DNEVNIK 

BLAŽENOG  IVANA MERZA

 

 

I. UVOD  U DNEVNIK BL. IVANA MERZA

 

II. ODABRANI DIJELOVI IZ DNEVNIKA

Bl. IVANA MERZA

    U ovom direktoriju nalaze se samo odabrani dijelovi iz Dnevnika bl. Ivana Merza koji su već objavljeni u dvije njegove knjige: «Put k Suncu»  i  «Ljubav i čistoća». Objavljivanje kompletnog Dnevnika, koji broji u daktiloprijepisu 800 stranica, jest u pripremi.

    Odabrani dijelovi Dnevnika bl. Ivana Merza kronološki su ovdje navedeni po razdobljima i mjestima gdje ga je pisao:

 

 

III. DUHOVNI PUT IVANA MERZA

PREMA NJEGOVU DNEVNIKU.

Analiza i komentar Dnevnika po temama

Priredio o. Božidar Nagy, D.I., postulator

 

 

 

 

PRVI  DIO 

1. Evviva l'arte - Živjela umjetnost

2. Prva ljubav

 

DRUGI DIO

3. Traženje istine

4. Religiozno iskustvo

5. Prolaznost života

6. Ideali i životni planovi

7. Stav prema kršćanskoj vjeri

8. Estetski katolicizam

 

TREĆI DIO

9. Bog Ivana Merza

10. Susret s Isusom Kristom

11. Crkva

 

ČETVRTI DIO

12. Problem života

13. Moralna načela i vrijednosti

14. Savjest

15. Stavovi prema okolini

16. Priznanje osobnih ograničenosti

17. Ljubav, seksualnost, čistoća

18. Težnja za moralnom savršenošću

 

PETI DIO

19. Mysterium crucis - tajna križa

20. Program života

21. Prema kršćanskoj svetosti

22. Vrijednost redovničkog života

23. Molitva

24. Apostolat

25. Politika

 

ZAKLJUČAK