IVAN  MERZ

 

UTJECAJ LITURGIJE

NA FRANCUSKE PISCE

OD CHATEAUBRIANDA DO DANAS

 

Doktorska disertacija obranjena 1923.  na Sveučilištu u Zagrebu

 

francuski original

hrvatski prijevod