za naše Orlovstvo; osnivajmo i poduprimo orlovska i orlička društva.