HOME PAGE

Dnevnik I.Merza - Home

I. UVOD U DNEVNIK

II. DNEVNIK I. MERZA:

Banja  Luka  1914.

Bečko Novo Mjesto 1914.

Beč 1915.

Banja Luka 1915.-1916

U vojsci 1916.

Na bojištu 1917.-1918.

Maslovare - Bosna 1918.

Beč 1919.-1920.

Pariz 1920.-1922.

Zagreb, 1923.-1927.

 

III. ANALIZA DNEVNIKA:

PRVI  DIO 

• Evviva l'arte - Živjela umjetnost

• Prva ljubav

 

DRUGI DIO

• Traženje istine

• Religiozno iskustvo

• Prolaznost života

• Ideali i životni planovi

• Stav prema kršćanskoj vjeri

• Estetski katolicizam

 

TREĆI DIO

• Bog Ivana Merza

• Susret s Isusom Kristom

• Crkva

 

ČETVRTI DIO

• Problem života

• Moralna načela i vrijednosti

• Savjest

• Stavovi prema okolini

Priznanje osobnih ograničenosti

Ljubav, seksualnost, čistoća

Težnja za moralnom savršenošću

 

PETI DIO

Mysterium crucis - tajna križa

Program života

Prema kršćanskoj svetosti

Vrijednost redovničkog života

Molitva

Apostolat

Politika

 

ZAKLJUČAK